Tiedote

Korkeakoulujen syksyn yhteishaussa opiskelupaikan sai 23 % hakijoista eli 9 730 opiskelijaa

Ajankohtaista Korkeakoulutus Opiskelijavalinnat
Korkeakoulujen syksyn yhteishakuun osallistui 42 680 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 9 730 eli 23 %. Syksyn yhteishaussa oli ennätysmäärä hakijoita. 
Kaksi henkilöä katsoo tietoa tietokoneelta

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun valintojen tulokset on julkaistu. Syksyn yhteishaussa haettiin tammikuussa 2023 alkavaan koulutukseen.

Yhteishakuun osallistui 42 680 hakijaa, joista opiskelupaikan sai 9 730 eli 23 %. Ammattikorkeakouluun pääsi 9 570 ja yliopistoon 160 hakijaa.

Suurin osa syksyn yhteishaun tarjonnasta oli ammattikorkeakoulujen koulutuksia: mukana oli 21 ammattikorkeakoulua ja viisi yliopistoa. Hakukohteista 292 oli ammattikorkeakouluun ja 23 yliopistoon. Hakijoista 98 % haki ammattikorkeakouluun, 1 % haki molempiin ja 1 % pelkästään yliopistoon.

Syksyn yhteishaussa oli ennätysmäärä hakijoita. Hakijamäärän nousua selittävät etenkin englanninkieliset hakukohteet.

–Muutamassa englanninkielisessä hakukohteessa nähtiin ennätyksellisiä hakijamääriä. Valittujen määrä ei kuitenkaan muuttunut suuremmin, joten näissä hakukohteissa käytiin kovaa kilpailua opiskelupaikoista, kertoo erityisasiantuntija Topias Kähärä Opetushallituksesta. 

Yli puolet pääsee ensimmäisenä hakutoiveenaan olleeseen koulutukseen

Nyt opiskelupaikan saaneista 67 % pääsi ensimmäisenä hakutoiveenaan olleeseen koulutukseen. Ammattikorkeakouluihin hakeneista 67 % hyväksyttiin ensimmäisenä hakutoiveenaan olleeseen koulutukseen ja yliopistoihin hakeneista 94 %. Keskimäärin hakijat asettivat hakulomakkeella 2,7 hakutoivetta. Korkeakoulujen yhteishaussa voi hakea kuuteen koulutukseen. 

Toisen asteen tutkinnon suorittaneille tarjolla oleviin koulutuksiin, eli AMK-tutkintoon ja kandidaatin tai kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin, haki syksyn yhteishaussa 36 830 hakijaa. Heistä opiskelijaksi hyväksyttiin 8 090. Hyväksytyistä hakijoista 42 % sai opiskelupaikan todistuksen ja 55 % valintakokeen perusteella. Todistusvalinta koskee toisen asteen tutkinnon suorittaneille tarjolla olevia koulutuksia. Loput paikat täytettiin muilla valintatavoilla, esimerkiksi avoimen korkeakoulun opintojen perusteella. 

Ammattikorkeakouluihin hyväksytyistä todistuksella valittiin 42 % ja valintakokeella 55 %. Yliopistojen koulutuksiin valittiin todistusvalinnalla vain 19 %, mitä selittää muun muassa suuri avoimen väylän valinnan osuus. 

Syksyn yhteishaussa opiskelupaikan saaneista 17 % eli 1 640 hakijaa hyväksyttiin yliopistojen maisterikoulutuksiin tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin. Hakijoita näihin koulutuksiin oli 5 850.

Noin 50 % kaikista korkeakoulujen aloituspaikoista oli syksyn yhteishaussa varattu ensimmäistä korkeakoulupaikkaa hakeville. Ensikertalaisten osuus hakijoista oli nyt 78 % ja hyväksytyistä 74 %. Viime vuonna ensikertalaisia oli hakijoista 76 % ja hyväksytyistä 75 %. Ammattikorkeakouluihin tänä vuonna hyväksytyistä 74 % oli ensikertalaisia ja yliopistoon hyväksytyistä 36 %.

Opiskelupaikan voi saada varasijalta vielä joulukuun puolivälissä

Hakijat ovat tällä viikolla saaneet tiedon syksyn yhteishaun lopullisista tuloksista. Opiskelupaikka tulee ottaa vastaan viimeistään perjantaina 2.12. klo 15 mennessä. Varasijalta voi tulla hyväksytyksi 13.12. saakka.

Korkeakoulut voivat järjestää lisähakuja yhteishaussa vapaiksi jääneille opiskelupaikoille marras–joulukuussa. Tarjolla olevat koulutukset ovat nähtävissä Opetushallituksen ylläpitämässä Opintopolku-portaalissa ja korkeakoulujen omilla verkkosivuilla sitä mukaa, kun korkeakoulut päättävät lisähaun järjestämisestä.

Korkeakoulujen kevään ensimmäinen yhteishaku järjestetään 4.–18.1.2023 ja toinen 15.–30.3.2023. Ensimmäisessä yhteishaussa haetaan englanninkielisiin ja Taideyliopiston koulutuksiin. Toisessa yhteishaussa haetaan suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin. Koulutuksiin haetaan Opintopolun kautta.

Tiedotetta on korjattu 28.11.2022 päivämäärän osalta. Tiedotteessa kerrottiin virheellisesti, että varasijalta voi tulla hyväksytyksi 14.12. saakka. Oikea päivämäärä on 13.12.  

Lisätietoja:

Erityisasiantuntija Topias Kähärä, topias.kahara [at] oph.fi, p. 029 533 1758
Erityisasiantuntija Mikko Eronen, mikko.eronen [at] oph.fi,  p. 029 533 1485