Meddelanden

Grunderna för utbildning som handleder för examensutbildning har publicerats 

Aktuellt Utbildning som handleder för examensutbildning Utvidgandet av läroplikten Examensgrunder
I den nya utbildningen som handleder för examensutbildning kombineras de tidigare utbildningarna i övergångsskedet, det vill säga påbyggnadsundervisning i den grundläggande utbildningen, utbildning som förbereder för gymnasieutbildning och utbildning som handleder för yrkesutbildning. De nya grunderna träder i kraft 1.8.2022 då genomförandet av den nya utbildningen som handleder för examensutbildning inleds. 
En grupp studerande inom yrkesutbildning sitter och studerar vid ett högt bord.

Utbildningsstyrelsen har publicerat grunder för utbildning som handleder för examensutbildning (HUX).  I grunderna för utbildningen fastställer Utbildningsstyrelsen utbildningsdelarnas centrala mål, innehåll och bedömning. Utbildningsanordnaren ska i en egen plan för genomförandet av utbildningen beskriva hur HUX-utbildningen ordnas. 

Den nya HUX-utbildningen riktar sig både till unga som avslutar den grundläggande utbildningen och till vuxna som behöver handledande utbildning. I den handledande utbildningen kan den studerande lära sig färdigheter som hen behöver för att fortsätta studera inom gymnasieutbildning eller yrkesutbildning. Under HUX-utbildningen kan den studerande också bekanta sig med olika utbildningsområden och finna en riktning för sina fortsatta studier och sitt val av karriär.   

Under HUX-utbildningen kan den studerande höja vitsord från den grundläggande utbildningen samt avlägga gymnasiestudier och studier inom yrkesutbildningen. När den studerande söker till utbildningen behöver hen inte ännu veta om hen vill fortsätta studera inom gymnasieutbildning eller yrkesutbildning. I HUX-utbildningen kan den studerande pröva på både gymnasiestudier och studier inom yrkesutbildning samt reflektera över sina önskemål och behov.  

Undervisningen inom utbildning som handleder för examensutbildning ska inledas på hösten 2022 enligt de lokala planerna för genomförandet av utbildning som ska utarbetas utifrån de nyss publicerade grunderna. Utbildningsstyrelsen erbjuder tillsammans med sina samarbetspartner fortbildning och material för att stödja läroanstalterna i arbetet med att göra upp lokala planer för genomförandet av utbildningen.

Utbildningsstyrelsen ordnar webbinarier om HUX-utbildningen i juni och augusti 2021. Utbildningsstyrelsen erbjuder även utbildningsanordnarna ett verktyg för utarbetandet av den lokala planen för genomförandet av utbildningen. Verktyget baserar sig på utbildningsgrunderna och säkerställer att planerna för genomförande görs upp utifrån dem. Planerna som utarbetas med verktyget i eGrunder publiceras som en del av webbtjänsten eGrunder och tjänsten är avgiftsfri för utbildningsanordnarna. Utbildningsstyrelsen ordnar webbinarier om användningen av verktyget i eGrunder. Närmare tidpunkter för webbinarierna publiceras i eGrunder under sommaren. 

Mera information om eGrunder och verktyget för uppgörandet av planerna för genomförande: eperusteet [at] opintopolku.fi

Ytterligare information 

undervisningsrådet Kaisa Räty, kaisa.raty [at] oph.fi 
undervisningsrådet Riia Palmqvist, riia.palmqvist [at] oph.fi 
undervisningsrådet Katri Kuukka, katri.kuukka [at] oph.fi 
utvecklingschef Ulla Kauppi, ulla.kauppi [at] oph.fi 
undervisningsrådet Helena Öhman (svenskspråkig utbildning), helena.ohman [at] oph.fi
undervisningsrådet Sonja Hyvönen (svenskspråkig utbildning), sonja.hyvonen [at] oph.fi