Tiedote

Poikkeuksellinen kouluvuosi ei juurikaan näy valmistuneiden määrässä

Ajankohtaista Perusopetus Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Tilastot
Arviolta noin 60 000 peruskoululaista ja noin 40 500 ammattiin opiskelevaa suorittaa tänä keväänä opintonsa päätökseen. Lisäksi uusia ylioppilaita valmistuu noin 24 700. Korona-ajan vaikutuksista valmistuvien määrään ei tilastojen perusteella voi osoittaa selkeitä muutoksia.
Käsiä

Perusopetuksen oppimäärän suorittaa tänä keväänä arviolta noin 60 300 oppilasta. Tämä on noin tuhat enemmän kuin edellisenä keväänä, sillä ikäluokka on hienoisessa kasvussa. Tiedossa ei ole, että korona-aika, poikkeusjärjestelyt ja lisääntyneet etäopinnot olisivat vaikuttanut suuresti perusopetuksen oppimäärän suorittamiseen. 

Noin 7 prosenttia perusopetuksen päättävistä on vieraskielisiä. Vieraskielisten oppilaiden määrä perusopetuksessa on selvästi kasvanut. Lähes kolmasosa kaikista perusopetuksen oppilaista valmistuu Uudellamaalla sijaitsevasta koulusta ja uusimaalaisten oppilaiden osuus on kasvussa. 

Lisäksi kasvava joukko oppijoita suorittaa perusopetuksen oppimäärän aikuisten perusopetuksessa, esimerkiksi aikuislukiossa tai kansanopistossa. Lukuvuonna 2019-20 vajaat 1300 aikuista sai peruskoulun päätökseen. 

Ammatillisesta koulutuksesta valmistuu hieman viime vuotta vähemmän

Ammatillisesta koulutuksesta valmistuu tänä keväänä arviolta 40 500 opiskelijaa, mikä on 4 % vähemmän kuin edellisenä keväänä. Ammatillista koulutusta on järjestetty vuoden mittaan paljon etäopetuksena ja näyttöjen järjestäminen on vaikeutunut ja osin estynytkin, mikä on voinut siirtää valmistumista. Ammattiin opiskelevien opiskelijamäärät ovat kuitenkin pysyneet ennallaan, eikä opintoja ole keskeytetty normaalivuosia enemmän.

Kevään lisäksi vuosittain runsaat 20 000 ammattiin opiskelevaa valmistuu syyskaudella. Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen ja opintojen henkilökohtaistaminen ovat vaikuttaneet siihen, että valmistumisajankohdat vaihtelevat yksilöittäin. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä yhä useampi opiskelija suorittaa tutkinnon osia koko tutkinnon sijaan, mikä näkyy myös suoritettujen tutkintojen määrän vähenemisenä viime vuosina. 

Ylioppilastutkinnon suorittajia hieman edellisvuotta vähemmän

Keväällä 2021 ylioppilaaksi valmistuu noin 24 700 henkilöä, mikä on noin 3 prosenttia vähemmän kuin edellisenä keväänä. Ylioppilaita valmistuu kevään aikana vielä jonkin verran lisää, kun he saavat puuttuvat opintonsa suoritettua. Kevään uusista ylioppilaista noin 600 on suorittanut tutkintonsa pakolliset kokeet jo aiemmin, mutta saanut opintonsa valmiiksi vasta tänä keväänä. 

Kevät on selvästi suosituin ajankohta suorittaa ylioppilastutkinto. Keväällä tutkinnon suorittaneiden määrä on ollut laskussa jo usean vuoden ajan, mikä johtuu lähinnä ikäluokan pienenemisestä. Syksyn kirjoituksissa tutkinnon suorittaa vuosittain noin kolmetuhatta henkilöä. Syksyllä 2020 ylioppilaaksi kirjoittaneiden määrä nousi 26 prosenttia. Intoa viime syksyn kirjoituksiin lisäsi koronatilanteesta johtuva maksuton kokeiden uusimismahdollisuus keväältä 2020 sekä yleinen kiinnostus syksyllä kirjoittamista kohtaan. 

Kevään ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui kaikkiaan noin 47 000 kokelasta, mikä on noin 4000 enemmän kuin viime keväänä. Luvussa ovat mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevat kokelaat että sellaiset kokelaat, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan. Ilmoittautumisia eri tutkintoaineisiin ja oppimääriin oli yhteensä noin 145 000.

Lisääntyneen kokeisiin ilmoittautumisten taustalla voi vaikuttaa muun muassa korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus: kokeita pyritään uusimaan, kun korkeakouluihin valitaan opiskelijoita enemmän todistuksen perusteella. Osaltaan vaikuttaa myös mahdollisuus uusia hyväksytty koe niin monta kertaa kuin haluaa.

Vajaalla 8 prosentilla kevään uusista ylioppilaista on opiskelukielenä ruotsi.

Lisätietoja: 

Perusopetuksen päättäneet: Irma Garam,  +358 29 533 8549, etunimi.sukunimi [at] oph.fi
Ylioppilastutkinnon suorittaneet: Tiina Komppa, +358 29 5331429, etunimi.sukunimi [at] oph.fi
Ammatillisen koulutuksen suorittaneet: Siru Korkala, +358 29 533 8610, etunimi.sukunimi [at] oph.fi