Uutinen

Kestävyyskasvatuksen hanke vahvistaa ekologista kestävyyttä koulutuksessa

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus Kestävä kehitys
Opetushallituksessa on käynnistynyt vuoteen 2023 asti jatkuva kestävyyskasvatuksen kehittämishanke. Hankkeen tavoitteena on tukea kootummin ja yhtenäisemmin varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjiä kestävyyskasvatuksen tuomisessa osaksi opetusta ja kasvatusta. Hanke tukee kautensa aikana perusopetusta ja toista astetta valtionavustuksina yhteensä viidellä miljoonalla eurolla.
Lapsi lumisessa metsässä.

Kehittämishanke keskittyy erityisesti ekologisen kestävyyden vahvistamiseen kasvatuksessa ja koulutuksessa. Hankkeen aikana tuetaan peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten toimintakulttuurin muutosta kohti ekologisesti kestävämpää elämäntapaa. Lisäksi hankkeen aikana vahvistetaan osaamista ilmastonmuutoksen hillinnästä. Tähän työhön on varattu jaettavaksi valtionavustuksina perusopetukseen neljä miljoonaa ja toiselle asteelle miljoona euroa.

Kestävyyskasvatus on kasvatuksen osa-alue, joka tukee elinikäistä oppimisprosessia siten, että yksilöiden tai yhteisöjen arvot, tiedot, taidot ja toimintatavat muuttuvat kestävän kehityksen mukaisiksi.

– Keskeistä on uudistava eli transformatiivinen oppiminen, jonka tavoitteena on uudistaa perustavanlaatuisia käsityksiämme ihmisenä olemisesta ja suhteestamme ympäröivään todellisuuteen, kertoo kestävyyskasvatuksen hankkeen koordinaattori Helena Suomela pedagogisesta taustasta.

– Lisäksi keskeistä on ekologisen kestävyyden vahvistaminen. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmistoiminnan priorisointi tapahtuu huomioimalla planetaariset rajat sekä planeetan hyvinvoinnin merkittävän kytköksen ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. 

Kestävyyskasvatuksen hankkeen perustana ovat varhaiskasvatussuunnitelman, opetussuunnitelmien sekä tutkintojen perusteet. Hanke on osa Oikeus oppia -hankekokonaisuutta ja sen puitteissa tehdään myös tutkimusyhteistyötä ekososiaalisuutta ja kestävyyttä tutkivan kansainvälisen ECF4CLIM - Competences for sustainability -tutkimushankkeen kanssa. Suomesta tässä hankkeessa on mukana Jyväskylän yliopisto.

Hanke järjestää maaliskuussa työpajoja sekä kokoavan seminaarin

Opetushallitus ja Jyväskylän yliopiston kasvatuksen ja koulutuksen tutkimuslaitos järjestävät maaliskuun aikana yhteistyössä eri kohderyhmille 6 työpajaa ja lisäksi myös 31.3.2022 kokoavan seminaarin ekologisesti kestävän koulun kehittämiseksi.

Työpajoissa pääset kuulemaan hankkeista, oppimaan EU:n uudesta kestävyyskasvatuksen viitekehyksestä (GreenComp) sekä kertomaan ajatuksiasi kestävän koulun haasteista ja mahdollisuuksista. Työpajoista kerätään tutkimusaineistoa, joiden tuloksia käytetään kasvatus ja koulutusalan kehittämiseen.

– Tulevaisuudessa Opetushallitus rakentaa yhdessä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa kestävyyskasvatusta ja toimintakulttuuria ekologisesti kestävämmäksi. Suuntamme on kohti kestävämpää tulevaisuutta ja ekososiaalista sivistystä, kuvailee Suomela.

– Kutsumme koko kasvatus- ja kouluyhteisön mukaan yhteistyöhön!

Lisätietoja:

  • Helena Suomela, hankkeen koordinaattori, helena.suomela [at] oph.fi, p. 029 533 1230