Uutinen

Vipusesta saa nyt nopeasti päivittyvää tietoa esi- ja perusopetuksen oppilaista

Ajankohtaista Esiopetus Perusopetus Tilastot
Opetushallinnon Vipunen-tilastopalvelun esi- ja perusopetuksen kokonaisuutta on vahvistettu uusilla, kerran kuukaudessa päivittyvillä raporteilla, jotka tarjoavat tilannekuvatietoa esi- ja perusopetuksen oppilaista sekä perusopetuksen suorittaneista.
Alakoululaiset tunnilla

Uudet raportit täydentävät esi- ja perusopetuksen tilastoja lähes ajantasaisella tiedolla nykytilanteesta. Niistä saa tietoa esimerkiksi siitä, kuinka paljon esi- ja perusopetuksessa on tänä syksynä oppilaita, moniko heistä on kotiopetuksessa tai joustavan perusopetuksen ja vuosiluokkiin sitomattoman opetuksen piirissä, ja kuinka paljon joukossa on vieraskielisiä oppilaita. 

Lisäksi päivittyvillä raporteilla on joiltain osin aikaisempaa laajempi tietosisältö ja enemmän taustamuuttujia, joiden suhteen oppilasmääriä voi tarkastella.

Vastaavia tilannekuvaraportteja on saatavilla myös lukiokoulutuksesta ja ammatillisesta koulutuksesta. 

Vipusesta löytyy edelleen myös muuta tilastotietoa esi- ja perusopetuksen oppilaista, ainevalinnoista, oppilaitosverkosta sekä henkilöstöstä. Lisäksi tarjolla on tietoa mm. jatko-opintoihin sijoittumisesta. Nämä vuosittain tai harvemmin päivittyvät tilastot ovat pääosin Tilastokeskuksen tuottamia.

Tietojen lähteenä KOSKI-tietovaranto

Uusien päivittyvien raporttien tiedot saadaan Opetushallituksen ylläpitämästä KOSKI-tietovarannosta. Tiedot näkyvät Vipusen raporteilla sellaisina kuin opetuksen järjestäjät ovat ne vieneet Koskeen.

Jos tiedoissa on puutteita tai virheitä, opetuksen järjestäjät voivat käydä korjaamassa tiedot tietovarantoon, josta ne päivittyvät Vipusen raporteille kerran kuukaudessa.  Opetuksen järjestäjät voivat päivittää myös aikaisempien vuosien tietoja.

Päivittyvät raportit löytyvät Vipunen-tilastopalvelun esi- ja perusopetuksen sivulta Oppilaat ja perusopetuksen päättäneet. Linkit ovat sivun oikeanpuoleisella palstalla kohdassa Päivittyvät raportit.