Uutinen

Palkituissa eTwinning-projekteissa parannettiin kielitaitoa ja opittiin tekemään yhteistyötä verkossa

Ajankohtaista Perusopetus Erasmus+ eTwinning Digitaalisuus Kansainvälistyminen Vieraat kielet Yhteiskuntaoppi Ympäristöoppi Yleissivistävä koulutus
Vuoden 2020 parhaina suomalaisina eTwinning-projekteina on palkittu Karkun evankelisen opiston lukion "Listen to my radio: Breaking news" ja Oulun normaalikoulun "Women who changed the world". Koronapandemian aikana toteutuneissa projekteissa korostui verkkoalustojen hyödyntäminen kansainvälisessä yhteistyössä.
Sanapilvi

eTwinning on EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoittama kansainvälistymisen verkkotyökalu ja verkosto, joka tarjoaa eurooppalaisille kouluille mahdollisuuden olla yhteydessä toisiinsa ja tehdä kansainvälistä yhteistyötä digitaalisesti. Parhaat eTwinning-projektit palkitaan Suomessa kansallisella palkinnolla vuosittain. Voittajat valitsee Suomen eTwinning-tiimi.

Molemmissa palkituissa projekteissa toteutuvat onnistuneen eTwinning-projektin elementit: oppilaiden aktiivinen osallistuminen, yhteistoiminta, monipuolinen digitaalisten työkalujen käyttö sekä pedagogiset innovaatiot. 

Kielitaitoa ja podcastin tekemistä

Karkun evankelisen opiston eTwinning-projektin tavoitteena oli saada opiskelijat käyttämään englannin kieltä luontevasti osana kansainvälistä yhteistyötä. Samalla opeteltiin digitaalisten työkalujen ja ohjelmistojen käyttöä ryhmätöissä. Osallistujina oli suomalaisten lisäksi eurooppalaisia lukiolaisia Saksasta, Belgiasta, Espanjasta, Italiasta ja Turkista.  – Opiskelemme kieliä, jotta voisimme olla kontaktissa muidenkin kuin suomalaisten kanssa. Siksi on tärkeää saada oikea kokemus kommunikoinnista vieraalla kielellä, projektia koordinoinut lukion englannin kielen opettaja Anna-Kaisa Ruski sanoo. Opiskelijoiden tekemissä podcast-ohjelmissa käsiteltiin lukemisen merkitystä nuorille ja YK:n kestävän kehityksen Agenda 2030 -tavoitteita. Näin projekti yhdisti monipuolisesti eri oppiaineita vieraan kielen opiskeluun. 

Kielitaidon harjoittamisen lisäksi projekti avasi Karkun lukiolaisille uusia mahdollisuuksia yhteistyöhön oman koulun ulkopuolella ja tarjosi kokemuksen siitä, että missä tahansa voi tehdä kiinnostavia asioita. – Koulumme on pieni ja vähän syrjässä, ja välillä opiskelijoilla on tunne, että he eivät saa yhtä hyviä mahdollisuuksia kuin kaupungeissa opiskelevat. Siksi tämä projekti oli heille hyvin tärkeä. – Toki välillä opiskelijat kokivat, että osallistumisesta tulee lisätyötä, mutta he tekivät töitä ihailtavan ahkerasti ja katsoivat oppineensa sellaisia englannin kielen taitoja, joita he eivät muuten olisi oppineet. Rohkeus käyttää kieltä kasvoi projektin aikana. 

Digitaalisessa yhteistyössä kaikki tulevat kuulluksi

Oulun normaalikoulun oppilaat toteuttivat eTwinning-projektissaan yhteistyössä 12 eri maan oppilaiden kanssa digitaalisen oppimisympäristön, jossa esitellään historian merkittäviä naisia. Projekti käynnistyi samoihin aikoihin kun koronapandemia hiljensi maailman. – Etäopetus tuli kaikille maille samaan aikaan. Kaikki harjoittelivat vielä, miten toimitaan omalla koululla etäopetuksen kanssa, joten sen takia eri maiden oppilaiden keskinäinen virtuaalinen yhteydenpito jäi vähäisemmäksi, vaikka projekti kokonaisuutena toteutettiin yhteistoiminnallisesti, opettaja Raija Kärkkäinen toteaa. 

Luovan työskentelyn lisäksi projektissa opittiin yhteistyötaitoja. - Oppilaat olivat erittäin innostuneita ja saattoivat jopa illalla pyytää opettajalta apua oman osuutensa tekemiseen, opettaja Vuokko Kangas kertoo. Myös sellaiset oppilaat, jotka eivät luokassa ole niin usein äänessä, saattoivat lähettää opettajalle viestejä. – Pidänkin digitaalista yhteistyötä merkittävänä siksi, että siinä kaikki, myös hiljaisemmat oppilaat, tulevat kuulluksi. Näin oppimisen tasa-arvo toteutuu entistä paremmin. 

Hankkeessa opituista uusista taidoista on ollut etäopetuksessa hyötyä myöhemminkin. - Oppilaat oppivat työskentelemään digitaalisessa ympäristössä pienryhmissä. Tämä käytäntö jäi elämään projektin jälkeen, Vuokko Kangas kertoo. Myös oppilaiden kielitaito kehittyi projektin aikana valtavasti.

Oulun normaalikoulu on harjoittelukoulu. Raija Kärkkäinen pitää arvokkaana asiana sitä, että opettajaharjoittelijat olivat projektissa mukana, vaikka aikatauluihin harjoittelukoulurooli asettikin haasteita. 

Suurimpana onnistumisena Raija Kärkkäinen pitää oppilaiden kanssa työskentelyn ja heiltä saadun hyvän palautteen ohella sitä, että projektissa saatiin tehtyä yhteistyössä kahdentoista maan kanssa eheä paketti; yhteinen digitaalinen sivusto. - Oppilaat olivat todella ylpeitä omasta osuudestaan, esimerkiksi Minna Canthista kertovasta digitaalisesta sanomalehdestä. He kiittivät meitä opettajia jälkikäteen moneen kertaa siitä, että saivat apua sen tekemiseen. 

Opettajan näkökulmasta projekti oli monin tavoin palkitseva. - Kansainväliseen projektiin osallistuminen antaa virtaa ja kehittymisen mahdollisuuksia opettajan omaan työhön, Raija Kärkkäinen toteaa. – Oli hienoa nähdä, että saimme kaiken toimimaan haasteista huolimatta ja miten mahtaviin tuloksiin voimme päästä yhteistyössä näin monen maan kanssa.  

eTwinning edistää koulujen yhteistyötä tieto- ja viestintätekniikan avulla tarjoamalla kouluille tukea, työkaluja ja palveluja. Lisäksi se tarjoaa opettajille mahdollisuuksia maksuttomaan täydennyskoulutukseen. Suomessa eTwinningiä käyttää noin 8 600 opettajaa ja koko Euroopassa noin 920 000 opettajaa.

Lisätietoa:

  • Ohjelma-asiantuntija Riikka Aminoff, puh. 029 533 1387, riikka.aminoff [at] oph.fi 
  • Ohjelma-asiantuntija Olga Lappi, puh. 029 533 1593, olga.lappi [at] oph.fi