Uutinen

WOW, FINAALISSA OLLAAN! – Cygnaeus-palkinto 2022 rohkaisee jatkamaan työtä yhteisöllisyyden puolesta

Ajankohtaista
Lasten ja nuorten kokema yksinäisyys ja ahdistus on lisääntynyt huolestuttavasti. Koronatilanne on varjostanut arkea jo pitkään, ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan on aiheuttanut pelkoa ja huolta. Siksi Opetushallitus haluaa tänä vuonna nostaa Cygnaeus-palkinnolla esiin toimintaa, joka on edistänyt yhteisöllisiä kohtaamisia ja yksinäisyyden lievittämistä.
Joukko nuoria halaa toisiaan auringonlaskussa.

Vuoden 2022 Cygnaeus-palkintofinalisteiksi valikoituivat Ruusuvuoren koulun Korso Valittaa -toiminta, Savon ammattiopiston TELMA-koulutus, Gradian Opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämisohjelma 2020+ sekä Tampereen ammattikorkeakoulun Eläytyen osalliseksi-hanke (ELOS). 

Korso Valittaa -toiminnan ideana on se, että kaikki saavat osallistua paremman maailman rakentamiseen. 

-    Ei haittaa, jos ei ymmärrä luonnontieteistä tai on vaikka ujo. Esimerkiksi viime vuonna me yläkoululaiset kävimme alakoulussa järjestämässä muistipeliturnauksen uhanalaisista eläimistä. Palkintona oli retki koko luokalle LUOMUS- luonnontieteelliseen museoon meidän kanssa. Kaikilla oli kivaa, opimme paljon eikä ketään jätetty yksin, hankkeessa mukana olleet Ruusuvuoren koulun oppilaat Eve ja Sofia kertovat.

Nuorten mielestä tämän palkinnon teema on todella tärkeä. 

-    Maailmassa on niin paljon yksinäisiä ihmisiä. Vaikeista ja pelottavista asioista pitää pystyä puhumaan. Jos ei ole ketään, jolle puhua ilmastokriisistä niin ne asiat joutuu pitämään yksin sisällään, paineet kasaantuu ja voi tulla tunteiden räjähdys tai ylikuormitus. 

Korso Valittaa -toiminnassa tehtiin yhteistyötä myös toisten koulujen kanssa. Ruusuvuoren koulu järjesti Hackathonin, jossa mietittiin maailman ongelmia ja ratkaisuja, ja keväällä pidettiin vielä ilmastotunneleiri.

-    Finaalipaikka rohkaisee meitä jatkamaan hommia, ja toivottavasti me taas rohkaisemme muita ihmisiä puhumaan vaikeista asioista ja toimimaan yhdessä paremman maailman puolesta. 

Telmalaiset edistävät yhteisöllisyyttä opiskelijoiden arjessa

Savon ammattiopiston Telma-koulutuksen tavoitteena on löytää jokaisen opiskelijan oma polku hyvään, itsenäiseen elämään. Keskeistä on opintojen jälkeisen elämän suunnittelu ja valmiuksien lisääminen. 

Koronapandemia muutti arkea, kun talon ulkopuoliset työharjoittelupaikat olivat tauolla. Samalla tarjoutui kuitenkin mahdollisuus löytää uusia toimintamalleja ja –tapoja talon sisällä.  

-    Opetussuunnitelmaamme sisältyy muun muassa työelämään valmentautumista ja arjen käytännön taitoja, koulutuspäällikkö Marjo Rissanen kertoo. -  Halusimme, että opiskelijamme pääsisivät tekemään oikeita työtehtäviä turvallisissa, mutta vaihtelevissa ympäristöissä. Niinpä kehitimme digikirjan muotoon Työelämä-bingon, johon olimme miettineet ja kuvanneet talon sisäisiä työtehtäviä eri alojen opettajien kanssa. Näin jokainen opiskelija pääsi tekemään monenlaisia työtehtäviä, ja samalla he pääsivät kohtaamaan eri alojen opiskelijoita ja henkilöstöä.  

Talon sisäinen yhteistyö mahdollisti siten opiskelijoiden unelmien toteuttamisen pandemiankin aikana. Yhdessä tekeminen lisäsi hyvää mieltä ja toisten arvostamista.  

-    Opiskelijoillamme oli jokaisella jokin tapahtuma tai haave, joita he kaipasivat suuresti.  Huomasimme, miten motivoituneita opiskelijamme olivat, kun valmistelimme tapahtumia yhdessä tehden ja toisten unelmia mukana eläen. Yksin emme olisi voineet tehdä mitään, joten lähestyimme opiskelijoidemme kanssa eri alojen ja tukipalveluiden työntekijöitä sekä opiskelijoita talomme sisällä. - On erittäin tärkeää nostaa esille kaikkien oppijoiden osallisuus ja tasa-arvoisuus, Marjo Rissanen toteaa. 


