Uutinen

VET@Work -hankkeella uusia tuulia oppilaitoksen työelämäyhteistyöhön

Kokemuksia Ammatillinen koulutus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Kansainvälistyminen
Usein yhteistyötä työelämän kanssa suunnitellaan oppilaitoksessa ilman että kuunnellaan työelämän edustajia. Axxellin koordinoimassa VET@Work -hankkeessa lähdettiin etsimään yhdessä sellaisia tapoja yhteistyöhön, jotka sopivat molemmille. Tavoitteena on parantaa opiskelijoiden osaamista niin, että he ovat valmiimpia astumaan työelämään ja saamaan paremmin osaamistaan vastaavan työpaikan.
Puukuutiot

Hankkeen taustalla on pitkäaikainen yhteistyö Axxellin ja ulkomaisten kumppaneiden välillä ja hankeidea kehittyi vuosien varrella. Kumppaneiden kanssa alettiin miettiä, miten yhteistyötä työelämän kanssa saadaan parannettua, sekä miten työpaikkaohjaajien osaamista saadaan lisättyä. Hankkeessa kartoitettiin miten oppilaitokset ja työelämä voisivat lähestyä toisiaan ja parantaa näin ammatillisen koulutuksen laatua. Hankkeessa oli mukana niin työnantajia kuin oppilaitoksia. Eri maista oli mukana isoja ja pieniä yrityksiä ja kommentteja kuultiin eri aloilta.  

Työnantaja hyötyy oppilaitosyhteistyöstä 

Hankkeen loppuseminaari järjestettiin joulukuussa 2021. Seminaarissa kuultiin raaseporilaisen palveluasumisyksikkö Villa Anemonen johtajan Bernadetta Stenströmin puheenvuoro. Stenströmin mukaan uusien työntekijöiden kouluttamiseen menee todella paljon aikaa. Oppilaitosyhteistyö mahdollistaa sen, että molempien ei tarvitse kouluttaa opiskelijoita.  

Stenström kertoo, että nykyään työpaikoilla haasteena on esimerkiksi henkilöstövaje ja usein opiskelijan taidot eivät riitä, kun he tulevat työpaikalle. Usein yrityksillä on maine, että ne huolehtivat vain tuloksesta, mutta yrityksillä myös halu tehdä hyvää omalla alueellaan ja sitä kautta kehittää yhteiskuntaa. 

Yrityksillä on tarve olla innovatiivinen, jotta ne voivat pärjätä. Yhteistyön kautta oppilaitokset voivat hyötyä yritysten innovatiivisista ratkaisuista. Oppilaitosyhteistyöllä on myönteinen vaikutus yrityksen liikevaihtoon ja tuottavuuteen. Opiskelijan olemisesta työpaikalla on merkittävää hyötyä kuten työpanos, uudet ideat ja uudet tuulet, joita he tuovat koulusta, Stenström toteaa. 

Luottamus tärkeää yritysyhteistyössä 

Hankkeessa selvitettiin miten työelämäyhteistyö kannattaa käynnistää ja miten toiselle viestitään. Tanja Halttunen Axxellista kertoo, että oppilaitoksen on annettava uskottava ja ammattimainen kuva. Rehellisyys, kuunteleminen ja kritiikin vastaanottaminen ovat hyvän viestinnän periaatteet oppilaitos-yritysyhteistyössä. Ei kannata aloittaa yhteistyötä ennen kuin ollaan valmiita tekemään se hyvin. Luottamuksen ylläpito on tärkeää ja se onnistuu huolehtimalla toisen eduista puolin ja toisin. ”Anna mahdollisuus ja aloita pienestä”, Halttunen vinkkaa. ”Yhteistyö on iso prosessi, joka ei ikinä lopu. Se altistuu vaihteluille, riippuu ihmisistä, ja esimerkiksi koronasta. Odotukset kannattaa aluksi asettaa pieneksi, mutta kuitenkin niin, että kaikella yhteistyöllä on tavoite, josta on hyötyä kaikille osapuolille”.  Tanjan mukaan täytyy myös hyväksyä epäonnistumiset ja pohtia miten seuraavalla kerralla menisi paremmin. Kaikki ei hankkeessakaan sujunut aina hyvin. Matkan varrella oli paljon väärinymmärryksiä, kun oppilaitoksen ja yrityksen edustaja puhuivat samoista asioista eri termein. 

Hankkeen tuloksena malleja oppilaitos-työelämäyhteistyöhön 

Hankkeessa oli Axxellin lisäksi yhteistyökumppanit Islannista, Hollannista, Ranskasta ja Iso-Britanniasta. Hankkeessa kehitettiin malleja, jotka esittelevät miten uusia ja innovatiivisia menetelmiä ammatillisen koulutuksen järjestämiseksi voidaan toteuttaa yhteistyössä työmarkkinoiden kanssa. Hankkeessa jaettiin kokemuksia ja parhaita käytäntöjä siitä, miten ammatillisen koulutuksen ja työelämän välinen pedagoginen yhteistyö voi toteutua.  

Hankkeessa kerättiin eri maista menetelmiä ja kerrottiin näistä kumppaneille. Sen jälkeen testattiin eri maiden esittelemiä menetelmiä. Hankkeen sivuille koottiin 12 eri menetelmää, joiden alla on vielä 2-3 eri tapaa miten menetelmää voi hyödyntää.  Eri maiden koulutusjärjestelmät tietysti erosivat, joten tapa toteuttaa menetelmää voi vaihdella eri maissa. Osa menetelmistä oli työelämälähtöisiä ja osa oli oppilaitosten käynnistämää yhteistyötä. Hankkeen tuloksena syntyi verkkokäsikirja, joka on kaikkien hyödynnettävissä. 

”Pitää vaan uskaltaa ja ei pidä luovuttaa heti. Voima ei ole siinä, että on ollut kansainvälinen hanke ja mainiot partnerit, vaan siinä, että on saatu tehdä eri alojen ihmisten kanssa yhteistyötä ja huomattu, että paljon voidaan soveltaa eri aloilta, kunhan vaan tahtotila löytyy”, Tanja kannustaa. 

Tutustu hankkeeseen: https://vetatwork-project.eu/fi 

TEKSTI: Sari Huttunen, Outi Lindroos