Uutinen

Esitys: Lukiodiplomeja hyödynnettävä nykyistä enemmän jatko-opintohaussa

Ajankohtaista Lukiokoulutus
Opetushallitus on laatinut opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta esityksen lukiodiplomien kehittämissuunnitelmaksi. Musiikin, kuvataiteen ja liikunnan lukiodiplomeja tulisi kehittää koulutuksen järjestäjiä velvoittaviksi. Lukiodiplomeja tulisi hyödyntää nykyistä enemmän jatko-opintoihin haettaessa.
Kuvituskuva, opiskelijoita keskustelemassa rappusissa

Lukiodiplomin tehtävänä säilyisi jatkossakin opiskelijan osaamisen osoittaminen ensisijaisesti niissä oppiaineissa, joilla ei ole koetta ylioppilastutkinnossa. Uudistuksen myötä musiikin, kuvataiteen ja liikunnan lukiodiplomien suorittaminen olisi mahdollista kaikille opiskelijoille, jotka suorittavat nuorten tai aikuisten lukiokoulutuksen koko oppimäärän.

Lukiodiplomijärjestelmää kehitettäisiin kuitenkin kokonaisuutena, myös muiden lukiodiplomien osalta. Lukiodiplomiopintojakson toteuttamista ja lukiodiplomien arviointia kehitettäisiin rajatuissa lukiodiplomikohtaisissa kokeiluissa vuosina 2024–2025. Uudistetut lukiodiplomit otettaisiin käyttöön lukuvuonna 2026–2027.

Opetushallitus esittää, että lukiodiplomisuorituksia tulisi hyödyntää korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa lukion jälkeen nykyistä paremmin. Pitkän tähtäimen tavoitteena olisi, että ylioppilastutkinnon koe olisi tulevaisuudessa mahdollista korvata lukiodiplomilla tai lukiodiplomi olisi muulla tavoin kytkettävissä osaksi ylioppilastutkintoa ja sen tulevaisuuden kehittämistä.

– Lukiodiplomit ovat tärkeä osa lukiokoulutusta. On hienoa, että jatkossa nuoret ympäri Suomen pääsevät niitä hyödyntämään. Toivon, että jatkossa lukiodiplomeja voitaisiin hyödyntää myös osana ylioppilastutkintoa ja korkeakoulujen opiskelijavalintoja, sanoo opetusministeri Li Andersson. 

Lukiodiplomien järjestämisen ja arvioinnin yhdenmukaistaminen

Lukiodiplomien järjestämisen käytäntöjä tulisi esityksen mukaan yhdenmukaistaa, jotta varmistetaan suorittamisen yhdenvertaisuus valtakunnallisesti. Kehittämistoimenpiteissä ehdotetaan esimerkiksi lukiodiplomien muodon, rakenteen ja arviointimenettelyn yhdenmukaistamista. Myös linjauksia opettajan ohjaukselle, neuvonnalle sekä suorituksen ja ajankäytön valvonnalle esitetään täsmennettäväksi.

– Opetushallituksen ehdottamilla toimenpiteillä vahvistettaisiin lukiodiplomin merkitystä opiskelijan lukio-opinnoissa. Tulevaisuuden lukiodiplomi osoittaisi monipuolisesti ja luotettavasti opiskelijan lukioaikaista oppimista ja osaamista sekä hänen vahvuuksiaan. Opiskelijaa motivoi varmasti myös se, että lukiodiplomista olisi nykyistä enemmän hyötyä hänen tulevaisuutensa kannalta, sanoo lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö -yksikön päällikkö, opetusneuvos Petri Lehikoinen Opetushallituksesta.

Musiikin, kuvataiteen ja liikunnan lukiodiplomien arvioinnin luotettavuuden varmistamiseksi tulisi kehittää kaksivaiheinen arviointimenettely, jossa lukiodiplomit arvioidaan ensin opiskelijan lukiossa ja sitten ulkopuolisen, riippumattoman arviointitahon toimesta. Lukiodiplomisuoritusten toisen vaiheen arviointi toteutettaisiin kokonaan digitaalisena ja verkkopohjaisesti.

Opetushallitus täsmentäisi lukiodiplomiopintojakson järjestämistä koskevia määräyksiä lukion opetussuunnitelman perusteissa. Lukiodiplomien järjestämisen, suorittamisen ja arviointimenettelyn edellytyksiä vahvistettaisiin myös uusilla ohjeilla, tukimateriaaleilla, täydennyskoulutuksella ja käytäntöjä uudistavilla kehittämishankkeilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee Opetushallituksen esityksen pohjalta lukiodiplomien jatkokehittämistä koskevat linjaukset ja päätökset muun muassa rahoitukseen ja säädösvalmisteluun liittyen alkuvuodesta 2023 yhteistyössä Opetushallituksen kanssa.

Lisätietoja:

Opetusneuvos Mikko Hartikainen, Opetushallitus, puh. 029 533 1058
Opetusneuvos, lukiokoulutus, taiteen perusopetus ja vapaa sivistystyö -yksikön päällikkö Petri Lehikoinen, Opetushallitus, puh. 029 533 1713
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] oph.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]oph[dot]fi)

Johtaja Tiina Silander (OKM), puh. 029 533 0188
Opetusneuvos Heikki Blom (OKM), puh. 029 533 0074
sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi [at] gov.fi (etunimi[dot]sukunimi[at]gov[dot]fi)