Uutinen

Alkuvuoden Erasmus+ -hakujen hakijamäärät ovat vahvassa nousussa

Ajankohtaista Aikuiskoulutus Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus Lukiokoulutus Nuorisotyö Perusopetus Erasmus+ Kansainvälistyminen
Suomalaisorganisaatioiden kiinnostus EU:n Erasmus+ -ohjelman rahoittamiin liikkuvuushankkeisiin on elpymässä koronaa edeltävälle tasolle: hakemusten määrä tuplaantui viime vuoteen verrattuna. Myös kansainvälistä yhteistyötä edistävistä kumppanuushankkeista kiinnostuneiden määrä lähes kaksinkertaistui tämän vuoden ensimmäisessä haussa.
Nuoret aikuiset tekevät ryhmätöitä

Erasmus+ -ohjelma on ollut merkittävässä roolissa mm. oppilas- ja opiskelijaliikkuvuuden rahoittajana. Esimerkiksi suomalaisten korkeakouluopiskelijoiden ulkomaanjaksoista tehdään sen turvin vuosittain noin 70 % ja ammattiin opiskelevien jaksoista noin 80 %. 

Koulutus- ja nuorisotoimen organisaatioiden kiinnostus liikkuvuushankkeita kohtaan on pikkuhiljaa lisääntynyt koronatauon jälkeen. Jo vuonna 2022 suomalaistoimijoiden hakemusten määrä kasvoi, mutta jäi vielä selvästi koronaa edeltävistä vuosista. Nyt hakemuksia saatiin kaksinkertainen määrä viime vuoteen verrattuna. 

Myös organisaatioiden toiminnan kehittämiseen ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen vahvistamiseen tähtääviä kumppanuushankkeita ja erityisesti pienille organisaatioille sekä uusille toimijoille suunnattuja pienimuotoisia kumppanuushankkeita suunnitellaan Suomessa miltei kaikilla sektoreilla tuplasti enemmän kuin vuosi sitten. 

Toisin kuin liikkuvuushankkeissa oli mahdollista, kumppanuushankkeiden toiminta jatkui myös koronan ajan, ja hakuihin osallistuttiin aktiivisesti. Vuosi 2022 jäi hakemisen kannalta hiljaisemmaksi, mikä ainakin osittain selittyy sillä, että koronan takia oli mahdollista hakea pidennystä käynnissä olevan hankkeen kestolle, ja yhteistyö jatkui tällaisissa pidennetyissä hankkeissa. 

– Hakemusmäärien nousu kertoo siitä, että hakijat ovat ottaneet hyvin vastaan uuden Erasmus+ -ohjelmakauden hankemuodot ja rahoitusmallit. Kansainvälisessä yhteistyössä on myös selkeästi päästy pandemiasta yli, pohtii Erasmus+ -ohjelman kansallisen toimiston johtaja Mika Saarinen Opetushallituksesta.

Myös jaossa oleva rahoitus kasvoi viime vuodesta

Opetushallituksella on tänä keväänä jaettavanaan liikkuvuushankkeille tarkoitettua Erasmus+ -rahaa lähes 47 miljoonaa euroa, mikä on noin 7 % enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kumppanuushankkeisiin haetaan rahoitusta kaksi kertaa vuodessa: vuonna 2023 sitä on tarjolla reilut 10 miljoonaa euroa, kasvua 24 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Suomalaiset toimijat hakivat liikkuvuushankkeiden rahoitusta yhteensä reilut 67 miljoonaa euroa. Hakemuksiin sisältyy lähes 33 000 liikkuvuusjaksoa, joiden määrä nousi 45 % viimevuotisesta. Tänä keväänä saattoi ensimmäistä kertaa hakea rahoitusta myös urheilualan henkilöstön liikkuvuushankkeisiin: seuratoimijoilta saatiin 20 hakemusta, jotka sisälsivät 137 liikkuvuusjaksoa. 

Suhteessa eniten haussa aktivoituivat aikuiskoulutusorganisaatiot, jotka hakivat rahoitusta useammalle liikkuvuushankkeelle kuin kahtena edellisenä vuotena yhteensä ja viime vuodesta kolminkertaistuneelle liikkuvuusjaksojen määrälle. Yleissivistävän koulutuksen sektorilla suunnitteilla olevien liikkuvuusjaksojen määrä kaksinkertaistui vuodesta 2022. Samoin kävi nuorisoalalla, jolla on muista sektoreista poiketen vuosittain 2 muutakin liikkuvuutta koskevaa hakua.

Kaavio, jossa on kerrottu haettujen Erasmus+ -liikkuvuusjaksojen määrät vuosina 2022 ja 2023.

Kumppanuushankkeita koskevassa haussa saatiin yhteensä 195 hakemusta, joista 66 koski pienimuotoisia hankkeita. Toiminnan kehittämiseen ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen vahvistamiseen tähtäävien laajempien kumppanuushankkeiden hakemusmäärä kasvoi kokonaisuudessaan lähes 80 %:lla edelliseen vuoteen verrattuna. Aikuiskoulutusorganisaatioiden hakemusten määrä kasvoi yli 50 %:lla ja muilla koulutussektoreilla se tuplaantui. Nuorisoalalla hakemusten määrä nousi neljäsosalla.

Pienimuotoisia kumppanuushankkeita koskevaa hakemusmäärää kasvattivat erityisesti ammatillinen koulutus ja nuorisoala, joilta tulleiden hakemusten määrä kolminkertaistui. Kokonaisuudessaan pienimuotoisten hankkeiden hakemusmäärä kaksinkertaistui edelliseen vuoteen verrattuna.

– Pienimuotoisten kumppanuushankkeiden kevyempi hallinnointimalli on madaltanut kynnystä hakea mukaan. Olemme kansallisena toimistonakin panostaneet vahvasti uusien toimijoiden tukemiseen esimerkiksi heille räätälöidyillä koulutuksilla, kyselytunneilla sekä hakuvaiheen konsultointimahdollisuuksilla, sanoo vastaava asiantuntija Hannele Nevalampi Opetushallituksesta.

Liikkuvuushankkeita koskevan haun tuloksia on luvassa touko-kesäkuun taitteessa ja kumppanuushaun kesäkuussa.

Vuonna 2023 Erasmus+ -rahoitusta on Suomessa Opetushallituksen kautta jaossa lähes 58 miljoonaa euroa. Lisäksi suomalaiset organisaatiot voivat hakea rahoitusta suoraan komissiosta hallinnoitaviin Erasmus+ -toimintoihin.