Tiedote

Perusopetuksen jälkeisten koulutusten hauissa aiempaa enemmän hakijoita

Ajankohtaista Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Oppivelvollisuuden laajentaminen Opiskelijavalinnat
Perusopetuksen jälkeisten koulutusten haut päättyivät keskiviikkona 7.4. Yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen haki 74 490. Valmistaviin koulutuksiin haki 5 100 ja erityisoppilaitoksiin oli 3 660 hakijaa. Perusopetuksen jälkeisten koulutusten haut järjestettiin ensimmäistä kertaa samaan aikaan.
Ryhmä ammatillisen koulutuksen opiskelijoita työskentelee korkean pöydän ääressä

Perusopetuksen jälkeisten koulutusten valtakunnallisiin hakuihin kuuluvat ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaku, haku perusopetuksen jälkeiseen valmistavaan koulutukseen sekä haku vaativana erityisenä tukena järjestettävään ammatilliseen koulutukseen. Hakuaikaa pidennettiin tänä vuonna kahdella viikolla, koska osa yläkouluista siirtyi etäopetukseen 8.3.

Oppivelvollisuusiän noustessa 18 ikävuoteen oppivelvollisella on tänä keväänä ensimmäisen kerran velvollisuus hakea toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä. Hakeutumisvelvollisuus toisen asteen koulutukseen koskee käytännössä niitä nuoria, jotka keväällä 2021 ovat perusopetuksen 9. luokalla (pääosin vuonna 2005 syntyneet).

Perusopetuksen päättäviä on kaikkiaan 60 380, joista 59 800 haki jossain kolmesta perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haussa. Viime vuonna perusopetuksen päättäviä oli 60 500, joista 59 600 haki jossain perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haussa. Useammassa perusopetuksen jälkeisen koulutuksen haussa haki 3 870 hakijaa. Tilastoissa eivät näy ne hakijat, jotka ovat hakeneet jatkuvassa haussa ammatilliseen koulutukseen tai kansanopistojen oppivelvollisille suunnattuun vapaan sivistystyön koulutukseen.

Ammatillisen koulutuksen hakijamäärä kasvoi, lukiokoulutuksen hakijamäärä lähes ennallaan

Haettavana oli yhteensä reilut 80 350 aloituspaikkaa. Yhteishaussa haki 74 490 hakijaa, joista perusopetuksen päättäviä oli 57 920. Perusopetuksen päättävistä hakijoista 43 % haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja 57 % lukioon.  

Yhteishaussa haki tänä keväänä noin 2 600 hakijaa enemmän kuin viime vuonna. Hakijoista 53 % haki ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen ja 47 % lukioon. Ammatillisen koulutuksen hakijamäärät ovat nousseet yhteishaussa, kun taas lukiokoulutukseen hakevien määrä on hieman laskenut. 

Koko maassa on tarjolla noin 38 800 lukiopaikkaa, joista noin 2 673 on ruotsinkielisissä koulutuksissa. Lukioihin haki tänä keväänä ensisijaisesti 35 130 nuorta, noin 500 vähemmän kuin viime vuonna.

Ammatillisessa koulutuksessa aloituspaikkoja on 41 550, joista 1 957 on ruotsinkielisissä koulutuksissa. Ammatilliseen koulutukseen haki ensisijaisesti noin 39 310 hakijaa, mikä on noin 3 000 enemmän kuin viime vuonna.

Peruskoulupohjaiseen ammatilliseen koulutukseen pyrki 37 050 hakijaa. Kaikista ammatillisen koulutuksen aloituspaikoista 3 815 on varattu lukion suorittaneille. Näitä opiskelupaikkoja tavoittelee noin 2 260 abia tai aiemmin lukion suorittanutta.

Ammatillisen koulutuksen suosituimmissa aloissa vain vähän muutoksia

Yhteishaussa suosituin opintoala on ajoneuvo- ja kuljetustekniikka (5 000).  Seuraavaksi suosituimmat alat ovat sosiaali- ja terveysala (4 970), liiketalous ja kauppa (3 910), sähkö- ja automaatiotekniikka (3 840), arkkitehtuuri ja rakentaminen (3 630) sekä tietojenkäsittely (2 810).

Vaativana erityisenä tukena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haun hakijamäärä kasvoi

Vaativana erityisenä tukena järjestettävän ammatillisen koulutuksen haussa oli haettavana 2 210 aloituspaikkaa. Haussa haki 3 660 hakijaa, joista perusopetuksen päättäviä oli 1 810. Hakijoita oli 820 enemmän kuin viime vuonna.

Ensisijaisia hakijoita vaativan erityisen tuen perusteella järjestettäviin ammatillisiin perustutkintoihin oli 2 180, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) 870 sekä työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan koulutukseen (TELMA) 600.

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haun hakijamäärä nousi

Perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haussa oli haettavana 5 130 aloituspaikkaa. Haussa haki 5 100 hakijaa, joista perusopetuksen päättäviä oli 4 120. Hakijoita oli 915 enemmän kuin viime vuonna.

Ensisijaisia hakijoita kymppiluokalle oli 1 550, ammatilliseen koulutukseen valmentavaan koulutukseen (VALMA) 3 270 ja maahanmuuttajien ja vieraskielisten lukiokoulutukseen valmentavaan koulutukseen (LUVA) 280.

Pääsy- ja soveltuvuuskokeet sekä haastattelut huhti-toukokuussa

Oppilaitokset voivat järjestää pääsy- ja soveltuvuuskokeita sekä haastatteluja huhti-toukokuun aikana. Hakijat kutsutaan kokeisiin tai haastatteluun huhtikuun alkupuolella. Oppilaitos voi myös tarvittaessa arvioida hakijan kielitaidon riittävyyden. 

Valintojen tulokset julkaistaan kesäkuussa

Kaikkien kolmen haun opiskelijavalinnan tulokset julkaistaan aikaisintaan 17.6. Koulutukseen valittujen tulee ottaa opiskelupaikka vastaan viimeistään 1.7.

Valtakunnallisten hakujen lisäksi myös muita väyliä koulutukseen

Oppilaitokset voivat järjestää jatkuvia hakuja mm. täyttääkseen valtakunnallisissa hauissa vapaiksi jääneitä paikkoja. Jatkuvan haun koulutustarjonta ja hakuohjeet löytyvät oppilaitosten omilta verkkosivuilta ja Opintopolusta. Kansanopistojen pitkät linjat mukaan lukien oppivelvollisille suunnatut vapaan sivistystyön koulutukset löytyvät Opintopolusta tai kansanopistot.fi -sivulta. 

Jos perusopetuksen päättävä jää ilman opiskelupaikkaa, perusopetuksen opinto-ohjaajat antavat oppivelvolliselle tukea ja ohjausta koulutuspaikan löytämiseen kesän aikana. Jos oppivelvollinen on vielä tämän jälkeen ilman opiskelupaikkaa, vastuu ohjauksesta ja valvonnasta siirtyy nuoren asuinkunnalle.

Lisätietoja

Asiantuntija Satu Hornborg, puh. 029 533 1314, etunimi.sukunimi [at] oph.fi