Uutinen

Opetusta elävöitetään tv-ohjelmilla ja elokuvilla

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Opettajat ja kasvattajat
Opetushallitus, Kopiosto ja APFI eli Audiovisual Producers Finland selvittivät yhdessä tv-ohjelmien ja elokuvien käyttöä opetuksessa peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa keväällä 2021. Selvityksen mukaan 88 % opettajista on joskus esittänyt tv-ohjelmia tai elokuvia opetuksessaan.
Opiskelijoita tietokoneella

Kyselyssä selvitettiin, milloin ja minkä ohjelman opettaja oli viimeksi esittänyt ja tallentanut opetuskäyttöön. Lisäksi kartoitettiin, kuinka usein opettaja yleensä esittää elokuvia, verkkovideoita tai tv-ohjelmia opetuksessa. Selvityksen tarkoituksena oli kerätä tietoa käyttölupien kehittämiseksi sekä tekijänoikeuskorvausten määrittämiseksi ja tilittämiseksi tekijöille ja muille tekijänoikeudenhaltijoille.

Kysely tehtiin otostutkimuksena verkkokyselyllä, johon vastasi yhteensä 1418 opettajaa. Viimeksi vastaava kysely tehtiin vuonna 2017.

Haasteena tietämättömyys ja teknologia

Peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa yksittäinen opettaja esittää tv-ohjelmia tai elokuvia keskimäärin noin 20 kertaa vuodessa. 88 % opettajista on esittänyt tv-ohjelmia tai elokuvia opetuksessaan ainakin joskus. Etäopetus vaikuttaisi hieman jopa lisänneen tv-ohjelmien ja elokuvien esittämistä. Perinteinen tv-ohjelmien tallentaminen opetuskäyttöön on vähäistä. Tämä johtuu ainakin osittain siitä, ettei opettajilla ole laitteita, joilla tallentaa ohjelmia opetuskäyttöön.

Opetushallitus on hankkinut tv-ohjelmien tallentamiseen ja esittämiseen käyttöluvan varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Tv-ohjelmien käyttölupa mahdollistaa ohjelmien tallentamisen Ylen kanavilta ja MTV3-kanavalta sekä kotimaisten ohjelmien esittämisen Yle Areenasta ja Elävästä arkistosta.

Vastaajilta saadun palautteen perusteella opettajille ei kuitenkaan aina ole selvää, mitä saa esittää ja mistä. Tällöin voi tuntua helpommalta olla näyttämättä mitään opetuksessa. Lisäksi vastauksista ilmenee, että suurin osa ei ole tietoinen koululle tai oppilaitokselle mahdollisesti erikseen hankituista esittämisen luvista.

Tallentamisen vähäistä määrää voi osaltaan selittää tallennuksen mahdollistavien laitteiden ja alustojen puute oppilaitoksissa tv-vastaanottimien korvautuessa suoratoisto- ja videopalveluilla. Toisaalta näissä palveluissa ohjelmat ja elokuvat eivät aina ole enää saatavilla silloin, kun niitä tarvittaisiin oppitunnilla. Selvityksen palautteiden mukaan tämä on johtanut tilanteeseen, jossa opettajilla ei aina ole saatavilla juuri niitä ohjelmia, joita he opetuksessa haluaisivat esittää.

Selvityksen mukaan useat opettajat kokevat, että nykyinen sopimus ja luvat tv-ohjelmien esittämiseen ja tallentamiseen eivät mahdollista riittävän monipuolisesti av-aineistojen käyttöä opetuksessa. Av-aineistoilla tarkoitetaan tv-ohjelmien ja elokuvien lisäksi myös mainosvideoita, YouTube- ja muita verkkovideoita. Moni vastanneista opettajista toivookin, että luvista sovittaessa opetustoimi otettaisiin jatkossa eri tavalla huomioon, jotta av-sisältöjen käyttö opetuksessa olisi luvallisesti mahdollista opetussuunnitelmienkin edellyttämällä tavalla.

