Uutinen

Vuoden parhaissa eTwinning-projekteissa korostui vuorovaikutus ja yhteisölliseen tekemiseen kasvaminen

Ajankohtaista Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning
Vuoden 2021 parhaina suomalaisina eTwinning-projekteina palkittiin Lapin koulutuskeskus REDUn ”A wonderful journey” sekä Oriveden yhteiskoulun ”Developing English Communicative Competence through Creative Methods”. Parhaita projekteja yhdistää onnistuneen projektinhallinnan lisäksi yhteisöllisyyden ja yhdessä tekemisen korostuminen. Tällä on pandemia-aikana ollut erityisen tärkeä rooli.
A wonderful journey.

eTwinning on EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoittama kansainvälistymisen verkkotyökalu ja verkosto, joka tarjoaa eurooppalaisille kouluille mahdollisuuden olla yhteydessä toisiinsa ja tehdä kansainvälistä yhteistyötä digitaalisesti. Vuosittain kunkin maan parhaat eTwinning-projektit palkitaan kansallisella palkinnolla. Suomalaiset palkinnonsaajat valitsee kansallisen toimiston eli Opetushallituksen eTwinning-tiimi.

Virtuaalisella matkalla Euroopan sydämessä

Lapin koulutuskeskus REDUn projektissa ”A wonderful journey” opiskelijat toteuttivat virtuaalisen junamatkan. Osallistujia oli Suomen lisäksi Puolasta, Tsekistä, Serbiasta, Turkista, Kreikasta, Italiasta, Ranskasta ja Portugalista. Vuonna 2021 vietettiin Euroopan junamatkustuksen vuotta, joka olikin mitä luontevin ajankohta juuri tälle projektille. 

Yksi projektin tavoitteista oli saada opiskelijat tietoisemmaksi junamatkustuksen ympäristöystävällisyydestä ja turvallisuudesta. Muita, useita oppiaineita leikkaavia teemoja olivat muun muassa kansalaisuus, maantiede, kielet, kulttuurihistoria ja tietotekniikka. Projektissa kehitettiin myös ryhmätyötaitoja sekä kriittistä ajattelua ja ongelmanratkaisukykyä. 

– Opiskelijat saivat itse ideoida ja suunnitella matkan kaikki vaiheet: missä syödään ja majoitutaan ja mihin kohteisiin käydään tutustumassa, matkailualan opettaja Mari Jokela kertoo. Projektin aluksi järjestettiin junamatkailu-teemasta julistekilpailu, jossa ensin valittiin jokaiselle maalle edustaja, ja lopuksi äänestettiin koko projektin paras juliste. Sitten päästiin itse matkojen suunnitteluun ryhmissä. Eurooppa-päivänä eri koulut tekivät yhteiselle työskentelyalustalle omat videonsa. Lopuksi matkoista tehtiin vielä kuvakirja. Online-tapaamisessa esiteltiin muille omaa kotipaikkakuntaa ja kyseltiin erilaisia asioita muiden maiden opiskelijoilta.  

– Opiskelijat oppivat projektin aikana todella paljon eri kaupungeista, Mari Jokela sanoo. Virtuaalimatkalla päästiin tutustumaan eri kaupunkien kulttuuriin, maantieteeseen ja historiaan sekä tunnettuihin henkilöihin, ruokakulttuuriin ja merkittäviin rakennuksiin sekä muihin maamerkkeihin. Osallistuminen tapahtui pääosin ”Yhteiskunnassa ja kansalaisena toimiminen” –tunneilla. Projektin yhtenä tavoitteena olikin tutustua Euroopan unionin toimintaan sekä oppia kertomaan perusteltuja mielipiteitä. 

Osallistujien ikähaarukka oli hyvin laaja: 12-vuotiasta 20-vuotiaisiin. Puolasta projektiin osallistui erityisopiskelijoita, joilla oli mukana avustava ohjaaja. Opiskelijat tekivät yhteistyötä sekä oman maan että muiden maiden opiskelijoiden kesken. Interrail-matka Euroopan halki suunniteltiin kansainvälisissä ryhmissä. Jokaista ryhmä ohjasi yksi opettaja. 

– Tässä toteutui hyvin eTwinningin periaate ryhmätyöstä, ja yhteistoiminnallisuus niin opiskelijoiden kuin opettajien kesken onnistui erittäin hyvin, Mari Jokela toteaa. 

Englannin kielen opiskelua aidossa vuorovaikutuksessa 

Oriveden yhteiskoulun eTwinning-projektissa ”Developing English Communicative Competence through Creative Methods” haluttiin tarjota oppilaille mahdollisuus harjoitella uudella tavalla vuorovaikutusta englanniksi.

