Uutinen

Opetushallitus teettää vaikuttavuustyöstään ulkoisen arvioinnin

Ajankohtaista
Opetushallitus teettää arvioinnin toimintansa vaikuttavuudesta ja vaikuttavuustyöstä syksyllä 2022. Arvioinnin toteuttaa 4FRONT ja se valmistuu joulukuussa 2022.
Kaksi ihmistä keskustelee.

- Meidän tavoitteenamme on vaikuttaa kaikella tekemisellämme yhteiskuntaan pitkäjänteisesti. Olemme viime vuosien aikana rakentaneet virastossamme toimintatapaa, jossa vuosittainen työ suunnitellaan vaikuttavuudelle asettamiemme tavoitteiden ympärille kaikissa yksiköissä ja toiminnoissa. Nyt haluamme arvioida sitä, miten tämä työ on toteutunut, johtaja Samu Seitsalo kertoo.

Opetushallituksen tavoitteena on vaikuttaa työllään yhteiskuntaan vuosina 2020–2029 niin, että

  • eriarvoistuminen pysäytetään ja koulutuksen ja kansainvälistymisen tasa-arvoisuus kasvaa
  • oppijoiden hyvinvointi paranee, painopisteenä erityisesti lapset ja nuoret
  • jatkuva oppiminen nostaa osaamistasoa
  • avarakatseisuus lisääntyy.

Näistä tavoitteista Opetushallitukselle on johdettu seuraavat lyhyemmän aikavälin tavoitteet  vuosille 2020–2023:

  • Yhteisöllinen kehittäminen ja johtaminen vahvistuvat
  • Hyvinvointi paranee
  • Kansainvälisyys lisääntyy
  • Osaamistaso nousee
  • Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus lisääntyvät

Käynnistyneessä ulkoisessa arvioinnissa analysoidaan tavoitteiden toteutumista. Lisäksi laaditaan ehdotukset vaikuttavuustyön sekä sen seurannan ja arvioinnin kehittämiseksi ja vaikuttavuusajattelun vahvistamiseksi. Arvioinnissa pyritään saamaan erityisesti laadullista aineistoa Opetushallituksen tulosohjauksen ja vaikuttavuustoiminnan kehittämiseksi. Työhön kuuluu kirjallisen aineiston analyysin lisäksi tiedonkeruuta Opetushallituksen henkilöstöltä ja sidosryhmiltä esimerkiksi haastattelujen, työpajojen ja kyselytutkimuksen avulla.

Kerromme arvioinnin tuloksista erikseen alkuvuonna 2023.

Lisätiedot:

Kehitysjohtaja Reetta Niemelä, reetta.niemela [at] oph.fi, 029 5338 533

Opetusneuvos Anne Liimatainen, anne.liimatainen [at] oph.fi029 5331 293

Opetusneuvos Arja-Sisko Holappa, arja-sisko.holappa [at] oph.fi, 029 5331 371

Projektipäällikko KTT Anne-Mari Järvelin, anne-mari.jarvelin [at] 4front.fi, +358 40 7056 944