Uutinen

Valtaosa korkeakoulujen opiskelijavaihdoista peruuntuu myös kevätlukukaudella

Ajankohtaista Korkeakoulutus Koronavirus Kansainvälistyminen
Korkeakoulut ovat joutuneet koronapandemian takia perumaan valtaosan myös kevätlukukaudelle suunnitelluista opiskelijavaihdoistaan. Erityisesti Suomesta lähtevien opiskelijoiden määrä jää ennakoitua pienemmäksi. Sen sijaan virtuaalisen liikkuvuuden määrä on kääntynyt kasvuun, kun yhä useampi opiskelija suorittaa vaihto-opintojaan etänä kotimaastaan käsin.
Opiskelijoita kirjaston aulassa

Tiedot ovat peräisin kyselystä, jolla Opetushallitus keräsi korkeakouluilta tietoa kansainvälisen liikkuvuuden toteutumisesta kevätlukukaudella 2021. Kysely tehtiin helmikuun alussa ja siihen vastasivat kaikki korkeakoulut. Korkeakoulujen tilannetta on seurattu vastaavilla kyselyillä viime kesästä lähtien.

Yli kaksi kolmasosaa suomalaisten vaihdoista on peruuntunut

Kevätlukukaudella opiskelijavaihtoa suunnitteli 4583 suomalaista korkeakouluopiskelijaa. Vain 29 % vaihdoista on pystytty toteuttamaan fyysisinä vaihtoina ja 3% virtuaalisena tai monimuotoisina vaihtoina. Vastaavasti Suomeen oli tulossa 4617 ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa. Heistä 61 % on tullut maahan ja 10 % suorittaa vaihtoaan virtuaalisesti tai monimuotoisesti.

Kyselyn perusteella näyttää siltä, että Suomesta on kevätlukukaudella lähdössä opiskelijavaihtoon tai harjoittelujaksolle ulkomaille reilut 1300 korkeakouluopiskelijaa. Valtaosa keväälle suunnitelluista vaihtojaksoista on kuitenkin jouduttu koronan takia perumaan ja lisääkin peruuntumisia voi tulla, sillä osassa kohdemaista kevätlukukausi alkaa vasta maalis-huhtikuussa. Peruttuja tai siirrettyjä vaihtoja on jo nyt tiedossa 3100.

Suomeen tulevien opiskelijoiden määrä on pysynyt lähtijöiden määrää korkeampana: kevätlukukaudella suomalaisissa korkeakouluissa opiskelee 2800 ulkomaalaista vaihto-opiskelijaa. Silti myös monen Suomeen tulossa olleen opiskelijan vaihtojakso on peruuntunut koronan takia.

Kevään vaihto-opiskelijoiden määrät ovat hieman suuremmat kuin syyslukukaudella, jolloin Suomesta lähti opiskelijavaihtoon 800 opiskelijaa ja tänne tuli ulkomailta 2300 opiskelijaa.

Epidemiatilanteen paheneminen ja mm. muuntoviruksen leviämisen uhka ovat saaneet osan korkeakouluista keskeyttämään vaihto-opiskelijoiden lähettämisen tai vastaanottamisen kokonaan. Korkeakouluista 11 kertoi keskeyttäneensä vaihto-opiskelijoiden vastaanottamisen ja 7 korkeakoulua sekä vastaanottamisen että lähettämisen. Ne opiskelijat, joiden vaihto oli jo aiemmin ehtinyt alkaa, ovat kuitenkin voineet jatkaa vaihtoaan normaalisti. 19 suomalaisista korkeakouluista on päättänyt jatkaa vaihto-opiskelun järjestämistä, jos se vain rajoitusten puitteissa on mahdollista.