Tv-ohjelmia ja elokuvia esitetään eniten Yle Areenasta

Ohjelmia esitetään eniten verkon kautta tietokoneilla suoratoisto- ja videopalveluista. Yleisimmin opettajat käyttävät tv-ohjelmien ja elokuvien esittämiseen Yle Areenaa (62 % esittämiskerroista) ja YouTubea (13 %). Jonkin verran ohjelmia esitetään myös Helsingin Sanomien Lasten Uutiset ja Yle Oppiminen -verkkosivuilta.

Esitettyjen ohjelmien ja elokuvien painopiste on kotimaisessa tuotannossa, jonka osuus on 72 % ulkomaisten tv-ohjelmien ja elokuvien jäädessä 28 %:n tasolle. Tyypillisimmin opetuksessa esitetään dokumentti-, opetus- ja uutisohjelmia sekä lasten ja nuorten ohjelmia.

Ohjelmien ja elokuvien tallentaminen myöhempää opetuskäyttöä varten on sen sijaan harvinaisempaa: 82 % vastaajista ei ole koskaan tallentanut tv-ohjelmia tai elokuvia opetuskäyttöön.

Esittämisen ja tallentamisen suhde (koko populaatio). Esityksiä 1 460 800, tallennuksia 10 800.
Esitetyt tv-ohjelmat ja elokuvat. Dokumenttiohjelmia eniten, 31 %. Seuraavana opetusohjelmat, 15 %.

Elokuvat ovat osana opetusta

72 % opettajista on ainakin joskus esittänyt elokuvia opetuksessa. Elokuvia esitetään yleensä muutaman kerran vuodessa tai harvemmin. Yleisimmin elokuvia esitetään suoratoistopalveluista, DVD- tai Blu-ray-levyltä sekä erinäisiltä verkkosivustoilta tai -palveluista. Suoratoisto- ja verkkopalveluiden osalta elokuvien esittämiseen käytetään eniten Yle Areenaa (85 %), YouTubea (43 %) sekä Netflixiä (23 %).

Elokuvien esittämiseen opetuksessa tarvitaan erillinen lupa. Yli 78 % opettajista ei tiedä, onko heidän oppilaitokselleen hankittu elokuvien esittämislupaa. Vastaajista 9 % ilmoitti, ettei heidän oppilaitokselleen ole hankittu mitään lupaa elokuvien esittämiseen.

Suoratoistopalvelu- tai elokuvateatterilevityksessä olevien elokuvien esittämisen lähde. Suosituimpana suoratoistopalvelut.

Videoita esitetään yleisimmin verkosta

Tv-ohjelmia ja verkkovideoita esitetään eniten erilaisista video- ja suoratoistopalveluista. Yli puolet opettajista käyttää YouTubea ja muita vastaavia palveluita ja kolmannes tv-yhtiöiden suoratoistopalveluita tv-ohjelmien ja verkkovideoiden esittämiseen ainakin muutaman kerran kuukaudessa.

Maksullisten suoratoistopalveluiden käyttö tai televisio-ohjelmien esittäminen suorana tai tallenteena on harvinaisempaa: lähes 80 % vastaajista ei ole koskaan esittänyt ohjelmia maksullisista suoratoistopalveluista ja lähes 60 % ei ole koskaan esittänyt tv-ohjelmia suorana tai tallenteena opetuksessa.

Verkkovideoiden ja tv-ohjelmien esittäminen opetuksessa.

Selvitys toteutettiin peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa keväällä 2021. Selvitys toteutettiin viimeksi vuonna 2017. Selvitys toteutettiin otostutkimuksena internetpohjaisella lomakkeella. Kysely lähetettiin 412 peruskouluun, 72 lukioon ja 37 ammatilliseen oppilaitokseen. Vastauksia saatiin 1418 opettajalta, joista ammatillisista oppilaitoksista oli 500, lukioista 177 ja peruskouluista 741.