Uutinen

Mediataitoviikkoa vietetään 7.-13.2. – medialukutaito kehittyy pienissäkin arjen lukuhetkissä

Ajankohtaista Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus Lukutaito-ohjelma Opettajat ja kasvattajat
Mediataitojen tarve lisääntyy ja esimerkiksi tekstien arvioinnin taidot ovat äärimmäisen tärkeitä juuri nyt. Monenlaisten lukutaitojen vahvistaminen ja kehittäminen on yksi opetuksen tärkeistä laaja-alaisista tavoitteista alkaen varhaiskasvatuksesta ja jatkuen läpi koulupolun. Medialukutaito muokkautuu ja vahvistuu joka päivä monissa eri tilanteissa.
Kolme poikaa keskustelemassa

Medialukutaito näkyy kasvatuksessa ja eri oppiaineiden opetuksessa monin tavoin. 7.–13.2.2022 vietettävä mediataitoviikko nostaa esiin kaikenikäisten medialukutaitojen merkitystä. Opetushallituksen Lukuliike ja Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma ovat yhdessä koonneet Mediataitolehden julkaisuun esimerkkejä siitä, millaisia askeleita ihminen mediakasvatuksen polullaan ottaa.

Opetushallitus kannustaa mediataitojen kehittämiseen monipuolisesti varhaiskasvatuksessa  ja eri oppiaineiden opetuksessa. Monialaiset oppimiskokonaisuudet tarjoavat hyvän mahdollisuuden tarkastella esimerkiksi tekstejä, luotettavuutta, arvoja ja valintoja eri oppiaineiden näkökulmasta. Lapsen, nuoren ja aikuisen monilukutaito kehittyy pienissäkin arjen lukuhetkissä, mutta se voi myös vaarantua, jos siihen ei ole tarjolla tukea ja ohjausta. Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa turvataankin jokaisen lapsen ja nuoren oikeus monilukutaidon ja digitaalisen osaamisen kehittämiseen.

Varhaiskasvatuksessa mediakasvatuksen tehtävänä on tukea lasten mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja ilmaista itseään yhteisössään

Varhaiskasvatuksessa lapsi tutustutetaan eri medioihin, ja pienin askelein lapsi myös oppii tuottamaan itse sisältöä niihin. Leikinomainen ja turvallinen ympäristö takaa mahdollisuuden kasvaa vastuulliseksi median käyttäjäksi.

Lasten kanssa myös pohditaan lasten omaan elämään liittyviä mediasisältöjä ja todenmukaisuutta. Näin lapsen media- ja lähdekriittisyys alkaa kehittyä.

Koululainen syventyy erilaisiin teksteihin ja vahvistaa mediatekstien lukutaitoaan

Perusopetuksessa mediakasvatus tähtää mediasisältöjen tulkitsemiseen ja tuottamiseen, ja niiden ymmärtämiseen kulttuurisena ilmiönä. Oppilaita ohjataan ikätasoisesti havaitsemaan ja tulkitsemaan koulun ulkopuolella opittua kieltä, mediaa ja kulttuuria. Näin oppilas saa valmiuksia kohdata yhteiskunnan ilmiöitä ja asioita.

Koulupolun edetessä mediataidot monipuolistuvat. Mukaan mediamaailmaan ja kulttuuriin sekä opettamiseen astuu myös kysymyksiä eettisistä periaatteista, sananvapaudesta, vaikuttamisesta ja esimerkiksi arjenhallinnasta.

Kansallinen lukutaitostrategia 2030, Lukuliike ja Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma tukevat monipuolisesti myös medialukutaitoa osana monilukutaitoa.

Tutustu uusiin materiaaleihin

Pedagogisesti laadukas digitaalinen ympäristö

Määrittely tukee opettajia ja kunnissa hankintoja tekeviä henkilöitä digitaalisten palvelujen valinnassa. Määrittely perustuu varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin sekä oppilaan hyvän digiosaamisen kuvaukseen. Määrittely sisältää konkreettisia kysymyksiä, joiden avulla vaihtoehtoisia palveluita voidaan tarkastella ja vertailla. Opetushallitus on tuottanut aineiston yhteistyössä Education Alliance Finlandin kanssa.

Kuuntelen, siis luen -mallinnus

Mallinnus kuvaa äänikirjojen käytön mahdollisuuksia opetuksessa. Mallinnuksessa esitellään monikielisten kuvitettujen äänikirjojen käyttöä erityisesti neljäsluokkalaisten opettajille, mutta mallinnusta voi soveltaa laajasti. Mallinnus perustuu laajaan tekstikäsitykseen. Opetushallitus on tuottanut mallinnuksen yhteistyössä ILT Educationin (ent. ILT Oppiminen) kanssa. Käyttäessään mallinnusta opettaja saa maksutta käyttöönsä Lukulumo-palvelun äänikirjat kahden kuukauden ajaksi.

Mediataitoviikkoa vietetään 7.–13.2.2022

Mediataitoviikko on mediakasvatuksen teemaviikko, jonka tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten mediataitoja sekä vahvistaa aikuisten valmiuksia mediakasvatukseen. Vuosittain Mediataitoviikon aikana tuhansissa organisaatioissa käsitellään erilaisiin median ilmiöihin liittyviä aiheita ja kysymyksiä yhdessä lasten, nuorten ja aikuisten kanssa.

Mediataitoviikko suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kymmenien kansallisten organisaation kanssa, ja sitä koordinoi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI.