Tiedote

Toisen asteen yhteishaku uudistuu: perusopetuksen jälkeiset koulutukset jatkossa samassa haussa 

Ajankohtaista Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus Tutkintokoulutukseen valmentava koulutus Opiskelijavalinnat
Jatkossa lähes kaikkiin perusopetuksen jälkeisiin koulutuksiin haetaan samassa yhteishaussa, joka on suunnattu niin oppivelvollisille kuin muillekin ilman tutkintoa oleville hakijoille 
Kaksi naisopiskelijaa pöydän ääressä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijakirjastossa.

Kevään 2022 yhteishaussa voi hakea samalla lomakkeella ammatillisiin perustutkintoihin, lukioihin, vaativan erityisen tuen perusteella järjestettävään ammatilliseen koulutukseen, tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen, työhön ja itsenäiseen elämään valmentavaan TELMA-koulutukseen ja kansanopistojen oppivelvolliselle tarkoitettuihin vapaan sivistystyön linjoille (opistovuosi oppivelvollisille).

Uudessa yhteishaussa hakija voi esittää 1-7 hakutoivetta mieluisuusjärjestyksessä. Hakija valitaan ylimpään hakutoiveeseen johon hänen menestyksensä riittää.  
Uuden yhteishaun yhteydessä otetaan käyttöön myös uudet valintaperusteet ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen. Ammatilliseen koulutukseen hakeva ei saa enää pisteitä työkokemuksesta, eivätkä lukion suorittaneet voi enää hakea ammatilliseen koulutukseen yhteishaun kautta. Lisäksi perusopetuksessa äidinkielen ja matematiikan yksilöllistetyn oppimäärän opiskelleiden opiskelijavalinta tehdään jatkossa harkintaan perustuvan valinnan kautta. Näille hakijoille ei siis enää lasketa valintapisteitä, vaan koulutuksen järjestäjä arvioi erikseen jokaisen hakijan valinnan. 

Oppivelvollisuuden laajentumisen myötä jokaisella oppivelvollisella on hakeutumisvelvoite, eli heidän on hakeuduttava toisen asteen koulutukseen, nivelvaiheen koulutukseen tai muuhun oppivelvollisuuden piiriin kuuluvaan koulutukseen ennen perusopetuksen viimeisen vuosiluokan päättymistä. Oppivelvollinen voi hakeutua koulutukseen yhteishaussa tai jatkuvien hakujen kautta. 

Uudenlaiset koulutukset oppivelvollisille

Oppivelvollisuusuudistuksen yhteydessä oppivelvolliselle tarkoitettujen koulutusten kokonaisuutta selkiytettiin. Aiemmat valmistavat koulutukset perusopetuksen lisäopetus eli kymppiluokka, ammatilliseen koulutukseen valmentava VALMA-koulutus sekä lukiokoulutukseen valmistava LUVA-koulutus yhdistettiin tutkintoon valmentavaksi TUVA-koulutukseksi, jonka järjestäminen alkaa 1.8.2022. 

1.8.2021 alkaen oppivelvolliset ovat voineet opiskella myös kansanopistojen oppivelvollisille tarkoitetuilla vapaan sivistystyön linjoilla (opistovuosi oppivelvollisille).  
Yhteishaku-uudistuksen yhteydessä myös Opintopolku-palvelu on kokenut muutoksia. Uudistettu Opintopolku.fi-palvelu otettiin käyttöön marraskuussa ja tällä hetkellä palvelussa voi tutustua ensi kevään yhteishaun koulutustarjontaan. Hakijat saavat kevään yhteishaussa käyttöönsä kokonaan uudistetun hakulomakkeen. Uuden hakulomakkeen täyttämistä ja yhteishaussa hakemista voi harjoitella hakulomakkeen demo-versiolla, joka löytyy Opintopolku.fi:stä. Kevään yhteishaku järjestetään 22.2.-22.3. osoitteessa Opintopolku.fi.

Lisätietoa:

Satu Hornborg, etunimi.sukunimi [at] oph.fi