– Oppilaat saivat harjoitella vieraan kielen käyttöä monipuolisesti erilaisissa tilanteissa, kieltenopettaja Jenni Decandia kertoo. Englannin kieltä päästiin käyttämään niin suullisesti kuin eri sovelluksia hyödyntämällä. Tavoitteena oli muun muassa kannustaa oppilaita hyödyntämään monipuolisia tapoja oppia englantia ja rohkaista heitä osallistumaan ikätasoisiin keskusteluihin ja ilmaisemaan mielipiteitään englannin kielellä. 

Oppilaat saivat osallistua projektiin oman temperamenttinsa ja osaamisensa mukaan. – Jokaiselle räätälöitiin sopivia tehtäviä: jokuhan ei esimerkiksi pidä niin paljon esiintymisestä tai halua puhua englantia, Jenni Decandia toteaa. Kaikki oppilaat saivat mahdollisuuden olla hankkeessa mukana omalla tavallaan. Mukana oli 7. – ja 8. -luokkien oppilaita, ja osallistujat tulivat Suomen lisäksi Turkista, Romaniasta ja Italiasta. Pääasiassa projektiin osallistuttiin englannintunneilla, mutta yhteistyötä tehtiin myös kuvaamataidossa ja kotitaloudessa.

Kekseliäs tapa opiskella englantia oli tuttujen satujen kirjoittaminen uusiksi nykypäivään sovellettuna. Satujen kirjoittaminen toteutettiin Google Docs -alustalla kansainvälisissä ryhmissä. – Monikansallisten ryhmien työskentelyssä oli tärkeää se, että mukana oli ohjaava opettaja, joka suunnitteli tunnin etukäteen, Jenni Decandia kertoo. 

Pienryhmätyöskentelyyn valittiin osallistujat oppijoiden mielenkiinnon ja osaamistason mukaan niin, että jokainen sai tehtävien avulla riittävästi haastetta ja runsaasti onnistumisen kokemuksia. Yhtenä ideana oli kokeilla erilaisia digitaalisia työkaluja. Oppilaat saivat valita ja myös itse ehdottaa uusia, joihin kaikki sitten tutustuivat. Jokaisen kuukauden aktiviteetti toteutettiin eri sovelluksen avulla. Kaikki kumppanikoulut osallistuivat kuukausittaisiin aktiviteetteihin, jolloin kaikki pääsivät tutustumaan kyseisen kuukauden sovellukseen.

– Erilaiset sovellukset, monipuoliset työskentelytavat ja oppilaita osallistava työskentelyote mahdollistivat sen, että oppilaat innostuivat työskentelystä, ja jokaisella oli mahdollisuus kehittää osaamista omista lähtökohdistaan käsin, Jenni Decandia kertoo. 

Projektin aikana oppilaat saivat kokemuksia työskentelystä vieraalla kielellä monikulttuurisessa ympäristössä.

– He oppivat, että eri maiden kulttuurit eroavat toisistaan ja että tämä on syytä huomioida yhteisessä työskentelyssä, Jenni Decandia toteaa. – Joidenkin oppilaiden kohdalla oli hieno seurata, miten omatoimisesti ja innostuneesti he ottivat tehtäviä hoitaakseen. Osa oppilaistani tutustui partnerikoulun oppilaisiin niin, että he ystävystyivät hankkeen aikana ja nykyään viestittelevät päivittäin toisilleen vapaa-ajalla! 

Oppilaat tuottivat projektin lopputuotokset yhteistyössä englannin tunneilla tai itsenäisesti osana kielen opiskelua. Yhteisenä lopputyönä toteutettiin virtuaalinen näyttely emaze-alustalle sekä englannin kielen opetusmateriaalit “Conversation Book - English in Everyday Life” ja “Daily Conversation Guide”, joita Jenni Decandia on jakanut kollegoilleen. 

– Tällainen projekti, jossa nuorille tarjoutuu mahdollisuus tutustua eri maiden nuoriin ja työskennellä heidän kanssaan erilaisin tavoin, luo onnistumisen kokemuksia ja tunteen siitä, että he oikeasti pärjäävät vieraalla kielellä, Jenni Decandia toteaa. – Tämän kokemuksen jälkeen nuoret uskaltavat rohkeammin ilmaista itseään vieraalla kielellä. 

Critical thinking - poster

eTwinning edistää koulujen yhteistyötä tieto- ja viestintätekniikan avulla tarjoamalla kouluille tukea, työkaluja ja palveluja. Lisäksi se tarjoaa opettajille mahdollisuuksia maksuttomaan täydennyskoulutukseen. Suomessa eTwinningiä käyttää noin 9300 opettajaa ja koko Euroopassa noin 1 050 000 opettajaa.

Lisätietoa:
Ohjelma-asiantuntija Riikka Aminoff, puh. 029 533 1387, riikka.aminoff [at] oph.fi 
Ohjelma-asiantuntija Olga Lappi, puh. 029 533 1593, olga.lappi [at] oph.fi