Uutinen

Nyt myös varhaiskasvatus ja esiopetus saavat ennakkotietoa tutkimuskyselyistä

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus
Jatkossa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjät voivat tarkastella Tiedonkeruut.fi-palvelun avulla, mitä tutkimuskyselyitä heidän toimialalleen on tulossa ja milloin. Ennakointi auttaa aikatauluttamaan kyselyihin vastaamisen ja panostamaan myös vastausten laatuun.
Jatkossa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjät voivat tarkastella Tiedonkeruut.fi-palvelun avulla, mitä tutkimuskyselyitä heidän toimialalleen on tulossa ja milloin.

Tammikuussa 2020 lanseerattu Tiedonkeruut.fi-palvelu on laajentunut varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Aiemmin palvelusta on voinut etsiä perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen tiedonkeruita. Tiedonkeruu tarkoittaa tiedonkerääjien, kuten viranomaisten kokoamaa tutkimustietoa halutulta kohderyhmältä esimerkiksi verkkokyselyiden tai haastatteluiden avulla.

Palvelun avulla varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen järjestäjät, yksiköt ja ammattihenkilöstö voivat ennakoida, milloin heidän tulisi vastata omalle toimialalleen suunnattuihin kyselyihin. Tietoa kerätään muun muassa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen kehittämisen tueksi.

– Myös kyselyitä tekevät organisaatiot hyötyvät palvelusta. Sen avulla ne voivat välttää tekemästä kyselyjä samasta aiheesta tai samanaikaisesti. Tällöin vastaaminen ei kuormita myöskään varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen toimijoita, asiantuntija Tiina Komppa Opetushallituksen Tietopalveluista tarkentaa.

Tietoa voidaan hyödyntää tehokkaammin

Tiedonkeruut.fi-palvelua ylläpitää *Tiedon hyödyntäminen -verkosto. Verkoston jäsenet vievät suunnitteilla olevat kyselynsä palveluun ja kartoittavat yhteistyömahdollisuuksia ennen uusien kyselyiden käynnistämistä.

Tiedon hyödyntäminen -verkoston jäsen, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI testasi palvelua jo viime keväänä Varhaiskasvatuksen johtamisen nykytila, vahvuudet ja kehittämiskohteet -arviointinsa ensimmäisessä vaiheessa.

– Palvelu auttaa kartoittamaan, voimmeko hyödyntää jotain jo olemassa olevaa tietoa osana varhaiskasvatuksen kansallista arviointia, KARVIn arviointiasiantuntija Tuomas Sarkkinen sanoo.

Tiedon tehokas käyttö edellyttää kuitenkin, että mahdollisimman moni kyselyitä tekevä organisaatio sitoutuu palvelun käyttöön ja liittyy verkostoon, Sarkkinen muistuttaa.

Vastausten laatu paranee ja määrät kasvavat

Tiedonkeruut.fi on kaikille avoin palvelu, josta voi hakea tietoa asiasanalla, aikavälillä tai kyselyitä toteuttavan organisaation nimellä. Palvelussa oleva tieto päivittyy jatkuvasti.

– Palvelu ei kuitenkaan sisällä tutkimusaineistoja, vaan linkin aineistosta kertovaan uutiseen tai raporttiin, Komppa lisää.

Kyselyiden kokoaminen palveluun ja niiden koordinointi sen avulla parantaa myös tiedon luotettavuutta.

– Kyselyihin saatujen vastausten laatu paranee ja määrät kasvavat, kun päällekkäiset kyselyt saadaan minimoitua palvelun avulla, Komppa arvioi.

*Tiedon hyödyntäminen -verkostoon kuuluvat Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus, Kansallinen koulutuksen arviointikeskus KARVI, Opetusalan ammattijärjestö OAJ, Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitos KTL, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tilastokeskus, Suomen Kuntaliitto, Suomen Akatemia, Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus ja Turun yliopisto.

Lisätiedot:

Asiantuntija Tiina Komppa
Tietopalvelut, Opetushallitus
Puh. 0295 331 429
tiina.komppa [at] oph.fi

Oletko kiinnostunut organisaationa liittymään Tiedon hyödyntäminen -verkostoon? Lähetä viestiä osoitteeseen info [at] tiedonkeruut.fi.