Tiedote

Opetushallitus julkaisee opetussuunnitelman perusteet kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutukseen

Ajankohtaista Vapaa sivistystyö Oppivelvollisuuden laajentaminen Opetussuunnitelma
Opetushallitus on julkaissut kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet. Oppivelvollisuuden laajentamisen myötä kansanopistojen tarjoamista opinnoista tulee yksi tapa suorittaa oppivelvollisuutta, jos nuori ei jatka perusopetuksen jälkeen suoraan lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa.
Kuvituskuvassa nuori miesopiskelija

Kansanopistokoulutukselle ei ole aiemmin ollut olemassa kansallisia opetussuunnitelman perusteita. Nyt julkaistut perusteet koskevat kansanopistojen oppivelvollisuusikäisiä eli alle 18-vuotiaita opiskelijoita. Opetushallitus määrittelee opetusta koskevat tavoitteet, keskeiset sisältöalueet sekä arvioinnin linjaukset opetussuunnitelman perusteissa. Perusteet on valmisteltu yhteistyössä vapaan sivistystyön asiantuntijoiden ja oppilaitosten sekä niitä edustavien sidosryhmien kanssa.

Uudet opetussuunnitelman perusteet tulevat voimaan 1.8.2021. Tätä ennen kansanopistoissa laaditaan perusteiden pohjalta paikalliset opetussuunnitelmat. Opetushallitus yhteistyötahoineen tukee paikallisten suunnitelmien tekoa järjestämällä koulutuksia ja tarjoamalla tukimateriaalia.

Kansanopisto oppimisympäristönä sopii monelle peruskoulun päättäneelle nuorelle toisen asteen koulutukseen valmistautumisessa ja oman elämänpolun etsimisessä. Kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitettu vuosi opistossa vahvistaa nuoren opiskelutaitoja, osaamista ja motivaatiota sekä tukee nuorta oman elämän ja tulevaisuuden suunnittelussa. Opistovuoden jälkeen opintopolku jatkuu toiselle asteelle, eli lukioon tai ammatilliseen koulutukseen. 

Lisätietoja

Yksikön päällikkö, opetusneuvos Susanna Rajala 029 5331129, susanna.rajala [at] oph.fi
Specialsakkunnig Sonja Hyvönen 029 5331072, sonja.hyvonen [at] oph.fi