Uutinen

Datatalouden perusteiden ymmärtäminen on osa digitaalista sivistystä – Digiprofiilitesti oppilaille ja opiskelijoille julkaistu

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Digitaalisuus Opettajat ja kasvattajat
Netissä surffatessa kertyy valtava määrä dataa, jota voidaan käyttää eri tarkoituksiin, kuten markkinointiin ja vaikuttamiseen. Digiprofiilitestin avulla oppilaat ja opiskelijat voivat testata tietämystään datataloudesta ja saada vinkkejä henkilötietojen suojaamiseen.
Opiskelijoita tietokoneella

Netissä yksilöstä kerätyn datan ja meitä jokaista koskevan datatalouden ymmärtäminen on osa digitaalista sivistystä. Lapsilla ja nuorilla on oikeus oppia ymmärtämään datatalouden vaikutuksia omassa elämässä ja yhteiskunnassa. Lasten ja nuorten tulisi ymmärtää enemmän esimerkiksi yksityisyyden suojasta, profiloinnin ja manipuloinnin merkityksestä ja netin pitkäaikaisen käytön vaikutuksista.  

Opetussuunnitelman perusteiden mukaista digiympäristöjen turvallista ja vastuullista käyttöä perusopetuksessa konkretisoidaan Uudet lukutaidot -ohjelmassa julkaistuissa digiosaamisen kuvauksissa. 

Pian tarkentuvissa oppilaan hyvän osaamisen kuvauksissa yhtenä dataosaamiseen liittyvänä tavoitteena on, että oppilas ymmärtää oikeutensa hallita hänestä kerättyä dataa. Oppilaan aktiivinen rooli on tässä tärkeää, sanoo Päivi Leppänen Opetushallituksesta.

Digiprofiilitesti on matalan kynnyksen tapa tutustua perusopetuksen ylemmillä vuosiluokilla ja toisen asteen koulutuksessa digitaalisten palvelujen keräämään dataan ja arvioida omaa suhdetta digitaalisten palvelujen käyttöön. Digiprofiilitestissä testataan henkilödatatalouden perusteisiin liittyvää osaamista ja vastaajien luottamusta palveluntarjoajien datan käsittelyyn. Testi antaa tietoa myös siitä, miten aktiivisesti vastaaja suojaa omaa yksityisyyttään. Testin lopuksi saa henkilökohtaisia vinkkejä datatalouden perusteista ja yksityisyyden suojaamisesta. Lisääntyvä data yhdessä kehittyvän teknologian kanssa tuo etuja mahdollistaen myös uusia innovaatioita ja omiin tarpeisiimme sopivia palveluita.

Sitran selvitysten (2021) mukaan lasten ja nuorten digiosaamisessa on merkittäviä puutteita datan ymmärtämisessä. Opettajat kokevat ongelmaksi sen, että oppilaat eivät ymmärrä yksityisyyden merkitystä pitkällä aikavälillä ja arvioivatkin, että opetuksessa pitäisi käsitellä datatalouteen liittyviä kysymyksiä.

Lasten ja nuorten ymmärrystä datataloudesta tulee edistää samalla, kun lainsäädäntöä kehitetään. Suomi voi näyttää esimerkkiä maailmalle dataosaamisen edistämisestä opetuksessa, sanoo Riitta Vänskä Sitrasta.

Sitra julkaisi vuonna 2020 Digiprofiilitestin, joka on tehty yhteistyössä Oulun yliopiston ja IT University of Copenhagenin kanssa. Nyt Sitra on yhteistyössä Opetushallituksen kanssa päivittänyt testin soveltumaan opetuksen ja koulutuksen käyttöön. Digiprofiilitestistä saatavan testidatan avulla voidaan jatkossa seurata ikäluokkatasolla dataosaamisen edistymistä. Opetushallituksen ja Sitran yhteistyö jatkuu tukemalla opettajien dataosaamista.

Testin löydät Sitran sivuilta osoitteesta digiprofiilitesti.sitra.fi.  Digiprofiilitesti ja testiin johdatteleva video on julkaistu suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.

Lisätietoa

Riitta Vänskä, Sitra, riitta.vanska [at] sitra.fi, 0294 618 498
Tiina Härkönen, Sitra, tiina.harkonen [at] sitra.fi, 0294 618 406
Päivi Leppänen, Opetushallitus, paivi.leppanen [at] oph.fi, 029 533 1941