Nyheter

Uppgifterna om småbarnspedagogiken för 2021 har publicerats i tjänsten Vipunen

Aktuellt Småbarnspedagogik Statistik
Den första årsrapporten om småbarnspedagogiken som baserar sig på uppgifterna i Utbildningsstyrelsens informationsresurs inom småbarnspedagogiken (Varda) har publicerats i utbildningsförvaltningens statistiktjänst Vipunen.
Illustrationsbild, barn cyklar

Årsrapporten utgår från uppgifterna för verksamhetsåret 2021 och innehåller uppgifter om aktörer och verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken samt barn som deltar i småbarnspedagogiken. Rapporterna som gäller klientavgifterna inom småbarnspedagogiken 2021 kommer att publiceras i ett senare skede. Informationen i Vipunen är offentlig och öppen för alla. 

Informationen i årsrapporten utgår från uppgifter som kommunala och privata aktörer inom småbarnspedagogiken har fört in i Varda.

Årsrapporten innehåller bekanta grundläggande uppgifter och nytt informationsinnehåll 

Fram till 2020 publicerade Institutet för hälsa och välfärd (THL) årligen uppgifter om småbarnspedagogiken som samlats in av kommunerna samt uppgifter från FPA om barn deltar i småbarnspedagogiken med stöd för privat vård av barn. 

Årsrapporten som publicerats i Vipunen har delvis samma innehåll som THL:s tidigare årsstatistik om småbarnspedagogiken. I rapporterna om antalet barn i Vipunen kan du kontrollera uppgifterna om barn som deltar i småbarnspedagogik utifrån bland annat barnens ålder, kön, modersmål, formen för anordnande av småbarnspedagogiken samt var verksamhetsstället för småbarnspedagogiken är beläget. 

I årsrapporten ingår även helt nytt innehåll, bland annat om småbarnspedagogik som ordnas som köpt tjänst eller med servicesedel samt mer detaljerat innehåll om aktörer och verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken. Till exempel kan du i rapporterna om aktörer och verksamhetsställen inom småbarnspedagogiken separat granska antalet verksamhetsställen, verksamhetsformerna och antalet platser inom småbarnspedagogiken hos kommuner och privata serviceproducenter.

År 2022 kommer rapporten även att innehålla information om personalen inom småbarnspedagogiken

I informationsresursen Varda för man in uppgifter om barn som deltar i småbarnspedagogik och deras vårdnadshavare samt om verksamhetsställen och personal inom småbarnspedagogiken. Uppgifterna förs in av kommuner, samkommuner och privata serviceproducenter (privata familjedagvårdare, gruppfamiljedaghem och daghem) i Fastlandsfinland.

Årsrapporterna för småbarnspedagogiken kommer från och med 2021 att produceras utifrån de uppgifter som förts in i Varda. Avsikten är att informationsinnehållen i Varda i fortsättningen ska utvidgas så att riksomfattande information för första gången publiceras om personalen inom småbarnspedagogiken som en del av årsrapporten för år 2022.

I Puls-tjänsten som lanserades i augusti kan man dessutom se det aktuella läget för uppgifter som förts in i informationsresursen inom småbarnspedagogiken. Tjänsten är öppen för alla.

Ytterligare information

  • specialsakkunnig Aino Röksä, aino.roksa [at] oph.fi, tfn 029 533 1911