Meddelanden

I höstens gemensamma ansökan till högskolor antogs 9 730, det vill säga nästan var fjärde sökande

Aktuellt Högskoleutbildning Antagning av studerande
I höstens gemensamma ansökan till högskolor deltog 42 680 sökande varav 9 730, dvs. 23 %, fick studieplats. Ett rekordantal sökande deltog i ansökan.
Kaksi henkilöä katsoo tietoa tietokoneelta

Antagningsresultaten i höstens gemensamma ansökan till högskolor har publicerats. I den här ansökan sökte man till utbildningar som börjar i januari 2023.

I den gemensamma ansökan deltog 42 680 sökande varav 9 730, dvs. 23 %, fick studieplats. 9 570 blev antagna vid yrkeshögskolorna och 160 vid universiteten.

Utbildningsutbudet i ansökan bestod huvudsakligen av yrkeshögskoleutbildningar: det gick att ansöka till 21 yrkeshögskolor och fem universitet. Av ansökningsmålen var 292 vid yrkeshögskolor och 23 vid universitet. 98 % av de sökande ansökte om studieplats vid en yrkeshögskola, 1 % vid ett universitet och 1 % till både och.

I höstens gemensamma ansökan deltog ett rekordantal sökande. Speciellt lockade några engelskspråkiga ansökningsmål ett stort antal sökande.

– Till några ansökningsmål för engelskspråkiga utbildningar såg vi ett rekordantal sökande. Antalet antagna i de här utbildningarna har i sin tur inte ökat markant, vilket betyder att tävlingen om en studieplats i de här programmen var hård, säger specialsakkunnig Topias Kähärä från Utbildningsstyrelsen.

Över hälften kommer in till sitt första ansökningsönskemål 

Av de antagna fick 67 % en studieplats från sitt första utbildningsönskemål. Andelen sökande som antogs till yrkeshögskolor var 67 % och till universiteten 94 %. I genomsnitt valde sökande 2,7 ansökningsmål på ansökningsblanketten. I högskolornas gemensamma ansökan går det att söka till sammanlagt sex utbildningar. 

Till utbildningar som erbjuds dem som avlagt examen på andra stadiet, det vill säga utbildningar som leder till yrkeshögskoleexamen, kandidatexamen eller kandidat- och magisterexamen, sökte 36 830 sökande. Av dem antogs 8 090 studerande. Av de antagna fick 42 % en studieplats på basis av betyg och 55 % på basis av urvalsprov. Antagning på basis av betyg gäller de utbildningar som erbjuds för sökande som avlagt examen på andra stadiet. Resten av platserna fylldes genom andra antagningssätt, till exempel på basis av öppna högskolestudier.

Av dem som erbjöds en studieplats vid en yrkeshögskola antogs 42 % på basis av betyg och 55 % på basis av urvalsprov. Vid universiteten antogs endast 19 % på basis av betyg, vilket bland annat beror på att en stor andel nybörjarplatser vid universiteten var reserverade för sökande som genomfört öppna högskolestudier.

17 % (1 640) av dem som fick studieplats i höstens gemensamma ansökan antogs till universitetens magisterutbildningar eller till yrkeshögskolornas högre yrkeshögskoleexamina. Antalet sökande till dessa utbildningar var 5 850.

Av högskolornas nybörjarplatser reserverades i höstens gemensamma ansökan omkring 50 % för förstagångssökande. Av det totala antalet sökande var andelen förstagångssökande nu 78 % och av de antagna 74 %. Ifjol var motsvarande andel 76 % av de sökande och 75 % av de antagna. Vid yrkeshögskolorna var andelen förstagångssökande 74 % av de antagna och vid universiteten 36 %. 

Antagning från reservplats möjlig fram till mitten av december

Sökande har denna vecka fått sina antagningsresultat. Studieplatsen ska tas emot senast på fredagen den 2 december före klockan 15. Det är möjligt att antas från reservplats fram till den 13 december.

Högskolorna kan ordna tilläggsansökningar till studieplatser som inte fyllts i den gemensamma ansökan. Utbildningarna finns i portalen Studieinfo som upprätthålls av Utbildningsstyrelsen och på högskolornas webbplatser efter att högskolorna fattat beslut om att ordna tilläggsansökan, oftast i månadsskiftet november-december.

Vårens första gemensamma ansökan ordnas 4–18.1.2023 och vårens andra gemensamma ansökan ordnas 15–30.3.2023. I den första gemensamma ansökan kan man söka till engelskspråkiga utbildningar och till utbildningar vid Konstuniversitetet oberoende av språk. I den andra gemensamma ansökan kan man söka till finsk- och svenskspråkiga utbildningar. Ansökan till utbildningarna görs via Studieinfo.

Pressmeddelandet har korrigerats den 28 november 2022. I pressmeddelandet konstaterades det felaktigt att det är möjligt att antas från reservplats fram till den 14 december. Rätt datum är 13 december.

Mer information:

Specialsakkunnig Topias Kähärä, topias.kahara [at] oph.fi, tfn 029 533 1758
Specialsakkunnig Mikko Eronen, mikko.eronen [at] oph.fi, tfn 029 533 1485