Virtuaalivaihtojen määrä on kasvanut syyslukukaudesta

Kyselyn mukaan 400 ulkomaalaista opiskelijaa tekee tänä keväänä vaihto-opintojaan suomalaisessa korkeakoulussa etänä kotimaastaan käsin. Vastaavasti 100 suomalaista suorittaa vaihtoaan virtuaalisesti. Lisäksi 60 ulkomaalaista ja 50 suomalaista opiskelijaa on päätynyt ns. monimuotoiseen vaihtoon, jossa osa vaihdosta tehdään kotimaassa ja osa koronatilanteen salliessa kohdemaassa.

Virtuaalinen opiskelijaliikkuvuus on lähtenyt korona-ajan kuluessa selvään kasvuun, sillä syyslukukaudella suomalaisessa korkeakouluissa oli 116 ulkomaalaista ja 23 suomalaista virtuaalivaihto-opiskelijaa.

Korkeakoulujen opettajien ja muun henkilöstön kansainvälinen liikkuvuus on ollut koronan aikana täysin pysähdyksissä, sillä korkeakouluissa on voimassa matkustuskieltoja, jotka estävät kaiken paitsi välttämättömän matkustuksen ulkomaille. Kyselyn mukaan korkeakouluissa tapahtuu virtuaalista opettaja- ja henkilöstöliikkuvuutta ja järjestetään virtuaalisia kansainvälisten vaihtojen viikkoja. Niiden tilastointi on kuitenkin vaikeaa, koska esimerkiksi opettajien virtuaalisia opetusjaksoja yhteistyökorkeakouluissa järjestetään laitos- tai koulutusohjelmatasolla eikä niistä välttämättä kerry koko korkeakoulun tasoista tietoa. Kyselyyn vastanneiden korkeakoulujen tiedossa oli 80 virtuaalista opetta- tai henkilökuntavaihtoa Suomesta ulkomaille ja 150 vaihtoa ulkomailta Suomeen. Todellisten määrien arvioidaan olevan selvästi suurempia. 

Ensi lukuvuoden opiskelijavaihtojen suhteen ollaan toiveikkaita

Korkeakoulut suhtautuvat toiveikkaasti kansainvälisen liikkuvuuden toteutumiseen lukuvuonna 2021–2022. Opiskelijoille on alkuvuoden aikana järjestetty hakuja tulevan lukuvuoden opiskelijavaihtoihin lähes normaalisti: syyslukukaudelta on tässä vaiheessa peruttu vain muutamia paikkoja.  Osa korkeakouluista on siirtänyt koronan takia peruuntuneita opiskelijavaihtoja suoraan tulevalle lukuvuodelle, osassa taas opiskelijoita on neuvottu hakemaan vaihtoon uudestaan. Opiskelijoiden kiinnostus vaihto-opiskeluun on säilynyt entisellä tasollaan. Joissakin korkeakouluissa vaihtoon hakeneiden määrä on ollut hieman pienempi kuin aikaisemmin, yhdessä korkeakoulussa se on selvästi kasvanut.

Tietoja Suomeen tulevista vaihto-opiskelijoista saadaan yhteistyökorkeakouluista vasta myöhemmin keväällä. 

Lopullisia päätöksiä ensi lukuvuoden vaihtojen toteuttamisesta tehdään myöhemmin, kunhan tilannekuva koronaepidemian osalta selkenee. Opiskelijavaihtoon valittuja opiskelijoita neuvotaan varautumaan siihen, että koronatilanne voi vaikuttaa tilanteeseen ja myös peruuntumiseen kannattaa varautua. Koronatilanne vaikuttaa myös Suomeen tulevien opiskelijoiden tilanteeseen. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suositteli helmikuun alussa lyhyiden vaihtojaksojen keskeyttämistä toistaiseksi. Korkeakoulujen opiskelijavaihdot ovat enimmäkseen koko lukukauden tai -vuoden mittaisia pitkiä ulkomaanjaksoja ja myös harjoittelujaksot kestävät yleensä useamman kuukauden. Näiden toteuttaminen on THL:n suosituksen mukaan edelleen mahdollista, kunhan kaikkia lähtö- ja kohdemaan matkustus- ja karanteenirajoituksia noudatetaan.