Uutinen

Erasmus+ -ohjelman liikkuvuushakujen kevään 2023 rahoitukset on myönnetty

Ohjelmat Erasmus+ Erasmus+ aikuiskoulutukselle Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ nuorisoalalle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle Erasmus+ liikunnalle ja urheilulle – Sport EU:n nuoriso-ohjelmat Kansainvälistyminen
Kansainvälinen liikkuvuus on alkanut jälleen kiinnostaa organisaatioita pandemian hiljentämien vuosien jälkeen. Myös uusia hakijoita on ollut ilahduttavan runsaasti. Tällä hakukierroksella liikkuvuusrahoitusta myönnettiin yhteensä 40,8 miljoonaa euroa.
Matkalaukku, kirja ja passi

Korkeakoulusektorilla jaossa oli enemmän rahaa liikkuvuuteen kuin koskaan aikaisemmin, ja tulevina vuosina rahoitus kasvaa edelleen. Kaikkiaan liikkuvuusrahoitusta myönnettiin eurooppalaiseen liikkuvuuteen nyt hieman yli 19 miljoonaa euroa. Globaalin liikkuvuuden osalta myöntötiedot valmistuvat myöhemmin. Tämän hakukierroksen rahoituksella voi edelleen tukea Ukrainasta paenneiden korkeakouluopiskelijoiden liikkuvuusjaksoja Suomessa. 

Lisäksi korkeakoulusektorille myönnettiin yksi uusi liikkuvuuskonsortion akkreditointi. Kyseessä on ensimmäinen yliopiston koordinoima liikkuvuuskonsortio, ja sen koordinaattorina on Aalto-yliopisto. Aallon lisäksi mukana on viisi yliopistoa (Itä-Suomen, Lapin, Turun, Vaasan ja LUT-yliopisto) sekä kaksi ammattikorkeakoulua (HAMK ja Metropolia). Konsortio pohjautuu Suomen ja Yhdysvaltojen välisen TKI-yhteistyön edistämisen FARIA-verkostoon.

Erasmus+ Sportissa oli tällä kierroksella ensimmäistä kertaa hajautettu haku. Kaikki hakijat olivat urheiluseuroja. Suomeen myönnettiin Euroopan ainoa paraurheiluseuran hanke. Kaikki tuetut hankkeet linkittyvät EU:n urheilun työsuunnitelmaan. 

Nuorisosektorin hankkeissa tuetaan mielen hyvinvointia

Erasmus+ -ohjelmassa jätettiin nuorisosektorilla yhteensä 103 hakemusta, joista rahoituksen sai yhteensä 44 hanketta. Euroopan solidaarisuusjoukoista myönnettiin avustusta 40 hankkeelle. Molemmista ohjelmista avustusta haki useampi organisaatio kuin koskaan aikaisemmin. Avustusta saaneiden hankkeiden joukossa oli useita mielen hyvinvointiin ja nuorten mielenterveyden tukemiseen liittyviä avauksia. Myös kestävä kehitys ja luonto ovat hankkeissa vahvasti edustettuina.

Kansainvälistyminen kiinnostaa aikuiskoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa

Aikuiskoulutuksen liikkuvuushankkeille myönnettiin yhteensä yli 1,6 miljoonaa euroa. Tässä summassa ovat mukana sekä akkreditoidut organisaatiot ja konsortiot että lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet. 

-    Nyt on palattu koronaa edeltävälle ajalle ja näyttää siltä, että kansainvälistyminen kiinnostaa aikuisoppimisorganisaatioita entistä enemmän. Erityisen ilahduttavaa on, että ennätysmäärä ensi kertaa hakeneita organisaatioita sai rahoituksen. Myös uutena toimintona vuonna 2021 alkanut aikuisoppijoiden liikkuvuustoiminto kiinnosti hakijoita, kertoo ohjelma-asiantuntija Johanna Tarvainen

Ammatillisen koulutuksen liikkuvuushankkeille - sekä akkreditoiduille organisaatiot ja konsortiot että lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet - myönnettiin yhteensä 9,4 miljoonaa euroa. Tämä on suurin tähän mennessä ammatilliselle koulutukselle myönnetty euromäärä. Tämän lisäksi rahoitusta sai ennätysmäärä organisaatioita (65 kappaletta). Ilahduttavasti ammatillisen koulutuksen Erasmus+ -liikkuvuustoiminnossa myönnetyt liikkuvuusmäärät (noin 4000 henkilöä) ovat palanneet koronaa edeltävälle tasolle. Suurin osa liikkuvuushankkeiden rahoituksesta painottuu opiskelijoiden ulkomaan jaksojen tukemiseen.  

Lyhyt- ja pitkäkestoisen liikkuvuuden lisäksi Erasmus+ -liikkuvuustoiminnon rahoituksella tuetaan ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden osallistumista ammattitaitokisoihin ulkomailla.

Akkreditoitujen toimijoiden liikkuvuushankkeissa tuetaan myös sekä opiskelijoiden että henkilöstön liikkuvuutta Euroopan ulkopuolisiin maihin. 

Yleissivistävällä sektorilla oli runsaasti ensi kertaa hakeneita organisaatioita 

Yleissivistävän koulutuksen liikkuvuushankkeille myönnettiin yhteensä noin 7.5 miljoonaa euroa Erasmus+ -liikkuvuusrahoitusta. Mukana ovat sekä akkreditoidut organisaatiot ja konsortiot että lyhytkestoiset liikkuvuushankkeet.

-    Nyt ollaan palattu liikkuvuuksissa koronaa edeltävälle ajalle ja näyttää siltä, että yleissivistävän koulutuksen hakijoita kiinnostaa kansainvälistyminen entistä enemmän. Erityisen ilahduttavaa oli se, että avustusta sai ennätysmäärä ensi kertaa hakeneita organisaatioita. Erityisesti hakijoita kiinnostivat oppilaiden oppimiseen liittyvät ryhmäliikkuvuudet, ohjelma-asiantuntija Sirkka Säikkälä kertoo.   

Yleissivistävän koulutuksen Erasmus+ -liikkuvuusrahoitusta voivat hakea päiväkodit, koulut, lukiot, koulutuksen järjestäjät, taiteen perusopetuksen oppilaitokset, ja sitä myönnetään sekä henkilöstön että oppijoiden oppimiseen liittyvään liikkuvuuteen.