Uutinen

Vähennä lasten ja nuorten huolta: kerro, että väestöhälyttimien koesoitot ovat osa suomalaista varautumista

Ajankohtaista Turvallisuus Ukraina
Poika miettii tietokoneen ääressä

Päivitetty 17.6. Lisätty uutisen liitteeksi infomateriaalit väestöhälyttimien koesoitoista.

Suomessa kokeillaan väestöhälyttimiä säännöllisesti jokaisen kuukauden ensimmäisenä maanantaina klo 12.00 soittamalla koesoitto. Koesoitto on yhtämittainen tasainen hälyttimen ääni, joka kestää 7 sekuntia. Varsinkin maahan tulleille lapsille on tärkeää saada tieto siitä, että hälyttimien koesoitot ovat Suomessa normaalia varautumista, eikä niistä ole syytä huolestua. Tätä tietoa olisi tärkeä välittää eteenpäin myös varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten kautta.

Yleinen vaaramerkki on yhden minuutin pituinen nouseva äänimerkki (7 sekuntia) ja laskeva äänimerkki (7 sekuntia). Tositilanteessa yleiseen vaaramerkkiin liittyy aina vaaratiedote, joka luetaan mm. kaikilla radiokanavilla ja tarvittaessa näytetään myös televisio-ohjelmissa ruudun yläreunassa juoksevana tekstinä sekä teksti-TV:n sivulla 112.