Uutinen

Opettajien hyvinvoinnista on pidettävä huolta

Ajankohtaista Opettajat ja kasvattajat
Viesteihin opettajien uupumuksesta ja halusta vaihtaa ammattia tulee suhtautua vakavasti.
Neljä naisopettajaa pitää kokousta luokassa

OAJ:n julkaisemassa tuoreessa selvityksessä jopa yli puolet opettajista kertoo pohtineensa alanvaihtoa muun muassa työn kuormittavuuden vuoksi. Tulos on huolestuttava. Opettajista tulee pitää huolta, sillä heidän hyvinvointinsa ja jaksamisensa on myös edellytys sille, että lapset, oppilaat ja opiskelijat voivat oppia ja voida hyvin.

Huoli opettajien jaksamisesta on tullut esiin myös esimerkiksi Opetushallituksen Intohimona oppiminen -podcastin jaksoissa. Podcastin keskusteluissa nousevat esiin muun muassa kollegoiden tuen merkitys ja tarve aikaan pohtia ja suunnitella työtä yhdessä. Korona-aika on hankaloittanut myös opettajien keskinäistä yhteistyötä ja ollut myös siksi erityisen raskasta.

Opetushallitus haluaa tukea opettajia entistä paremmin

Opetushallituksessa tarkastellaan tällä hetkellä, miten pystyisimme omalla toiminnallamme helpottamaan opettajien työtaakkaa ja rauhoittamaan työaikaa ydintehtäville kuluvan syksyn ja talven aikana.

Toisaalta suunnittelemme ensi vuoden työtämme aiempaa tiiviimmin yhteistyössä asiakkaidemme ja sidosryhmiemme kanssa, jotta työmme tukisi mahdollisimman hyvin kentän työtä ja sen tavoitteita. Opettajien äänen ja tarpeiden kuunteleminen ja opettajien osallistaminen on välttämätöntä kehitystyömme kannalta, mutta samaan aikaan pyrimme pitämään huolta siitä, ettei se kuormita liikaa jo valmiiksi kuormittuneita opettajia.

Työ opettajien työhyvinvoinnin hyväksi vaatii myös yhteistyötä eri toimijoiden kesken, sillä työhön vaikuttavat lukuisat seikat yhteiskunnassamme. Mikään yksittäinen toimija, kuten kunta, Opetushallitus tai yksittäinen koulu ei pysty ratkaisemaan ongelmia yksin, vaan tähän tarvitaan kaikkia.