Nyheter

Förslag: Gymnasiediplomen bör utnyttjas i större utsträckning då studerande ansöker till fortsatta studier

Aktuellt Gymnasieutbildning
Utbildningsstyrelsen har på uppdrag av undervisnings- och kulturministeriet utarbetat ett förslag till utvecklingsplan för gymnasiediplomen. Gymnasiediplomen i musik, bildkonst och gymnastik bör utvecklas så att de förpliktigar utbildningsanordnarna. Gymnasiediplomen bör utnyttjas i större utsträckning då studerande ansöker till fortsatta studier.
Illustrationsbild, studerande som diskuterar vid trappan

Gymnasiediplomet skulle även i fortsättningen användas för att påvisa den studerandes kunnande i första hand i de läroämnen som inte ingår studentexamen. I och med förnyelsen skulle det vara möjligt för alla studerande som genomför hela lärokursen i gymnasieutbildningen för unga eller vuxna att avlägga gymnasiediplomen i musik, bildkonst och gymnastik.

Gymnasiediplomsystemet skulle dock utvecklas som helhet även för de övriga gymnasiediplomens del. Genomförandet av studieavsnittet för gymnasiediplomet och bedömningen för gymnasiediplomen skulle utvecklas inom begränsade pilotförsök enligt gymnasiediplom 2024–2025. De förnyade gymnasiediplomen skulle tas i bruk läsåret 2026–2027.

Utbildningsstyrelsen föreslår att gymnasiediplomprestationer ska utnyttjas bättre än idag vid antagandet av studerande till högskolorna efter gymnasiet. Målet på lång sikt skulle vara att ett prov i studentexamen i framtiden skulle kunna ersättas med gymnasiediplomet eller att gymnasiediplomet på ett annat sätt skulle vara en del av studentexamen och utvecklingen av denna i framtiden.

– Gymnasiediplomen är en viktig del av gymnasieutbildningen. Det är fint att unga runt om i Finland i fortsättningen kan utnyttja dessa. Jag hoppas att gymnasiediplomen i fortsättningen även kunde utnyttjas som en del av studentexamen och högskolornas antagande av studerande, säger undervisningsminister Li Andersson. 

Harmonisering av ordnandet och bedömningen av gymnasiediplom

Tillvägagångsätten för ordnandet av gymnasiediplom bör enligt förslaget harmoniseras för att säkerställa likabehandling på nationell nivå vid avläggandet av diplomet. Bland utvecklingsåtgärderna som föreslås ingår bland annat harmonisering av gymnasiediplomens utformning, uppbyggnad och bedömningsförfarande. Enligt förslaget ska även riktlinjerna för lärarens handledning och rådgivning samt tillsynen av prestationerna och tidsanvändningen preciseras.

– Med de åtgärder som föreslås av Utbildningsstyrelsen skulle man stärka gymnasiediplomets betydelse för den studerandes gymnasiestudier. I framtiden skulle gymnasiediplomet på ett mångsidigt och tillförlitligt sätt påvisa den studerandes lärande och kunnande i gymnasiet samt hens styrkor. Den studerande motiveras helt säkert även av att gymnasiediplomet skulle vara av större nytta för hens framtid, än vad det är idag, säger chefen för enheten Gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete, undervisningsrådet Petri Lehikoinen vid Utbildningsstyrelsen.

För att garantera tillförlitligheten hos bedömningen för gymnasiediplomen i musik, bildkonst och gymnastik borde man utarbeta ett bedömningsförfarande i två steg, där gymnasiediplomet inledningsvis bedöms i den studerandes gymnasium och sedan av en oberoende extern bedömningsinstans. Bedömningen i det andra skedet skulle genomföras som helt digital och nätbaserad.

Utbildningsstyrelsen skulle precisera bestämmelserna om ordnandet av studieavsnittet för gymnasiediplomet i grunderna för gymnasiets läroplan. Förutsättningarna för ordnande och avläggande av gymnasiediplom samt bedömningsförfarandet skulle även stärkas med nya anvisningar, stödmaterial, fortbildningar och utvecklingsprojekt som förnyar praxis.

Undervisnings- och kulturministeriet utarbetar utgående från Utbildningsstyrelsens förslag riktlinjer för den fortsatta utvecklingen av gymnasiediplomen och fattar beslut om bland annat finansieringen och lagberedningen i början av 2023 i samarbete med Utbildningsstyrelsen.

Mer information:

Undervisningsrådet Mikko Hartikainen, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1058
Undervisningsrådet, chef för enheten Gymnasieutbildning, grundläggande konstundervisning och fritt bildningsarbete Petri Lehikoinen, Utbildningsstyrelsen, tfn 029 533 1713
e-postadresser: fornamn.efternamn [at] oph.fi (fornamn[dot]efternamn[at]oph[dot]fi)

Direktör Tiina Silander (UKM), tfn. 029 533 0188
Undervisningsrådet Heikki Blom (UKM), tfn. 029 533 0074
e-postadresser: fornamn.efternamn [at] gov.fi (fornamn[dot]efternamn[at]gov[dot]fi)