Nyheter

Minska barns och ungas oro: Berätta att testningen av befolkningslarmet är en del av den finländska beredskapen

Aktuellt Säkerhet och trygghet Ukraina
Poika miettii tietokoneen ääressä

I Finland testas befolkningslarmet regelbundet den första måndagen varje månad kl. 12 genom ett larmtest. Larmtestet är en oavbruten jämn larmsignal som varar i 7 sekunder.  Särskilt för barn som anlänt till landet är det viktigt att få information om att larmtestet från befolkningslarmet är normal beredskap i Finland och att det inte finns anledning att oroa sig för dem. Det är viktigt att förmedla denna information vidare också via småbarnspedagogiken, skolorna och läroanstalterna.
 
Den allmänna farosignalen är en stigande ljudsignal på en minut (7 sekunder) och sjunkande ljudsignal (7 sekunder). I en verklig situation är den allmänna farosignalen alltid förknippad med ett varningsmeddelande som läses bl.a. på alla radiokanaler och vid behov även visas i tv-programmen i form av en löpande text i övre kanten av skärmen samt på sidan 112 i text-TV.