Gradiassa tehdään pitkäjänteistä työtä yhteisöllisyyden hyväksi

Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian opiskelijoiden hyvinvointia vahvistavassa työssä on yhteisöllisyys ollut jo pitkään keskiössä. Jo tapa, jolla toimintaa on kehitetty, on ollut yhteisöllinen, sillä toimintaa on suunniteltu opiskelijoita kuullen ja yhdessä heidän kanssaan.  

-    Se, että olemme ehdolla kansakoululaitoksen isän työtä kunnioittavan palkinnon saajaksi, tuntuu todella hienolta ja piristää varmasti koko organisaatiomme syksyä. Gradia on jo pitkään tehnyt työtä tasa-arvon ja yhteisöllisyyden hyväksi toisen asteen koulutuksessa ja ehdokkuus tuo nyt esille tämän vahvan perustyön, sanoo johtaja Anssi Tuominen.

Tuominen toteaa, että Cygnaeus-palkinto nostaa esille erittäin tärkeän asian, sillä yksinäisyyden kokemus on yhteiskunnassamme lisääntynyt havahduttavasti. Samaan aikaan lasten ja nuorten eriarvoiset mahdollisuudet yhdenvertaiseen elämään näkyvät meidän kaikkien arjessa. 

-    Koulutuksenjärjestäjänä meillä on merkittävä rooli ja vastuu yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämisessä. Tasa-arvoiset mahdollisuudet koulutukseen ja kouluttautumiseen itsessään synnyttävät yhdenvertaisuutta, jota tuemme erilaisilla keinoilla. Kukaan ei saa jäädä yksin. Arjessa jokainen meistä voi olla ratkaisevassa roolissa synnyttämässä nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemusta niinkin helposti kuin kysymällä ”mitä sinulle kuuluu”. 

Konkreettisena tuloksena Gradian työn onnistumisesta näkyy esimerkiksi se, että keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä ei ole kasvanut yhteisöllisyyttä haastaneiden koronavuosien aikana eikä sen jälkeen, Gradian opiskelupalvelupäällikkö Rauni Gýlden kertoo. 

-    Olemme onnistuneet tukemaan opiskelijoiden hyvinvointia vahvistamalla opiskelijoiden osallisuutta, sosiaalisia suhteita ja opiskelun arjen mielekkyyttä kaikessa toiminnassa opetuksesta ja ohjauksesta tukitoimiin ja opiskelijapalveluihin.


Eläytyen osalliseksi -hankkeessa haluttiin saada nuoret paremmin nähdyksi ja kuulluksi

Eläytyen osalliseksi (EOS)-hankkeessa autettiin ylisukupolvisen kuormittuneisuuden vuoksi syrjäytymisvaarassa ja koulutuksesta putoamisen riskissä olevia nuoria. 

-    Kehitimme yhdessä nuorten ja koulujen ammattilaisten kanssa matalan kynnyksen osallisuutta edistävän pienryhmätoiminnan mallin, lehtori ja hankkeen projektipäällikkö Mari Vikman Tampereen ammattikorkeakoulusta kertoo.

Hankkeessa on tartuttu mielen hyvinvointia edistäviin, edullisesti toteutettaviin ja yhteisöllisiin matalan kynnyksen ratkaisuihin. Siinä kehitettiin nuorten osallisuuden kokemusta ja omaehtoista osallistumista vahvistava toimintamalli, jolla kohderyhmän nuoria tuetaan osallistumaan yhteisölliseen ja elämykselliseen toimintaan osana koulun toimintaa.

-    Painopistettä tulisi saada yhä vahvemmin hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen ja ehkäisevään työhön, joihin tarjoutuu erinomaiset mahdollisuudet erilaisissa oppimis- ja harrastusympäristöissä. Cygnaeus-palkinto tekee näkyväksi juuri tällaista edistävää ja ehkäisevää työtä ja on siksi erityisen arvokas.

Ryhmätoiminnassa keskeistä on ollut ohjaajien ja nuorten välinen pedagoginen suhde, joka perustuu sosiaalipedagogiseen työorientaatioon, vastavuoroiseen kunnioitukseen ja kohtaamiseen. Ryhmässä nuoret ovat harjoitelleet toisia arvostavaa vuorovaikutusta, keskustelua ja kuuntelua. Nuorille on pyritty tarjoamaan mahdollisuus tulle nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Tähän on luotu edellytyksiä luomalla luottamuksellista ja yhteisöllistä ilmapiiriä ja toimintakulttuuria.  

-    Yhteisöllisyyden kokemus ei vaadi suuria resursseja vaan vain tilat, aikaa, turvallisen aikuisen ja vaikkapa yhteisen välipalan. Yhteisöllinen evästely ja kahvittelu on ollut kokemuksemme mukaan erittäin oivallinen ”menetelmä”.