Uutinen

Tuoreempaa ja kattavampaa tilastotietoa lukio-opiskelusta Vipunen-palvelussa

Ajankohtaista Lukiokoulutus Tilastot
Lukiolaisten määrä on nyt saatavilla kuukausittain päivittyvänä tilastona ja ainevalinnoista on tarjolla tietoa aiempaa tarkemmin ja laajemmin.
Suurennuslasi tilastopiirakan päällä

Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusessa julkaistaan nyt lukiolaisten määrä kuukausittain päivittyen. Aiemmasta poiketen nyt on saatavilla tieto opiskelijoiden määrästä myös kuluvalta vuodelta. Kuukausittain päivittyvissä raporteissa on nähtävissä sekä uusien lukio-opiskelijoiden että kaikkien opiskelijoiden määrät.

Tiedot saadaan Opetushallituksen ylläpitämästä perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietojen Koski-tietovarannosta.

Ne näytetään sellaisina, kuin koulutuksen järjestäjät ovat ne vieneet Koskeen. Jos tiedoissa on puutteita tai virheitä, koulutuksen järjestäjät voivat käydä korjaamassa tiedot tietovarantoon, josta ne päivittyvät Vipusen raporteille kerran kuukaudessa.  Koulutuksen järjestäjät voivat päivittää myös aikaisempien vuosien tietoja.

Uusissa lukiokoulutuksen ainevalinta- ja kurssiraporteissa paljon yksityiskohtaista tietoa

Vipusesta löytyy nyt myös uudenlaista tietoa lukiokoulutuksen ainevalinnoista ja kurssisuorituksista. Ainevalinta- ja kurssiraporteilla voi tarkastella lukion koko oppimäärän suorittaneiden valintoja ja suoritettuja kursseja vuodesta 2019 lähtien. Tuoreimpana on tarkasteltavana vuonna 2020 lukion oppimäärän suorittaneiden, eli pääosin vuonna 2017 lukio-opintonsa aloittaneiden opiskelijoiden valinnat ja suoritukset.

Saatavilla on tietoa kaikkien lukiokoulutuksen oppiaineiden valinnoista ja suorituksista, myös valinnaisista kursseista. Myös yksittäisen kurssin suorittaneiden määrän ja osuuden tarkastelu on mahdollista. Aiemmasta poiketen tietoa on nyt tarjolla joka vuodelta. Valintoja ja suorituksia voi vertailla esimerkiksi maakunnittain, kunnittain, toimipisteittäin tai opiskelijoiden äidinkielen tai sukupuolen perusteella.

Myös näiden raporttien tietolähteenä on Koski-tietovaranto.

Lisätietoa

Erityisasiantuntija Pirjo Karhu, 029 533 1317, etunimi.sukunimi [at] oph.fi