Meddelanden

Gemensam ansökan till andra stadiet förnyas: i fortsättningen söker man till alla utbildningar efter den grundläggande utbildningen i samma ansökan 

Aktuellt Gymnasieutbildning Yrkesutbildning Utbildning som handleder för examensutbildning Antagning av studerande
I fortsättningen söker man till alla utbildningar efter den grundläggande utbildningen i samma gemensamma ansökan som är avsedd för såväl läropliktiga som för andra sökande som saknar en examen. 
Kaksi naisopiskelijaa pöydän ääressä ammatillisen oppilaitoksen opiskelijakirjastossa.

I den gemensamma ansökan våren 2022 kan den sökande med en och samma ansökningsblankett söka till studier som leder till yrkesinriktade grundexamina, gymnasieutbildning, yrkesutbildning som ordnas med krävande särskilt stöd, utbildning som handleder för examensutbildning (Hux), utbildning som handleder för arbete och självständigt liv (Telma) samt folkhögskolornas utbildning som riktar sig till läropliktiga. 

I den nya gemensamma ansökan kan den sökande ange 1–7 ansökningsönskemål i den prioritetsordning som hen önskar. Den sökande blir antagen till det högsta ansökningsönskemål som hens framgång i antagningsförfarandet räcker till.  

I samband med att den gemensamma ansökan förnyas tas också nya antagningsgrunder i bruk för yrkesutbildningen och gymnasieutbildningen. En sökande till yrkesutbildning får i fortsättningen inte poäng för arbetserfarenhet, och personer som har avlagt gymnasieutbildning kan inte längre söka till yrkesutbildning via den gemensamma ansökan. Därtill kommer antagningen av studerande som i den grundläggande utbildningen har studerat enligt en individualiserad lärokurs i modersmål och matematik i fortsättningen att grunda sig på utbildningsanordnarens prövning. För dessa sökande räknas alltså inte längre antagningspoäng, utan utbildningsanordnaren bedömer separat antagningen av varje enskild sökande. 

I och med den utvidgade läroplikten har varje läropliktig skyldighet att söka till utbildning. Det innebär att alla läropliktiga före utgången av den sista årskursen i den grundläggande utbildningen ska söka till utbildning på andra stadiet, utbildning i övergångsskedet eller till annan utbildning som omfattas av läroplikten. En läropliktig kan söka till utbildning i den gemensamma ansökan eller via kontinuerlig ansökan. 

Nya utbildningar för läropliktiga

I samband med reformen med den utvidgade läroplikten har helheten av utbildningar som riktar sig till läropliktiga förtydligats. De tidigare förberedande utbildningarna, det vill säga påbyggnadsundervisning inom den grundläggande utbildningen (årskurs 10), utbildning som handleder för yrkesutbildning och utbildning som förbereder för gymnasieutbildning har slagits samman till en gemensam utbildning som handleder för examensutbildning (Hux-utbildning). Hux-utbildning anordnas från och med 1.8.2022. 

Sedan 1.8.2021 har läropliktiga även haft möjlighet att studera vid folkhögskolornas linjer inom fritt bildningsarbete som riktar sig till läropliktiga (folkhögskoleåret för läropliktiga).  

I samband med att den gemensamma ansökan förnyas har också tjänsten Studieinfo genomgått förändringar. Förnyade Studieinfo.fi togs i bruk i november och på sidorna kan man nu också bekanta sig med utbildningsutbudet i vårens gemensamma ansökan. De sökande får i vårens gemensamma ansökan tillgång till en helt förnyad ansökningsblankett. Man kan öva på att fylla i den nya ansökningsblanketten och på att söka i den gemensamma ansökan med hjälp av en demoversion av ansökningsblanketten som finns på Studieinfo.fi. 

Den gemensamma ansökan våren 2022 ordnas 22.2−22.3.2022 på adressen Studieinfo.fi.

Ytterligare information:

Satu Hornborg, fornamn.efternamn [at] oph.fi