Uutinen

B1-kieleen yksi tunti lisää 7. luokalle – Opetushallituksen päivittämä perusteluonnos on nyt lausuttavana

Ajankohtaista Perusopetus
Opetushallitus on päivittänyt B1-kielen opetussuunnitelman perusteita kevään ja syksyn 2023 aikana. Taustalla on valtioneuvoston uudistama tuntijakoasetus, jonka mukaisesti B1-kieltä opiskellaan 1.8.2024 alkaen yksi vuosiviikkotunti enemmän perusopetuksessa.
Oppilaita ruotsintunnilla istumassa pulpetissa.

Opetushallitus on päivittänyt B1-kielen opetussuunnitelman perusteita, ja perusteluonnos on laadittu yhteistyössä perusopetuksen kieltenopettajista koostuvan työryhmän kanssa. Luonnosta voi kommentoida Lausuntopalvelussa 7.11.–9.12.2023.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteita 2014 päivitetään, koska valtioneuvoston 1.8.2024 voimaan astuvassa tuntijakoasetuksessa B1-kieleen on lisätty yksi vuosiviikkotunti 7. luokalle. Päivitykset koskevat kolmea B1-kielen oppimäärää, joita ovat toisena kotimaisena kielenä opiskeltavat suomi tai ruotsi sekä vieras kieli, kuten esimerkiksi englanti. Lukuvuonna 2021–2022 B1-ruotsia opiskeli 9. luokalla suomenkielisissä kouluissa 93 % ja B1-suomea ruotsinkielisissä kouluissa 1 % oppilaista.

B1-kielen opetuksen tavoitteiden määrä pysyy ennallaan

Opetussuunnitelmatyön pääperiaatteena on ollut, että B1-kielen opetuksen tavoitteita ei lisätä, mutta opetuksen tavoitteita, sisältöalueita sekä osaamisen tason kuvauksia on päivitetty. 

– Koska tavoitteiden määrä pysyy ennallaan, opettajilla on aidosti yksi tunti enemmän aikaa opettaa ja oppilailla oppia B1-ruotsia, opetusneuvos Annamari Kajasto toteaa tyytyväisenä.

Päivityksiä on tehty erityisesti neljään ensimmäiseen opetuksen tavoitteeseen. B1-ruotsin opetuksen tavoitteisiin liittyviä keskeisiä sisältöalueita on järjestelty siten, että suomenruotsalaista kielialuetta ja kulttuuria sekä Pohjoismaita koskevat sisältöjä aletaan käsitellä jo 6. luokalla, kun aiemmin niitä käsiteltiin 7.–9. luokalla. B1-kielen sisältöalueita on myös päivitetty vastamaan paremmin eurooppalaista viitekehystä ja sen pohjalta laadittua suomalaista sovellusta Kehittyvän kielitaidon asteikko.

Osaamisen tasoa arvosanoille 5, 7, 8 ja 9 ei nosteta. 6. luokan lukuvuosiarviointiin ja päättöarviointiin liittyviä osaamisen tason kuvauksia on osittain päivitetty.

Uudistus edellyttää muutoksia opetuksen järjestäjän paikalliseen tuntijakoon

Tuntijako ja sen mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat otetaan vuosiluokkien 7–9 osalta käyttöön 1.8.2024. Uudistuksen myötä B1-kielen opetusta tulee järjestää vähintään 7 vuosiviikkotuntia elokuun alusta alkaen siten, että opetusta on kaksi vuosiviikkotuntia 6. luokalla, kaksi vuosiviikkotuntia 7. luokalla ja kolme vuosiviikkotuntia 8.–9. luokalla. Opetuksen järjestäjä voi päättää paikallisessa opetussuunnitelmassa, kuinka edellä mainitut 3 vuosiviikkotuntia sijoitetaan 8. ja 9. luokalle.

Uudistus edellyttää muutoksia opetuksen järjestäjän paikalliseen tuntijakoon. Uusi tuntijako koskee kaikkia vuosiluokkia 7–9. B1-kielen opetusta tulee järjestää 8. ja 9. luokalla siten, että myös 9.-luokkalaiset saavat yhden vuosiviikkotunnin lisää opetusta lukuvuonna 2024–2025 ja 8. luokkalaiset yhden vuosiviikkotunnin lisää viimeistään lukuvuonna 2025–2026 ollessaan 9. luokalla.

Tuntijakouudistuksen tavoitteena on edistää toisen kotimaisen kielen ja etenkin B1-ruotsin oppimista ja opetusta sekä lisätä toisen kotimaisen kielen osaamista Kansalliskielistrategian mukaisesti. Kansalliskielistrategian tavoitteena on ruotsinkielisten palvelujen toimivuuden ja saatavuuden turvaaminen sekä ruotsinkielisen kieliyhteisön elinvoimaisuuden vahvistaminen. Tärkeänä tavoitteena on myös riittävän ruotsin kielen taidon saavuttaminen perusopetuksen aikana, jotta vahvistetaan oppilaan valmiuksia käyttää ruotsin kielen taitoaan monipuolisesti erilaisissa viestintätilanteissa.

Päivitetyt perusteet julkaistaan helmikuussa 2024 – Opetushallitus tukee kuntien ja koulujen opetussuunnitelmatyötä

Paikallinen opetussuunnitelmatyö B1-kielen oppimäärien osalta tulee tehdä kunnissa ja kouluissa kevään 2024 aikana. Opetushallitus järjestää paikallisen opetussuunnitelmatyön tueksi maksutonta koulutusta vuosina 2024–2025. Koulutukset käynnistyvät keväällä 2024. Päivitettyihin B1-kielen opetussuunnitelman perusteisiin laaditaan myös tukimateriaalia Opetushallituksen verkkosivuille vuoden 2024 aikana.

Opetushallitus julkaisee päivitetyt perusteet ePerusteet-palvelussa helmikuussa 2024. ePerusteet-palvelussa on työkalu kunnan tai koulun oman opetussuunnitelman laatimiseen. B1-kielen opetussuunnitelman perusteiden päivitystä voi seurata oph.fi-sivuilla.