Uutinen

Vantaan Havukosken koulussa opiskeltiin koodausta kansainvälisen oppimisyhteistyön avulla

Kokemuksia Erasmus+ Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning
Havukosken koululla on pitkä kokemus kansainvälisistä hankkeista ja kansainvälisestä virtuaalisesta yhteistyöstä. Tietotekniikkahankkeista on innostuttu erityisesti siksi, että niiden avulla voidaan huomioida uudistettuun opetussuunnitelmaan sisältyviä tietojenkäsittelyn uusia kokonaisuuksia, kuten ohjelmointia. Koodauksen ohessa on syntynyt myös ystävyyssuhteita oppilaiden kesken.
Kansainvälinen tapahtuma

Opettajat ovat hyödyntäneet Havukosken koulussa eTwinningia eri oppiaineiden opetuksessa jo noin 15 vuoden ajan. eTwinningilla tarkoitetaan Euroopan laajuista koulujen yhteisöä ja oppimisympäristöä, jossa opettajat voivat tehdä yhteistyötä ja toteuttaa eri projekteja yhdessä oppilaiden kanssa.

– eTwinningin avulla voi tehdä helposti sekä lyhyitä että pitkiä yhteistyöprojekteja eri koulujen ja opettajien kanssa ympäri maailman, sanoo Havukosken koulun matematiikan ja valinnaisen tietotekniikan opettaja Pasi Vuorimaa.

Tänä vuonna Havukosken koulu nimettiin eTwinning-kouluksi. eTwinning-koulu -nimike kertoo, että koulu on edelläkävijä digitaalisissa käytännöissä sekä internetin turvallisessa käytössä. Lisäksi koulu hyödyntää innovatiivisia ja luovia pedagogisia menetelmiä sekä kehittää henkilöstöään.

Innovatiivinen hanke vanhojen tuttujen kesken

Havukosken koululla on lisäksi paljon kokemusta Erasmus+ -hankkeista. Koululla alkaa yleensä uusi kansainvälinen hanke heti, kun edellinen on päättynyt.

Tällä hetkellä koulussa on käynnissä usean eri oppiaineen Let’s share our small worlds -hanke. Sitä edelsi tietotekniikkaan keskittynyt ICT World – Imaging, Coding, Transforming and Simulating the World -hanke.

Hanke tuli vuonna 2016 osaksi koulun arkea aiemmin tehdyn kansainvälisen yhteistyön vuoksi.

– Vanhat tuttumme Ranskan College Les Eyquemesista pyysivät meitä mukaan ICT World -hankkeeseen, Vuorimaa kertoo.

Havukosken koululla innostuttiin tästä hankkeesta erityisesti siksi, että uudistetun opetussuunnitelman mukaan opetuksessa oli huomioitava tietojenkäsittelyyn liittyviä uusia kokonaisuuksia, kuten ohjelmointia.

Koodausta, robotiikkaa ja ystävyyssuhteita

ICT World -hankkeessa opiskeltiin ohjelmoinnin lisäksi esimerkiksi graafista kuvantamista, 3D-mallintamista ja robotiikkaa.

Ideana oli, että jokaisella mukana olevalla koululla oli erityisosaamista jostain tietystä tietojenkäsittelyyn liittyvästä kokonaisuudesta. Hankkeen aikana omaa erityisosaamista jaettiin muille mukana oleville ja samalla opittiin muiden kokemuksista.

Hankkeen kaikista osallistujamaista tehtiin oppilaitosvierailuja neljän tai viiden oppilaan ja kahden opettajan ryhmissä. Suomen ja Ranskan lisäksi osallistujia oli Espanjasta, Saksasta, Tšekistä ja Latviasta.

Lisäksi osa oppilaista vietti jopa kuukauden toisen maan koulussa opiskellen.

– Oppilaat solmivat paljon ystävyyssuhteita muiden maiden koulussa opiskelevien kanssa, Vuorimaa kertoo.

Vuorimaa lisää, että kaikki Havukosken koulun oppilaat olivat jollain tavalla mukana hankkeessa, sillä osa siihen liittyvistä tehtävistä toteutettiin verkossa eTwinningin avulla.

Hankkeessa luotiin yhdessä peli

ICT World -hankkeen aikana jokaisessa mukana olevassa koulussa rakennettiin tietokonepeli, joka lähetettiin jatkokehitykseen toiseen kouluun. Sieltä se matkasi eteenpäin, kiertäen läpi kaikki hankkeen koulut.

– Pelinrakennusprojekti oli haastava, sillä aina uuden pelin saapuessa piti ratkaista koodi, jolla peliä oli rakennettu muissa kouluissa.

Kun koodi oli ratkaistu, oppilaat loivat peliin jotain uutta, esimerkiksi uuden tason.

Haastavuudesta huolimatta tehtävä oli Vuorimaan mukaan hyvä esimerkki siitä, miksi ICT World -hanke sujui kokonaisuudessaan hyvin.

– Hankkeessa ei teilattu vähän hulluiltakin tuntuvia ideoita, vaan aloimme rohkeasti kokeilemaan niitä.

Vuorimaa kannustaa muiden koulujen opettajia lähtemään mukaan Erasmus+ -hankkeisiin.

– Kansainväliseen hankkeeseen osallistuminen vaatii vähän ylimääräistä panostusta, mutta kannattaa miettiä, miten sen saa nivottua osaksi omaa opetusta, hän vinkkaa.

Vinkkejä Erasmus+-hanketta harkitseville

1)    Mieti tavoitteet etukäteen.
2)    On tärkeää, että saat hankkeen liitettyä osaksi opetustasi.
3)    Ole valmis tekemään vähän enemmän kuin opetuksen perusasiat.
4)    On hyvä, että joku hankkeessa mukana olevista kouluista omaa aiempaa kansainvälistä hankekokemusta.
5)    Muista, että hankkeesta pitää raportoida.

ICT World- Imaging, Coding, Transforming and Simulating the World

  • Hanketyyppi: Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle, strateginen kumppanuushanke
  • Koordinaattori: I.E.S. Los Cerros
  • Hankeaika: 9/2016–8/2019
  • Kumppanimaat: Tšekki, Latvia, Saksa, Suomi ja Ranska
  • Rahoitus: 172 732 €

Kirjoittaja: Tiina Katriina Tikkanen