Uutinen

Eurooppalainen SALTO Digital -resurssikeskus tukee koulutuksen ja nuorisotoiminnan digitalisaatiota EU-ohjelmissa

Ajankohtaista Erasmus+
Euroopan komissio on sijoittanut uuden SALTO Digital -resurssikeskuksen Opetushallitukseen, joka on Erasmus+ -ohjelman kansallinen toimisto Suomessa. SALTO Digital on ensimmäinen resurssikeskus, joka toimii kaikkien koulutussektoreiden ja lisäksi nuorisotoiminnan saralla.
Tablettitietokone ja inäppäimistö

Resurssikeskuksen toiminta tukee koulutuksen ja nuorisotoiminnan digitalisaatiota Erasmus+ -ja Euroopan solidaarisuusjoukot -ohjelmissa koko Euroopan tasolla sekä edistää teemaan liittyviä EU-strategioita kuten Digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaa 2021–2027. Keskus tukee kaikkien Erasmus+ -ohjelmamaiden kansallisia toimistoja digitalisaation edistämisessä ja tekee yhteistyötä myös suoraan EU-komission kanssa. 

Toiminnan erityisinä painopistealueina ovat muun muassa nuorten ja aikuisten digiosaaminen, digitaalinen pedagogiikka ja välineet, opettajien ja henkilöstön digiosaaminen, digitaalinen ja virtuaalinen yhteistyö sekä virtuaalivaihdot EU-ohjelmissa. Käsiteltäviä teemoja ovat lisäksi uusien teknologioiden vaikutus koulutukseen ja työelämään sekä yhteiskuntaan laajemmin, ja ohjelmointi- ja AI-osaamisen sekä STEM-aineiden edistäminen EU-ohjelmien avulla. 

-    On tärkeää nähdä digitalisaatio laajemmin kuin pelkästään teknologisena kysymyksenä. Haluamme linkittää digitalisaation myös ympäristö-, osallisuus- ja tasa-arvoteemoihin eli siihen, miten digitalisaation avulla voidaan kestävästi lisätä ja monimuotoistaa osallistumista kansainväliseen toimintaan, kansallisen toimiston johtaja Mika Saarinen Opetushallituksesta sanoo.

Perusteluissaan komissio nosti esiin sekä koko Opetushallituksen että Suomen kansallisen Erasmus+ -toimiston vahvat verkostot ja osaamisen, aiemmat panostukset digitaalisuuteen sekä tulevaisuusorientoituneen tavan lähestyä digitalisaation edistämistä.

Keskuksen henkilökunta rekrytoidaan alkusyksystä samalla kun toimintaa jo alustavasti käynnistetään kansallisen toimiston henkilökunnan voimin. 

Euroopan komissio on kesän aikana päättänyt myös kahdesta muusta uudesta resurssikeskuksesta. Kroatiaan sijoittuvan keskuksen teemana on inkluusio ja osallisuus koulutuksen saralla. Kestävää kehitystä ja vihreää siirtymää tukeva SALTO-keskus sijoitettiin Ranskaan. 

Jo aiemmin perustettuja, eri maihin sijoittuvia keskuksia on yhteensä kahdeksan. Kaikkien keskusten ohjelmanimi on SALTO (Support for Advanced Learning and Training Opportunities), ja ne toimivat kunkin maan kansallisen Erasmus+ -toimiston yhteydessä.