Nyheter

Det europeiska resurscentrumet SALTO Digital stödjer digitaliseringen av utbildning och ungdomsverksamhet inom EU-program

Aktuellt Erasmus+
Europeiska kommissionen har placerat det nya resurscentrumet SALTO Digital vid Utbildningsstyrelsen, det nationella programkontoret i Finland för Erasmus+. SALTO Digital är det första resurscentrumet med verksamhet inom alla utbildningsformer samt inom ungdomsverksamhet.
Tablettitietokone ja inäppäimistö

Resurscentrumets verksamhet stödjer den digitala transformeringen inom utbildning och ungdomsverksamhet inom programmen Erasmus+ och Europeiska solidaritetskåren på europanivå och främjar EU-strategier med koppling till temat, såsom Handlingsplanen för digital utbildning 2021–2027. Centrumet stödjer främjandet av den digitala transformeringen vid de nationella programkontoren för Erasmus+ och samarbetar även direkt med EU-kommissionen. 

Inom verksamheten ligger fokus särskilt vid bland annat barn och ungas digitala kompetens, digital pedagogik och verktyg, digital kompetens bland lärare och personal, digitalt och virtuellt samarbete och virtuella alternativ inom EU-program. Teman som behandlas är dessutom effekterna av ny teknik på utbildningen och arbetslivet samt samhället i övrigt samt främjande av programmeringskompetens och AI-kompetens och STEM-ämnen med hjälp av EU-program. 

-    Det är viktigt att beakta den digitala transformeringen ur ett bredare perspektiv än enbart som en fråga om teknik. Vi vill även sammanlänka den digitala transformeringen med teman inom miljö, delaktighet och jämlikhet: det vill säga, hur digitaliseringen på ett hållbart sätt kan bidra till ökat deltagande och ökad mångfald inom deltagande i internationell verksamhet, säger Mika Saarinen, direktör för det nationella programkontoret vid Utbildningsstyrelsen.

I sina motiveringar lyfte kommissionen fram de starka nätverken och den gedigna kompetensen hos såväl Utbildningsstyrelsen som helhet som det nationella programkontoret i Finland för Erasmus+, tidigare satsningar på den digitala transformeringen samt framtidsfokuset inom främjandet av digitalisering.

Personalen till centrumet rekryteras i början av hösten samtidigt som verksamheten redan preliminärt inleds av personalen vid det nationella kontoret. 
Europeiska kommissionen har även under sommaren fattat beslut om två andra nya resurscentrum. Temat för centrumet som placeras i Kroatien är inklusion och delaktighet inom utbildning. SALTO-centrumet som stödjer hållbar utveckling och grön övergång placerades i Frankrike. 

Det finns totalt åtta centrum som grundats tidigare i olika länder. Programnamnet för samtliga centrum är SALTO (Support for Advanced Learning and Training Opportunities) och de är verksamma i samband med det nationella kontoret för Erasmus+ i varje land.