Nyheter

Projekt inom hållbarhetsfostran ska stärka den ekologiska hållbarheten inom utbildningen

Aktuellt Yrkesutbildning Gymnasieutbildning Grundläggande utbildning Småbarnspedagogik Hållbar utveckling
Ett utvecklingsprojekt inom hållbarhetsfostran har påbörjats vid Utbildningsstyrelsen. Projektet pågår fram till år 2023. Syftet med projektet är att mer enhetligt och koncentrerat stödja utbildningsanordnarna och anordnarna av småbarnspedagogik i att inkludera hållbarhetsfostran som en del av undervisningen och fostran. Under projektperioden beviljas statsunderstöd för den grundläggande utbildningen och andra stadiet till ett belopp av sammanlagt fem miljoner euro.
Lapsi lumisessa metsässä.

Utvecklingsprojektet tar särskilt fokus på att stärka den ekologiska hållbarheten inom pedagogiken och utbildningen. Under projektet stöds en förändring i verksamhetskulturen vid grundskolorna och läroanstalterna på andra stadiet i riktning mot en mer hållbar livsstil. Projektet ska också stärka kunnandet om att stävja klimatförändringen. För det här arbetet har reserverats fyra miljoner euro i statsunderstöd för den grundläggande utbildningen och en miljon euro för andra stadiet.

Hållbarhetsfostran är ett delområde inom fostran som stöder en livslång lärprocess där individernas eller gemenskapernas värderingar, kunskaper och färdigheter samt verksamhetssätt förändras enligt principen om hållbar utveckling.

– Transformativt lärande har en central roll här, då målet är att på en grundläggande nivå förnya våra uppfattningar om vad det innebär att vara människa och hur vi förhåller oss till den omgivande verkligheten, berättar koordinatorn för hållbarhetsprojektet, Helena Suomela, om den pedagogiska bakgrunden.

– Det centrala är också att stärka den ekologiska hållbarheten. Det här innebär att prioriteringar som vi människor gör ska göras med beaktande av de planetära gränserna och med hänsyn till vilken avsevärd betydelse en välmående planet har för människans hälsa och välbefinnande. 

Hållbarhetsprojektet tar fasta på grunderna för planen för småbarnspedagogik, läroplansgrunderna och examensgrunderna. Projektet är en del av utvecklingsprogrammet Utbildning för alla och inom ramen för programmet drivs också forskningssamarbete med det internationella projektet ECF4CLIM − Competences for sustainability som utför forskning kring ekosocial verksamhet och hållbarhet. Från Finland medverkar Jyväskylän yliopisto i detta projekt.

Projektet ordnar verkstäder och ett seminarium i mars

Utbildningsstyrelsen och forskningsinstitutet för fostran och utbildning vid Jyväskylän yliopisto ordnar tillsammans sex stycken verkstäder för olika målgrupper i mars månad. Därtill ordnas ett seminarium den 31 mars 2022 som tar fasta på utvecklingen av en ekologiskt hållbar skola.

Vid verkstäderna får deltagarna höra mer om projektet, lära sig om EU:s nya referensram för hållbarhetsfostran (GreenComp) samt dela med sig av sina egna tankar om utmaningar och möjligheter när det gäller hållbarhet i skolan. Vid verkstäderna samlar man in forskningsdata för att utveckla småbarnspedagogiken och utbildningen.

– I framtiden vill Utbildningsstyrelsen tillsammans med småbarnspedagogiken och skolorna bygga upp en mer ekologiskt hållbar verksamhetskultur. Vi tar sikte på en mer hållbar framtid och på ekosocial bildning, beskriver Suomela.

– Vi bjuder in hela fostrings- och skolgemenskapen till att delta i samarbetet!

Ytterligare information:

  • Helena Suomela, projektkoordinator, helena.suomela [at] oph.fi, tfn 029 533 1230