Uutinen

Mitä jää Euroopan nuorison teemavuoden perinnöksi? Suomalaiset nuorisojärjestöt muotoilivat teesit nuorten osallisuuden ja hyvinvoinnin vahvistamiseksi

Ajankohtaista Nuorisotyö
Vuosi 2022 on Euroopan nuorison teemavuosi. Tavoitteena on, että vuosi jättäisi pysyvän positiivisen vaikutuksen nuorten osallisuuteen ja osallistumiseen. Tämän edistämiseksi vuotta Suomessa koordinoiva Opetushallitus kokosi yhden pöydän ympärille 20 Suomen merkittävintä nuorisojärjestöä, jotka yhdessä muotoilivat ja allekirjoittivat kolme teesiä, joihin ne haluavat päättäjien Suomessa ja EU:ssa sitoutuvan. Valmiit teesit ojennettiin Eurooppaministeri Tytti Tuppuraiselle.
Nuorison teemavuoden teesit luovutettiin ministeri Tuppuraiselle

Suomalaisnuoret ovat EU-myönteisiä, ja he ovat yhä kiinnostuneempia politiikasta ja yhteiskunnasta. Nuoret joutuvat kuitenkin usein sivuun, kun heille tärkeistä asioista päätetään. Euroopan nuorison teemavuoden tavoitteena on ollut nuorten äänen nostaminen päätöksentekoon ja pysyvän vaikutuksen jättäminen nuorten osallistumiseen. Teemavuoden perinnöksi halutaan jättää konkreettisia ja vaikuttavia toimenpiteitä, jotka tukevat nuorten osallisuutta demokraattisessa päätöksenteossa. On tärkeää, että Euroopan unioni on myös nuorten näköinen ja he voivat kokea sen omakseen. 

Keskeiset suomalaiset nuorisoalan järjestöt sekä nuorten EU-delegaatti kokoontuivat perjantaina 11.11.2022 keskustelemaan, kuinka teemavuoden perinnöstä tehdään kestävä. Päivän pituisen työpajan aikana järjestöt muotoilivat kolme yhteistä teesiä ja ratkaisuja, joihin he haluavat päättäjien Suomessa ja EU:ssa sitoutuvan. Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen vastaanotti valmiit teesit.

Pääteesit ovat:

  1. Ei “nuorisopesua” vaan oikeaa vaikuttamista.
    Nuorten tulee olla mukana ja edustettuna päätöksenteossa kaikilla politiikan tasoilla: niin paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti, Euroopassa kuin globaalisti.
  2. Nuorista on pidettävä huolta nyt ja tulevaisuuden epävarmuustekijöitä on vähennettävä.
    Nuorten osallisuuden, hyvinvoinnin, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon haasteisiin on löydettävä ratkaisuja kaikilla politiikan tasoilla.
  3. Tarvitsemme arvoihinsa nojaavaa, yhtenäistä EU:ta ratkaisemaan aikamme ja tulevaisuuden polttavia haasteita.
    EU:n tulee tehdä kunnianhimoista ja vaikuttavaa politiikkaa sellaisten ongelmien ratkaisemiseksi, joihin tarvitaan rajat ylittävää yhteistyötä. EU:n tulee pitää kiinni arvoistaan sekä kehittää ja edistää niitä väsymättä kaikessa politiikassaan, niin unionin sisällä kuin sen ulkopuolella.

Teesit julkaistiin 30.11.2022 suomeksi, ruotsiksi, englanniksi ja pohjoissaameksi, ja niihin voi tutustua kokonaisuudessaan Euroopan nuorison teemavuoden verkkosivuilla. Opetushallitus ja tilaisuudessa edustettuina olevat järjestöt levittävät teesejä omille kohderyhmilleen, ja ne ovat myös vapaasti käytettävissä ja levitettävissä kaikkien nuorten parissa toimivien ja nuorten asioita ajavien tahojen toiminnassa. 

Edustettuina olevat tahot olivat Allianssi, Allianssin EU-nuorisodelegaatti, Eurooppanuoret, European Youth Parliament Finland, Finlands Svenska Skolungdomsförbund FSS, Kokoomuksen Nuorten Liitto, Saamelaiskäräjien nuorisoneuvosto, Seta, Sosialidemokraattiset Nuoret r, Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry, Suomen Keskustanuoret ry, Suomen Kristillisdemokraattiset Nuoret, Suomen Lukiolaisten Liitto SLL, Suomen Nuorisovaltuustojen Liitto ry, Suomen Opiskelija-Allianssi OSKU ry, Suomen Opiskelijakuntien Liitto SAMOK ry, Suomen Partiolaiset, Suomen Somalia-verkosto, Suomen Ylioppilaskuntien Liitto SYL, Svensk Ungdom – RKP-nuoret sekä Vasemmistonuoret.