Nyheter

Inom grundläggande konstundervisning ska man nu följa den nya rekommendationen för hobbyverksamhet

Aktuellt Grundläggande konstundervisning Coronaviruset
Enligt de anvisningar som undervisnings- och kulturministeriet och Institutet för hälsa och välfärd gett 2.2.2021 ska man inom den grundläggande konstundervisningen iaktta den nya rekommendationen som gäller hobbyverksamhet.
Taiteen perusopetus

Vi har uppdaterat sidan som berör ordnandet av grundläggande konstundervisning. De anvisningar som Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Undervisnings- och kulturministeriet (UKM) har gett 2.2.2021 för att ordna, begränsa och avbryta hobbyverksamheten för barn och unga gäller också grundläggande konstundervisning. Anvisningen grundar sig på statsrådets principbeslut. Statsrådet gav 26.1.2021 ett principbeslut om att komplettera handlingsplanen för genomförande av hybridstrategin för hantering av coronaepidemin. I kompletteringen beskrivs tre åtgärdsnivåer för att förhindra att epidemin eskalerar och att de muterade virusen sprids.

Handlingsplanen utgår från att hobbyverksamhet i grupp för personer under 12 år inte begränsas. När det gäller rekommendationerna om hobbyverksamhet för barn och unga, inklusive grundläggande konstundervisning, är det enligt kompletteringen av handlingsplanen särskilt viktigt att överväga de negativa sociala och kulturella konsekvenserna. Man behöver överväga vilka alternativa eller kompenserande metoder som kan tillämpas i respektive situation för att lindra de negativa konsekvenserna av begränsningarna.

Den här anvisningen för hobbyverksamhet ska tillämpas inom den grundläggande konstundervisningen istället för UKM:s och THL:s tidigare rekommendationer från 4.8.2020 som gäller småbarnspedagogik, undervisning och utbildning.