Nyheter

Förståelse för grunderna i dataekonomi är en del av den digitala bildningen – Digiprofiltest för elever och studerande har publicerats

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Digitalisering Lärare och pedagogisk personal
Då man surfar på nätet samlas en massa data som kan användas för olika ändamål, såväl för marknadsföring som för att påverka. Med hjälp av ett test kan elever och studerande ta reda på sin digitala profil och testa sina kunskaper om dataekonomi samt få tips på hur de kan skydda sina personuppgifter.
Opiskelijoita tietokoneella

Det är en del av den digitala bildningen att vi förstår dataekonomi och vilka uppgifter som samlas in då vi rör oss på nätet. Barn och unga har rätt att lära sig förstå hur dataekonomin påverkar både i det egna livet och i samhället. Barn och unga bör ha mer kunskaper om till exempel integritetsskydd, betydelsen av profilering och manipulering samt användning av internet.   

I läroplansgrunderna beskrivs hur man använder digitala miljöer på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. Det här konkretiseras ytterligare i beskrivningarna av digital kompetens som har utarbetats inom utvecklingsprogrammet Nylitteracitet. 

Beskrivningarna av goda färdigheter för eleven preciseras för närvarande och ett av målen för digital kompetens kommer att vara att eleven förstår sin rätt att hantera den data som samlas in om hen på nätet. Det är viktigt att eleven har en aktiv roll, säger Päivi Leppänen från Utbildningsstyrelsen.

Digiprofiltestet är ett verktyg som ger möjlighet att i de högre årskurserna  i den grundläggande utbildningen och inom utbildning på andra stadiet med låg tröskel bekanta sig med data som digitala tjänster samlar in och reflektera över hur man själv använder digitala tjänster. Med testet för att ta reda på sin digitala profil testas deltagarnas kunskaper om grunderna i dataekonomi och persondata samt deras tillit till tjänsteleverantörernas sätt att behandla den data som samlas in. Testet ger också information om hur aktivt deltagaren skyddar sin egen integritet. När testet är slutfört får den som svarat tips som gäller dataekonomi och hur man kan skydda sin integritet på nätet. Den växande mängden data möjliggör tillsammans med teknologin, som ständigt utvecklas, även nya innovationer och tjänster som svarar mot våra egna behov.

Enligt Sitras utredningar (2021) förekommer det avsevärda brister i barns och ungas digitala kunnande vad gäller förståelse för just data. Lärarna upplever det som ett problem att eleverna inte på lång sikt förstår betydelsen av att skydda sin integritet på nätet och bedömer också att man i undervisningen borde behandla frågor som berör dataekonomi.

− Barns och ungas förståelse för dataekonomi ska främjas samtidigt som lagstiftningen utvecklas. Finland kan föregå som ett exempel för världen när det gäller att främja datakompetens, säger Riitta Vänskä från Sitra.

Sitra publicerade år 2000 Digiprofiltestet i samarbete med Uleåborgs universitet och IT University of Copenhagen. Nu har Sitra uppdaterat testet i samarbete med Utbildningsstyrelsen så att de också lämpar sig för att användas i undervisningen och utbildningen. Med hjälp av de data som testet ger kan man i fortsättningen på årskursnivå följa upp hur datakompetensen utvecklas. Utbildningsstyrelsens och Sitras samarbete fortsätter med stöd för lärarnas datakompetens.

Testet hittar du på Sitras webbplats på adressen digiprofiilitesti.sitra.fi. Testet för att ta reda på din digitala profil och tillhörande introduktionsvideo har publicerats på finska, svenska och engelska.

Ytterligare information

Riitta Vänskä, Sitra, riitta.vanska [at] sitra.fi, 0294 618 498
Tiina Härkönen, Sitra, tiina.harkonen [at] sitra.fi, 0294 618 406
Päivi Leppänen, Utbildningstyrelsen, paivi.leppanen [at] oph.fi, 029 533 1941