Uutinen

Oph.fi:tä kehitetään asiakkaiden toiveiden pohjalta – kiitos kyselyyn vastanneille!

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Esiopetus Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Erasmus+ Kansainvälistyminen Opettajat ja kasvattajat
Opetushallituksen Oph.fi-verkkopalvelun uudistuksesta on kulunut noin kaksi vuotta. Jatkuvan kehittämisen lisäksi verkkopalvelua lähdetään kehittämään niin, että se palvelee entistä paremmin kaikkia käyttäjiä. Tätä varten keräsimme keväällä palautetta sivuston toimivuudesta asiakaskyselyllä.
Opiskelijat tekemässä ryhmätyötä

Asiakaskyselyyn saimme kaikkiaan 175 vastausta suomeksi ja 18 vastausta ruotsiksi – kiitos niistä! Vastausten avulla saimme selville mitä verkkopalvelussa tulisi kehittää, jotta se palvelisi entistä paremmin kaikkia käyttäjiä. Myös kyselyssä olleen arvonnan voittajalle on ilmoitettu henkilökohtaisesti, ja hän pääsee valitsemaan itseä kiinnostavan tuotteen Opetushallituksen verkkokaupasta.

Kiitosta saivat hyvä ja ajankohtainen sisältö sekä luotettavuus – löydettävyyttä parannettava

Sivuston sisältöä pidettiin hyödyllisenä ja luotettavana, mutta monet käyttäjistä antoivat palautetta siitä, että tietoa on vaikea löytää. Kaikkiaan 45 prosenttia vastaajista suosittelisi palveluamme ystävälle.  

Tarkastelimme kyselyn avulla tarkemmin, ketkä sivustoamme eniten käyttävät ja mitä tietoa sivuiltamme eniten etsittiin. Valtaosa kyselyn vastaajista, 86 prosenttia, työskentelee kasvatuksen ja koulutuksen alalla. Koulutussektoreista perusopetus (30 %) ja ammatillinen koulutus (31 %) olivat parhaiten edustettuna vastaajissa. 

Tärkeimpien etsittyjen asioiden tai palveluiden joukkoon nousivat:

  • Kasvatukseen, opetukseen ja koulutukseen liittyvät perusteet ja toimeenpanon tuki 55 %
  • Muut opetusalan säädökset, määräykset, oppaat ja ohjeet 49 %
  • Opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille suunnatut tapahtumat ja koulutukset 48 %
  • Rahoituspalvelut 42 %
  • Opetuksen ja kasvatuksen ammattilaisten pedagogiset aineistot 35 %

Kyselyn perusteella 42 % vastaajista käyttää opettajan palvelua tai pedagogisia tukimateriaaleja. Opettajan palveluun toivottiin lisää käytännön ohjeita ja materiaaleja, kuten videoita ja oppaita, esimerkkejä OPSin käytännön toteutuksesta ja valmiita pohjia sekä ideoita oppituntien suunnitteluun.

Kyselyssä pyydettiin myös arvioimaan palvelun käytettävyyttä ja sisältöjä asteikolla 1-5 (1= täysin eri mieltä ja 5 = täysin samaa mieltä). Keskiarvoksi saatiin 3,6, joka on hyvä. Parhaan arvion saimme palvelun hyödyllisyydestä, ymmärrettävästä kielestä, päävalikon toimivista termeistä ja tiedon ajantasaisuudesta. Näiden lisäksi avovastauksissa tuli esiin esimerkiksi sisällön luotettavuus.

Huonoimman arvion saimme tiedon löydettävyydestä, etusivun ja sivuston selkeydestä sekä palvelun käytettävyydestä.

Kehitämme tiedon löydettävyyttä ja selkeyttä eri tavoin

Kyselyn tulosten ja avovastausten perusteella kehittämiskohteiksi nostettiin:

  • Hakukoneen kehittäminen
  • Tiedon löytymisen parantaminen
  • Etusivun uudistaminen ja sisältöjen selkeyttäminen
  • Rahoituksen ja kansainvälisten sivujen kehittäminen

Nämä osiot ovat kehittämiskohteista ensimmäiset, joita testataan asiakkailla ja kehitetään lisää heiltä saadun palautteen perusteella.

Kyselyn avulla saimme jatkokehitystyöhön mukaan yhteensä 44 kiinnostunutta. Heihin ollaan erikseen yhteydessä, kun uudistuksia testataan tai järjestetään työpajoja. 

Jos olet kiinnostunut osallistumaan jatkokehitykseen, mutta et jättänyt yhteystietoja keväällä tehdyn kyselyn välityksellä, voit kertoa kiinnostuksestasi webmaster [at] oph.fi -sähköpostin välityksellä.

Suurkiitos kaikille kyselyyn vastanneille!