Uutinen

Ammatillisessa koulutuksessa loma-ajoista päättää koulutuksen järjestäjä

Ajankohtaista Ammatillinen koulutus Henkilökohtaistaminen Hyvinvointi Lainsäädäntö
Ammatillista koulutusta koskevan lainsäädännön mukaan ammatilliset opinnot suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan tarpeet huomioiden. Opintojen suunnittelu sisältää myös loma-ajoista sopimisen. Laki oppivelvollisuudesta ei ole vaikuttanut siihen, miten koulutuksen järjestäjä sijoittaa loma-ajat. 
Viherrakentaja

Viime päivinä on käyty keskustelua opiskelijoiden loma-ajoista ammatillisessa koulutuksessa. Osalle opiskelijoista ja heidän huoltajilleen on tullut yllätyksenä, että opiskelijan kesäloma voikin olla vain neljän viikon mittainen. Ammatillisessa koulutuksessa loma-ajoista ja niiden sijoittamisesta päättää koulutuksen järjestäjä, kuten myös lukiokoulutuksessa. Käytännössä loma-ajat vaihtelevat eri ammatillisten oppilaitosten välillä. 

Laki oppivelvollisuudesta ei sisällä määrittelyä loma-aikojen pituudesta eikä näin ole vaikuttanut siihen, miten koulutuksen järjestäjä sijoittaa loma-ajat. Laissa ammatillisesta koulutuksesta todetaan, että opiskelu suunnitellaan yksilöllisesti opiskelijan tarpeet huomioiden.

Opiskelijalle on tarjottava mahdollisuus riittävään lomaan ja palautumiseen 

Vaikka koulutuksen järjestäjä päättää loma-ajoista, tulee sen antaa opiskelijoille mahdollisuus yksilöllisesti riittävään lomaan ja palautumiseen. Opiskelu ammatillisessa koulutuksessa suunnitellaan aina henkilökohtaiseen tilanteeseen sopivaksi. Opiskelijoilla on erilaisia tarpeita, jotka voidaan ottaa huomioon opintoja ja loma-aikoja suunniteltaessa. Tärkeintä on arvioida opiskelijan kokonaistilannetta.

– On yksilöllistä, minkä pituinen kesäloma sopii kullekin opiskelijalle. Opiskelijalla on hyvä olla mahdollisuus lomaan riippumatta esimerkiksi siitä, onko hän kesällä töissä oppisopimuksella tai muuten, sanoo opetusneuvos Marko Aaltonen Opetushallituksesta.

– Opintoja ja loma-aikoja suunnitellessa on erittäin tärkeää huomioida opiskelijan hyvinvointi. Jokainen tarvitsee riittävästi aikaa levolle ja palautumiselle, lisää Aaltonen.

Opintojen sisällöstä ja toteutustavasta sovitaan henkilökohtaisessa osaamisen kehittämissuunnitelmassa (HOKS) opiskelijan ja koulutuksen järjestäjän kanssa. Oppivelvolliselle henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma laaditaan siten, että suunnitelman mukainen ammatillisen tutkinnon suorittamisaika ei ylittäisi neljää vuotta. Alaikäisen opiskelijan huoltajalla tai laillisella edustajalla on mahdollisuus osallistua opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman laadintaan ja päivittämiseen.

Ammatillisen koulutuksen laki on joustava. Opiskelijoiden, jotka haluavat nopeuttaa valmistumistaan, voivat hyödyntää loma-ajat opiskeluun. Parhaimmillaan kesätyö kartuttaa osaamista, joka voidaan hyödyntää tutkinnossa. Sen vuoksi kesätöistäkin kannattaa keskustella osana henkilökohtaistamista. Kesätyö voidaan usein sopia oppisopimuskoulutukseksi tai työssä hankittu osaaminen voidaan tunnistaa osaksi tutkintoa.

Lisätietoja:

opetusneuvos Marko Aaltonen, marko.aaltonen [at] oph.fi, puh. 029 533 1282