Tiedote

Laajapohjainen työryhmä pohtimaan katsomusaineiden uudistamista

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus Elämänkatsomustieto Uskonto
Opetushallitus on asettanut katsomusaineiden uudistamista koskevan kehittämisryhmän vuosille 2022–2024. Kehittämisryhmän tehtävänä on tuottaa ehdotuksia katsomusaineiden opetuksen uudistamista koskevista toimenpiteistä perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa sekä ammatillisessa koulutuksessa.
Opettaja seisoo koulun käytävällä selin kameraan

Kehittämisryhmän asettamisen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta tehty selvitys, jossa Eero Salmenkivi ja Vesa Åhs kartoittivat katsomusaineiden nykytilaa sekä opetuksen uudistamistarpeita perusopetuksessa ja toisen asteen oppilaitoksissa. Selvityksen mukaan nykyisin kahteen oppiaineeseen ja moneen oppimäärään jakautuva katsomusaineiden opetus kohtaa tulevaisuudessa merkittäviä haasteita väestömuutosten ja katsomuksellisen moninaisuuden lisääntyessä. Myös yhdenvertaisuuden kannalta tunnistettiin ongelmia. Nyt asetetun kehittämisryhmän tehtävänä on tuottaa ehdotuksia katsomusaineiden opetuksen uudistamista koskevista toimenpiteistä sekä lyhyellä että pidemmällä aikavälillä.

– Katsomusaineita on syytä kehittää ympäröivän yhteiskunnan muuttuessa. Pidän itse tavoiteltavana, että katsomusaineita voitaisiin uudistaa valinnaisuuden lisäämisen suuntaan. On keskeistä, että uudistamistyötä tehdään laajalla yhteistyöllä. Tämän kehittämisryhmän moniäänisyys ja asiantuntevuus on siksi erityisen tärkeää, sanoo opetusministeri Li Andersson.

Kehittämisryhmän puheenjohtajana toimii pääjohtaja Minna Kelhä ja varapuheenjohtajana johtaja Jarkko Niiranen Opetushallituksesta. Jäsenistöön kuuluu Opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijoiden lisäksi laaja joukko yliopistojen, opettaja- ja opiskelijajärjestöjen, rehtorien, koulutuksen järjestäjien sekä uskonnollisten yhteisöjen edustajia. Edustettuina ovat myös Ylioppilastutkintolautakunta, yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto, opetusalan eettinen neuvottelukunta sekä Vapaa-ajattelijoiden liitto.

Ryhmän kokoonpanolla halutaan taata, että kehittämistyössä mahdollisimman monet katsomusaineiden opetuksen järjestämiseen liittyvät näkökulmat tulisivat huomioiduksi. Ryhmä voi lisäksi kuulla ulkopuolisia asiantuntijoita.

– Salmenkiven ja Åhsin selvitys toimii hyvänä pohjana kehittämisryhmän työlle. Ryhmä on jo aloittanut työskentelynsä, ja ensimmäinen tapaaminen marraskuun lopussa sujui erittäin hyvässä hengessä, sanoo Minna Kelhä.

Kehittämisryhmälle on varattu työskentelyaikaa vuoden 2024 loppuun saakka.

Lisätiedot:

  • opetusneuvos Outi Raunio-Hannula, puh. 029 533 1341, outi.raunio-hannula [at] oph.fi