Uutinen

Varhaiskasvatuksessa ja koulutuksessa on lähes 7 400 ukrainalaista – jatkossa tilastotietoa on saatavilla kuukauden välein

Ajankohtaista
Suomessa varhaiskasvatuksessa, opetuksessa ja koulutuksessa olevien ukrainalaisten määrä on kasvanut selvästi syyskuun aikana.
Ryhmä lapsia menossa kouluun

Esi- ja perusopetuksessa sekä toisen asteen koulutuksessa opiskelee tällä hetkellä yhteensä 6 670 Ukrainasta sotaa paennutta lasta, nuorta ja aikuista. Tämä on noin 430 (7 %) enemmän kuin elokuun lopussa, jolloin kouluissa ja oppilaitoksissa oli kirjoilla 6 240 ukrainalaista. Tiedot on koostettu tilastopalvelu Vipusesta, jonka tilastot muodostuvat koulutuksen järjestäjien Koski-tietovarantoon syöttämistä tiedoista.

Kasvua on tapahtunut useammassa koulutusmuodossa. Lukumääräisesti eniten on kasvanut perusopetukseen valmistavaan opetukseen osallistuvien määrä. Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa on 5 020 lasta ja nuorta, kun heitä oli elokuun lopussa 4 740.

Suhteessa suurinta kasvu on ollut tutkintokoulutukseen valmentavaan koulutuksessa (TUVA) ja ammatillisessa koulutuksessa. TUVA-koulutuksessa opiskelee nyt 260 ukrainalaista, kun heitä oli elokuun lopussa 200. Ammatillisessa koulutuksessa on 380 ukrainalaista, kun heitä oli elokuun lopussa 310.

Varhaiskasvatuksen tietovarannosta Vardasta saatujen tietojen mukaan suomalaisessa varhaiskasvatuksessa on nyt 730 Ukrainasta paennutta lasta. Myös varhaiskasvatuksessa olevien ukrainalaislasten määrä on noussut merkittävästi, sillä elokuun lopussa heitä oli 470.

Yhä useampi vastaanottojärjestelmän piirissä olevista osallistuu opetukseen

Perusopetukseen ja siihen valmistavaan opetukseen osallistuu tällä hetkellä 74 % Maahanmuuttoviraston (Migri) vastaanottojärjestelmän piirissä olevista 7–15-vuotiaista ukrainalaisista, kun elokuun lopussa luku oli 67 %. Osuus ei kerro suoraan sitä, kuinka iso osa Ukrainasta paenneista on Suomessa koulussa. Kaikki maahan tulleet ukrainalaiset eivät esimerkiksi ole vastaanottojärjestelmän piirissä, mutta voivat silti olla suomalaisessa koulussa.

Vastaanottojärjestelmässä olevista 1–6-vuotiaista lapsista varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa on 19 %, kun viime kuussa vastaava luku oli 25 %.

Tilastotietojen seuranta muuttuu

Jatkossa Opetushallitus julkaisee uutta tilastotietoa koulutuksessa olevien ukrainalaisten määristä kerran kuussa.  

Opetuksessa ja koulutuksessa olevien määrä poimitaan opetushallinnon tilastopalvelu Vipusesta, jonne edellisen kuukauden luvut päivittyvät valtakunnallisesta tietovaranto Koskesta aina seuraavan kuun alkupuolella. Esimerkiksi lokakuun luvut ovat saatavilla marraskuun alkupuolella.

Aiemmin opetuksessa ja koulutuksessa olevien ukrainalaisten määrä on poimittu Koskesta kuukauden tiettynä päivänä. Lukuihin ovat sisältyneet kaikki kyseiseen päivään asti kertyneet tiedot. Koska vastaisuudessa tilastotieto koskee aina kokonaista kuukautta, ei lukuja voi suoraan verrata aiemmin julkaisemiimme tilastotietoihin. Jotta kehityksen seuraaminen olisi mahdollista, on tänään julkaistuissa tilastoissa mukana myös uudet maalis-elokuun tilastot.

Varhaiskasvatuksessa olevien ukrainalaislasten määrä koostetaan kuten tähän asti. Luvut poimitaan erikseen varhaiskasvatuksen tietovaranto Vardasta, ja ne julkaistaan jatkossa verkkosivuillamme kuukauden välein.

Lisätietoa

  • Tilastot: erityisasiantuntija Irma Garam, irma.garam [at] oph.fi, p. 029 533 8549
  • Ukrainasta paenneiden varhaiskasvatus ja koulutus Suomessa: opetusneuvos Katri Kuukka, katri.kuukka [at] oph.fi, p. 029 533 1445