Uutinen

Vuoden 2021 varhaiskasvatustiedot on julkaistu Vipunen-palvelussa

Ajankohtaista Varhaiskasvatus Tilastot
Ensimmäinen Opetushallituksen ylläpitämän varhaiskasvatuksen tietovarannon Vardan tietoihin pohjautuva varhaiskasvatuksen vuosiraportti on julkaistu opetushallinnon Vipunen-tilastopalvelussa.
Kuvituskuva, lapset pyöräilemässä

Vuosiraportti sisältää vuoden 2021 tiedot varhaiskasvatuksen toimijoista ja toimipaikoista sekä varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja koskevat raportit samalta vuodelta tullaan julkaisemaan myöhemmässä vaiheessa. Vipusen tiedot ovat julkisia ja kaikille avoimia.

Vuosiraportin tiedot pohjautuvat kunnallisten ja yksityisten varhaiskasvatustoimijoiden Vardaan tallentamiin tietoihin.

Vuosiraportti sisältää tuttua perustietoa sekä uusia tietosisältöjä

Vuoteen 2020 saakka Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi vuosittain kunnilta kerätyt varhaiskasvatustiedot sekä Kelalta saadut tiedot yksityisen hoidon tuella varhaiskasvatuksessa olevista lapsista.

Vipusessa julkaistu vuosiraportti jatkaa osin samansisältöisenä kuin THL:n aiemmin julkaisemat varhaiskasvatuksen vuositilastot. Vipusen lapsimääriä käsittelevillä raporteilla voi tarkastella tietoja muun muassa varhaiskasvatukseen osallistuneiden lasten iän, sukupuolen, äidinkielen, varhaiskasvatuksen järjestämismuodon sekä varhaiskasvatuksen toimipaikan sijainnin perusteella. 

Vuosiraportti pitää sisällään myös täysin uusia sisältöjä muun muassa ostopalveluna hankitusta ja palvelusetelillä järjestetystä varhaiskasvatuksesta sekä tarkempaa sisältöä varhaiskasvatuksen toimijoista ja toimipaikoista. Esimerkiksi varhaiskasvatustoimija ja -toimipaikkaraporteilla voi tarkastella erikseen kuntien ja yksityisten palveluntuottajien toimipaikkojen määriä, toimintamuotoja ja varhaiskasvatuspaikkojen määriä. 

Vuoden 2022 raporttiin on tulossa myös varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevaa tietoa 

Varda-tietovarantoon kerätään tietoja varhaiskasvatuksessa olevista lapsista ja heidän huoltajistaan, toimipaikoista sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Tietoja tallentavat Manner-Suomen kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset varhaiskasvatuksen palveluntuottajat (yksityiset perhepäivähoitajat, ryhmäperhepäiväkodit sekä päiväkodit). 

Varhaiskasvatuksen vuosiraportit perustuvat Vardaan tallennettuihin tietoihin vuodesta 2021 lähtien. Jatkossa Vardan tietosisällön hyödyntämistä on tarkoitus laajentaa siten, että vuoden 2022 vuosiraportin osana on tarkoitus julkaista valtakunnallisesti ensimmäistä kertaa varhaiskasvatuksen henkilöstöä koskevia tietoja.

Varhaiskasvatuksen tietovarannon tallennustilannetta on lisäksi mahdollista seurata elokuussa julkaistussa Pulssi-palvelussa. Pulssi on avoin kaikille.

Lisätiedot

  • erityisasiantuntija Aino Röksä, aino.roksa [at] oph.fi, puh. 029 533 1911