Tiedote

Korkeakouluihin 43 390 hakijaa syksyn yhteishaussa

Ajankohtaista Korkeakoulutus Opiskelijavalinnat
Ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin haki syksyn yhteishaussa 43 390 hakijaa, mikä on 9 060 enemmän kuin viime vuonna. Korkeakoulujen tammikuussa 2023 alkavassa koulutuksessa oli tarjolla yli 9 500 aloituspaikkaa.
Tutkintovienti avautuu kaikille ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaku päättyi keskiviikkona 14.9. Suurin osa yhteishaussa haettavina olevista koulutuksista oli ammattikorkeakouluissa, ja hakijoista 98 % hakikin ammattikorkeakouluun. Hakijoista 1 % haki molempiin ja vain 1 % pelkästään yliopistoon. Määrällisesti eniten hakijoita pyrki kauppa-, hallinto- ja oikeustieteisiin, terveys- ja hyvinvointialoille sekä tietojenkäsittelyyn ja tietoliikenteen (ICT) aloille.

Yksittäinen hakija pystyi hakemaan kuuteen hakukohteeseen. Keskimäärin hakijat hakivat 2,7 hakukohteeseen.

Suurin osa haettavana olleista koulutuksista on suunnattu toisen asteen tutkinnon suorittaneille. Aloituspaikoista puolet eli 50 % on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville. Näihin koulutuksiin oli 37 430 hakijaa. Lisäksi tarjolla on noin 900 aloituspaikkaa ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavissa koulutuksissa sekä yliopistojen maisterikoulutuksissa.

Valinnat tehdään loka-marraskuussa

Todistusvalinnalla valittavien opiskelijoiden osuus vaihtelee aloittain ja hakukohteittain. Tyypillisimmin todistuksen perusteella hyväksytään 50–60 prosenttia hakijoista, mutta osuudet vaihtelevat 10 prosentin ja 100 prosentin välillä.  Suurin osa todistusvalinnan aloituspaikoista on varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Todistusvalinnan tulokset julkaistaan viimeistään 20.10.2022.

Seuraavaksi korkeakoulut tarkistavat hakemuksia ja hakijoilla on aikaa lähettää tarvittavia liitteitä hakuajan jälkeen. Valintakokeita järjestetään pitkin syksyä. Ammattikorkeakoulujen yhteinen valintakoe järjestetään 30.10.3.11.2022 ammattikorkeakouluissa ympäri Suomen. 

Koko yhteishaun valintojen tulokset julkaistaan viimeistään 25.11.2022. Hakijat voivat tarkastella omia tuloksiaan sekä ottaa paikan vastaan Opintopolussa.  Hakijat saavat sähköpostitse tiedon, jos heillä on paikka vastaanotettavissa.