Nyheter

Viktigt att värna om lärarnas välbefinnande

Aktuellt Lärare och pedagogisk personal
Budskapen om att lärarna känner sig utmattade och överväger att byta yrke ska tas på allvar.
Fyra kvinnliga lärare i mötet i ett klasrum

I en utredning som OAJ nyss publicerat säger över hälften av lärarna att de överväger att byta bransch bland annat på grund av arbetets belastning. Resultatet är oroväckande. Det är viktigt att ta hand om lärarna eftersom deras välbefinnande och ork också är en förutsättning för att barnen, eleverna och de studerande kan lära sig och må bra.

Oron för lärarnas ork har också förts fram i Utbildningsstyrelsens podcast Lärandet som passion. I diskussionerna i podcasten har man bland annat lyft fram betydelsen av stödet från kollegerna och att det behövs tid för gemensam reflektion och planering av arbetet. Coronatiden har gjort det svårare för lärarna att samarbeta sinsemellan och har också därför varit en särskilt tung tid.

Utbildningsstyrelsen vill ännu bättre än tidigare stödja lärarna

Vid Utbildningsstyrelsen överväger vi för närvarande hur vi med får egen verksamhet kan underlätta lärarnas arbetsbörda och under hösten och inkommande vinter ge arbetsro för de grundläggande uppgifterna.

Samtidigt planerar vi nästa års verksamhet i nära samarbete med våra kunder och intressegrupper, för att vår verksamhet så bra som möjligt ska stödja arbetet på fältet och de mål som ställs upp där. Det är nödvändigt för vårt utvecklingsarbete att höra lärarna och deras behov, men vi strävar också efter att se till att vårt arbete inte i för stor mån belastar de redan pressade lärarna.

Arbetet för att främja lärarnas välbefinnande kräver också samarbete mellan olika aktörer, eftersom det är många faktorer i vårt samhälle som inverkar. Ingen enskild aktör, såsom en kommun, Utbildningsstyrelsen eller en enskild skola kan ensam lösa de här problemen, utan allas insatser behövs.