Nyheter

Statistiktjänsten Vipunen ger nu enkelt tillgång till aktuell information om elever inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning

Aktuellt Förskoleundervisning Grundläggande utbildning Statistik
Helheten som berör förskoleundervisning och grundläggande utbildning i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen har kompletterats med nya rapporter som ger en lägesöversikt över barnen och eleverna som deltar i förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt över dem som har avslutat den grundläggande utbildningen. Rapporterna uppdateras varje månad.
Alakoululaiset tunnilla

De nya rapporterna kompletterar statistiken om förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen med den senaste informationen om nuläget. Rapporterna innehåller bland annat uppgifter om hur många barn och elever det finns i förskoleundervisningen och den grundläggande utbildningen och hur många av dem som deltar i hemundervisning eller flexibel grundläggande utbildning. Man får också information om hur många som deltar i årskursintegrerade studier och hur många av barnen och eleverna som har ett främmande språk som modersmål. 

Rapporterna innehåller till vissa delar ett bredare uppgiftsinnehåll än tidigare och fler bakgrundsfaktorer i förhållande till vilka det är möjligt att granska elevantalen.

Motsvarande lägesöversikter finns också tillgängliga för gymnasieutbildningen och yrkesutbildningen. 

Vipunen innehåller även övrig statistik över barnen och eleverna som deltar i förskoleundervisning och grundläggande utbildning samt över ämnesvalen, skolnätet och personalen. Därtill finns också information bland annat om hur eleverna har fått plats vid fortsatta studier. De här uppgifterna som uppdateras på årsbasis eller mer sällan samlas i huvudsak in av Statistikcentralen. 

Uppgifterna hämtas från informationsresursen KOSKI

Uppgifterna i de nya rapporterna hämtas från informationsresursen KOSKI som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen. Uppgifterna syns i rapporterna i Vipunen så som utbildningsanordnarna har fört in dem i KOSKI.

Om uppgifterna är bristfälliga eller felaktiga, kan utbildningsanordnarna korrigera uppgifterna i informationsresursen. Från Koski uppdateras sedan rapporterna i Vipunen en gång per månad.  Utbildningsanordnarna kan också uppdatera uppgifter från tidigare år.

Rapporterna som uppdateras varje månad finns på statistiktjänsten Vipunens sidor om förskoleundervisning och grundläggande utbildning under rubriken Elever och personer som avslutat den grundläggande utbildningen. Länkarna till rapporterna nedan finns också i den högra spalten på sidan i Vipunen.