Uutinen

Taiteen perusopetuksessa noudatetaan nyt uutta harrastustoiminnan suositusta

Ajankohtaista Taiteen perusopetus Koronavirus
Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen 2.2.2021 antaman ohjeen mukaan taiteen perusopetuksessa noudatetaan nyt uutta harrastustoiminnan suositusta.
Taiteen perusopetus

Olemme päivittäneet sivun taiteen perusopetuksen järjestämisestä. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) 2.2.2021 antama ohje lasten ja nuorten harrastustoiminnan järjestämisestä, rajoittamisesta ja keskeyttämisestä, koskee myös taiteen perusopetusta. Ohje perustuu valtioneuvoston periaatepäätökseen. Valtioneuvosto antoi 26.1. periaatepäätöksen koronaepidemian hybridistrategian toimintasuunnitelman täydentämisestä. Siinä kuvataan kolme toimenpidetasoa epidemian kiihtymisen ja erityisesti virusmuunnosten leviämisen estämiseksi.

Toimintasuunnitelman lähtökohtana on, ettei alle 12-vuotiaiden ryhmäharrastustoimintaa rajoitettaisi. Täydennyksen mukaan suosituksissa, jotka koskevat lasten ja nuorten harrastustoimintaa, taiteen perusopetus mukaan lukien, on erittäin tärkeää harkita niiden sosiaalisia ja sivistyksellisiä kielteisiä vaikutuksia. On arvioitava, millaisia vaihtoehtoja tai keinoja on rajoitusten negatiivisten vaikutusten lieventämiseen kussakin tilanteessa.

Tätä harrastusohjeistusta sovelletaan taiteen perusopetukseen aiempien OKM:n ja THL:n  4.8.2020 antamien varhaiskasvatusta, opetusta ja koulutusta koskevien suosituksien sijaan.