Uutinen

Konferenssi tukee ruotsinkielisen koulutuksen kehittämistä ja tasavertaisuutta

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus Koulutuksen kehittäminen Laatu ja kehittäminen
Toukokuun 17. päivä järjestettävän konferenssin teemana on ruotsinkielinen koulutuspolku, sen erityispiirteet ja haasteet. Konferenssi on jatkoa vuonna 2021 julkaistulle selvitykselle ruotsinkielisestä koulutuksesta Suomessa. Konferenssissa pureudutaan selvityksen esille nostamiin kysymyksiin, kuten ruotsinkielisen koulutuksen laatuun ja tasavertaisuuteen sekä koulutusta koskevan tietopohjan vahvistamiseen.
Oppilaita luokassa.

Opetushallituksen ruotsinkielisen toiminnan johtaja Kurt Torsell näkee, että ruotsinkielisestä koulutuksesta tehty selvitys ja tuleva konferenssi antavat tärkeää tietoa ruotsinkielisen koulutuksen kehittämistyöhön Opetushallituksessa.

─ On tärkeää, että luomme konferenssissa yhteisen tilannekuvan ruotsinkielisestä koulutuksesta ja sen kehittämisen suunnista.

Konferenssin ohjelma rakentuu selvityshenkilö Gun Oker-Blomin viime vuonna tekemän selvityksen esiin nostamista teemoista. Luvassa on paneelikeskusteluita ja kommenttipuheenvuoroja esimerkiksi seuraavista aiheista: kielelliset ja kulttuuriset haasteet ja niihin liittyvä laadunvarmistus, kaikille avoin ruotsinkielinen koulutus sekä korkeakoulutuksen haasteet ja pula ruotsinkielisistä osaajista.

Tilaisuuden keynote-puhuja on Åbo Akademin professori Bengt Kristensson Uggla, jonka aiheena on ”Rajat ylittävä sivistys globalisoituneessa maailmassa”. Konferenssin avaa opetusministeri Li Andersson ja tilaisuuden päättää valtiosihteeri Dan Koivulaakso.

Tasavertainen koulutus ruotsinkielisille oppijoille

Gun Oker-Blomin toteuttama selvitys ja sen pohjalta laatima raportti nostavat esiin kysymyksiä ja kehittämistarpeita, jotka koskevat kaikkia ruotsinkielisessä opetustoimessa työskenteleviä. Raportissa keskitytään ruotsinkielisen koulutuksen erityispiirteisiin, haasteisiin, kehitystarpeisiin ja kehitysehdotuksiin. Raportin on tarkoitus toimia tukena kehittämistyössä, joka edistää ruotsinkielisten oppilaiden ja opiskelijoiden tasavertaisia mahdollisuuksia laadukkaaseen koulutukseen. Raportin toimeksiantajana oli opetus- ja kulttuuriministeriö.

Oker-Blom iloitsee, että ruotsinkielinen koulutus ja tasavertaisuus on nostettu raportin myötä kunnolla keskusteluun. Oker-Blom on työskennellyt aiemmin Opetushallituksen ruotsinkielisen toiminnan johtajana ja on hyvin perehtynyt ruotsinkielisen koulutuksen toimintaympäristöön. Selvitystyö tarjosi silti uusia oivalluksia myös hänelle.

─ Tärkeintä on, että tarkastelemme ruotsinkielistä koulutuspolkua kokonaisuutena. Valinta koulukielestä tulisi tehdä jo ennen kuin lapsi aloittaa varhaiskasvatuksessa.  

Osa kehittämisehdotuksista, joita Oker-Blom toi esiin raportissaan, on jo ehditty toteuttaa. Tehtyjä toimenpiteitä tarkastellaan myös konferenssissa.

─ On ilahduttavaa nähdä, että näin moni toimija on kiinnittänyt huomiota raportin esille tuomiin kysymyksiin ja haasteisiin, toteaa Torsell.

Torsell iloitsee myös yhteistyöstä, jota on tehty ruotsinkielisten koulutustoimijoiden verkostossa, ja joka on raportin julkaisemisen jälkeen tiivistynyt entisestään. Verkostoa koordinoivat Opetushallitus, Kuntaliitto ja Aluehallintovirasto.

Konferenssi järjestetään Helsingissä – osallistua voi myös etäyhteyksin

Konferenssi ruotsinkielisestä koulutuksesta järjestetään Ammattikorkeakoulu Arcadan tiloissa Helsingissä 17.5. Tilaisuutta voi myös seurata etäyhteydellä.

Konferenssi on tarkoitettu kaikille ruotsinkielisen opetuksen ja koulutuksen parissa työskenteleville ja siitä kiinnostuneille aina varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja aikuiskoulutukseen. Konferenssiin voi ilmoittautua 3.5. mennessä. Konferenssin kielenä on ruotsi.

Konferenssin järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallituksen ruotsinkielisen toiminnan yksikkö.