Tiedote

Tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen perusteet on julkaistu 

Ajankohtaista Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Oppivelvollisuuden laajentaminen Tutkinnon perusteet
Uusi tutkintokoulutukseen valmentava koulutus yhdistää aiemmat nivelvaiheen koulutukset eli perusopetuksen lisäopetuksen (kymppiluokka), lukioon valmentavan koulutuksen (LUVA) ja ammatilliseen koulutuksen valmentavan koulutuksen (VALMA). Uudet koulutuksen perusteet tulevat voimaan 1.8.2022, jolloin uuden TUVA-koulutuksen toteuttaminen alkaa.
Ryhmä ammatillisen koulutuksen opiskelijoita työskentelee korkean pöydän ääressä

Opetushallitus on julkaissut tutkintokoulutukseen valmentavan koulutuksen (TUVA) perusteet.  Koulutuksen perusteissa opetushallitus määrittelee koulutuksen osien keskeiset tavoitteet, sisällön ja arvioinnin. Koulutuksen järjestäjä kuvaa TUVA-koulutuksen toteuttamisen omassa toteutussuunnitelmassaan. 

Uusi TUVA-koulutus on suunnattu sekä perusopetuksen päättäville nuorille että valmentavaa koulutusta tarvitseville aikuisille. TUVA-koulutuksessa opiskelija voi oppia tarvitsemiaan taitoja jatkaakseen opintoja lukiokoulutuksessa tai ammatillisessa koulutuksessa. TUVA-koulutuksen aikana opiskelija voi myös tutustua eri koulutusaloihin ja etsiä itselleen suuntaa jatko-opintoihin ja uravalintaan.   

TUVA-koulutuksen aikana opiskelija voi korottaa perusopetuksen arvosanoja, sekä suorittaa lukion ja ammatillisen koulutuksen opintoja. Hakeutuessaan koulutukseen opiskelijan ei vielä tarvitse tietää, haluaako hän jatkaa lukiokoulutuksessa vai ammatillisessa koulutuksessa. TUVA-koulutuksen aikana opiskelijalla on mahdollisuus kokeilla opintoja molemmista koulutuksista ja pohtia toiveitaan ja tarpeitaan.  

Nyt julkaistujen TUVA-perusteiden pohjalta tehtyihin paikallisiin toteutussuunnitelmiin perustuva TUVA-opetus alkaa syksyllä 2022. Opetushallitus yhteistyötahoineen tukee paikallisten toteutussuunnitelmien tekoa järjestämällä koulutuksia ja tarjoamalla tukimateriaalia. 

Opetushallitus järjestää TUVA tutuksi -webinaareja kesä- ja elokuussa 2021. Opetushallitus tarjoaa koulutuksen järjestäjille myös työkalun toteutussuunnitelmien laadintaan. Työkalu pohjautuu koulutuksen perusteisiin ja se varmistaa niiden mukaisten toteutussuunnitelmien laadinnan. ePerusteissa laaditut toteutussuunnitelmat julkaistaan osana ePerusteet-verkkopalvelua, ja se on koulutuksen järjestäjille maksuton. Opetushallitus järjestää työkalun käyttöön verkkokoulutuksia. Koulutusten tarkemmat ajankohdat julkaistaan ePerusteissa kesän aikana.

Lisätietoja ePerusteista ja toteutussuunnitelmien laadintatyökalusta: eperusteet [at] opintopolku.fi

Lisätietoja 

opetusneuvos Tarja Heikkinen, tarja.heikkinen [at] oph.fi 
opetusneuvos Katri Kuukka, katri.kuukka [at] oph.fi

opetusneuvos Kati Taipale, kati.taipale [at] oph.fi

specialsakkunnig Sonja Hyvönen, sonja.hyvonen [at] oph.fi