Tiedote

Peruskoulun päättää tänä lukuvuonna noin 61 000 oppilasta

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Lukiokoulutus Perusopetus
Opetushallituksen arvion mukaan noin 61 000 peruskoululaista suorittaa opintonsa päätökseen tänä keväänä. Ylioppilaaksi valmistuu lähes 25 000.
Opiskelijat välitunnilla juttelemassa keskenään

Arviolta noin 61 000 oppilasta suorittaa perusopetuksen oppimäärän keväällä 2022. Tämä on noin tuhat enemmän kuin edellisenä keväänä, koska yhdeksättä luokkaa käyvien ikäluokka on hieman viime vuotta suurempi.

Noin 7 % peruskoulun päättävistä on vieraskielisiä, kuten oli myös viime vuonna. Vieraskielisistä oppilaista yli puolet on käynyt koulua Uudellamaalla, jossa perusopetuksen oppimäärän suorittavista vieraskielisiä on noin 14 %.

Lisäksi vuosittain yli 1 200 oppijaa suorittaa perusopetuksen oppimäärän aikuisten perusopetuksessa esimerkiksi aikuislukiossa tai kansanopistossa. Määrä on hieman laskenut vuosikymmenen taitteesta. Valtaosa aikuisten perusopetuksen oppijoista on vieraskielisiä, 92 %, ja lähes puolet Uudeltamaalta, 45 %.

Ylioppilastutkinnon suorittajia lähes 25 000

Keväällä 2022 valmistuu lähes 25 000 ylioppilasta. Tämä on hieman vähemmän kuin viime vuonna, jolloin valkolakin painoi päähänsä 25 300 ylioppilasta. Kuluvan kevään valmistuneiden määrä todennäköisesti vielä kasvaa tästä, kun ylioppilastutkinnon kokeiden arvostelujen tarkistus valmistuu ja lukion oppimäärän suorittaneiden määrä tarkentuu. Tässä luvussa ovat mukana 5. toukokuuta mennessä lukion oppimäärän suorittaneet. Lopullinen kevään ylioppilastutkinnon suorittaneiden määrä selviää elo-syyskuun vaihteessa.

Ylioppilastutkintolautakunnan ennakkotilastojen mukaan tänä keväänä valmistuvista ylioppilaista lähes 22 900 (92 %) on suomenkielisiä ja lähes 2 000 (8 %) ruotsinkielisiä. Uusista ylioppilaista poikia on 41 % ja tyttöjä 59 %. Sukupuolten välinen ero on ei ole juurikaan vuosien mittaan muuttunut. 

Ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien määrän laskun ennakoidaan jatkuvan

Keväällä 2022 ammatillisesta koulutuksesta valmistuvien tarkka määrä on saatavilla vasta kesäkuussa. Vuonna 2021 heitä oli kaikkiaan noin 43 800.

Kuukausitilastojen perusteella voidaan kuitenkin ennakoida, että valmistuneiden opiskelijoiden määrä laskee hieman edellisvuodesta. Kun maalis-huhtikuussa 2021 ammatillisen tutkinnon suoritti noin 11 200 opiskelijaa, on vastaava luku tänä keväänä reilut 10 300. Tämä on noin 8 % vähemmän kuin vuosi sitten. Luvut valmistuneiden määrästä perustuvat Koski-tietovarannon tietoihin.

Vaikka valmistuneiden määrän ennakoidaan laskevan, on lasku loivempaa kahteen aiempaan vuoteen verrattuna.

– Koronaepidemia näyttää vaikuttaneen valmistumiseen erityisesti vuonna 2020, jolloin keväällä valmistuneiden määrä laski noin 16 % vuodesta 2019. Ero on huomattava erityisesti loppukeväästä valmistuneiden välillä, sillä toukokuussa 2020 valmistuneita oli lähes kolmannes vähemmän kuin toukokuussa 2019, sanoo erityisasiantuntija Siru Korkala.

Jatkuva haku ammatilliseen koulutukseen ja opintojen henkilökohtaistaminen ovat vaikuttaneet siihen, että valmistumisajankohdat vaihtelevat yksilöittäin ja ammattiin opiskelevia valmistuu läpi vuoden. Merkittävä osa ammattiin opiskelevista opiskelijoista valmistuu touko-kesäkuussa, ja syksyisin opintonsa päättää runsaat 20 000 opiskelijaa. Yhä useampi suorittaa tutkinnon osia koko tutkinnon sijaan. Tutkinnon suorittajista valtaosa tekee ammatillista perustutkintoa.

Lukuvuonna 2021–2022 opetus on järjestetty perusopetuksessa ja toisella asteella pääsääntöisesti lähiopetuksena. Kouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa on saatettu siirtyä etäopetukseen paikallisen epidemiatilanteen mukaan, joten opetuksen ja koulutuksen järjestämisessä on voinut olla alueellisia eroja.

Lisätietoja:

  • Ammatillinen koulutus: erityisasiantuntija Siru Korkala, +358 29 533 8610, etunimi.sukunimi [at] oph.fi
  • Lukiokoulutus: erityisasiantuntija Tiina Komppa, +358 29 533 1429, etunimi.sukunimi [at] oph.fi
  • Peruskoulu: erityisasiantuntija Irma Garam, +358 29 533 8549, etunimi.sukunimi [at] oph.fi
  • Vipusen tilastot: erityisasiantuntija Pirjo Karhu, +358 29 533 1317, etunimi.sukunimi [at] oph.fi