Uutinen

eTwinning-kouluiksi nimitettiin Suomesta neljä osallistavaa ja innovatiivista oppilaitosta

Ohjelmat Ammatillinen koulutus Esiopetus Lukiokoulutus Perusopetus Varhaiskasvatus Erasmus+ Erasmus+ ammatilliselle koulutukselle Erasmus+ yleissivistävälle koulutukselle eTwinning Digitaalisuus Kansainvälistyminen Koulutuksen kehittäminen Oppimisympäristö Tasa-arvo ja osallisuus
Yhteensä 4485 oppilaitokselle ympäri Eurooppaa myönnettiin eTwinning-koulu-nimike vuosiksi 2023–2024. Suomesta nimikkeen sai neljä oppilaitosta: Kouvolan yhteislyseo Kouvolasta, Kärpäsen peruskoulu Lahdesta, Lapin koulutuskeskus REDU Rovaniemeltä ja Oriveden yhteiskoulu Orivedeltä. eTwinning-koulut muodostavat eurooppalaisen verkoston, joka kannustaa muita kouluja kehittämään niin eTwinning-toimintaansa kuin kansainvälistä toimintaansa.
Kärpäsen koulun opettajia juhlimassa palkittua eTwinning-projektia.
Palkitun eTwinning-projektin "Our School is Green and So Are We" juhlintaa Kärpäsen peruskoulussa. Kuvassa vasemmalta oikealle: Kristiina Viitasuo, Lea Smolander, Ritva Metso ja Esa Liukkonen.

Kirjoittaja: Katariina Kivi

eTwinning-koulu-nimike motivoi arvioimaan ja kehittämään lukion kansainvälisyyttä

Kouvolan yhteislyseossa on viime lukuvuosina panostettu vahvasti kansainväliseen yhteistyöhön. Yhteislyseo on ollut aktiivisesti mukana eTwinningissä ja Erasmus+ -toiminnassa. eTwinning-koulu-nimikkeen haussa motivoi oman kansainvälisen toiminnan arviointi.

– eTwinning-koulu-nimikkeen haun myötä pystyimme tarkkailemaan omaa toimintaamme ulkopuolisen silmin ja miettimään, missä voisimme kehittyä, Kouvolan yhteislyseon opettaja Mika Rissanen kuvailee.

Vaikka lukion kurssimuotoisuus asettaa omat rajoitteensa sille, millaista yhteistyötä verkon kautta voi tehdä, antaa se Rissasen mukaan myös mahdollisuuden syventää opiskelua.

– Se on juuri yksi lukio-opiskelun haasteista: kuinka tarjota innostuneille opiskelijoille mahdollisuuksia toteuttaa itseään? Mika Rissanen pohtii.

eTwinning voikin toimia työkaluna opiskelijoille niin osaamisen syventämiseen kuin itsensä toteuttamiseen.

Tulevaisuudessa yhteislyseossa on Rissasen mukaan tavoitteena hyödyntää eTwinningiä yhä useammissa oppiaineissa. eTwinningin uusi koti, European School Education Platform -alusta, kehittyy ominaisuuksiltaan jatkuvasti, minkä myötä myös uusia opettajia saa kannustettua eTwinningin pariin entistä helpommin.

Oppijoita luokassa.
Opiskelijoita eTwinning-projektin "Mulier, mulior, mulierrima - Women in Ancient Rome" parissa Kouvolan yhteislyseossa.

Tunnustusta, näkyvyyttä ja jatkuvuutta monipuoliselle eTwinning-toiminnalle

Kärpäsen peruskoulu sai eTwinning-koulu-nimikkeen kolmatta kertaa. Koulu on ollut eTwinning-koulu siitä lähtien, kun ensimmäiset nimikkeet jaettiin vuonna 2018. eTwinning on merkittävä osa Kärpäsen peruskoulun arkea, ja kansainvälistymisen eteen on tehty runsaasti töitä. eTwinning-koulu-nimikkeen myötä tehty työ on tullut näkyväksi ja sille on saatu tunnustusta.

– Nimike on myös auttanut meitä löytämään yhteistyökumppaneita samantyyppisistä eurooppalaisista kouluista, Kärpäsen koulun opettaja Ritva Metso kertoo.

Koulussa on luvassa jatkossakin monenlaista eTwinning-toimintaa eri opettajien toimesta ja eri teemojen parissa. Suunnitteilla on muun muassa 9-luokkalaisten jatko-opintoihin ja työelämään liittyvä projekti sekä yläkoulun maantietoon ja biologiaan liittyvä projekti, jossa tutkitaan elinympäristöjä ja harjoitetaan kartanlukutaitoja. Vuodenvaihteessa julkaistavaa eTwinningin vuositeemaa odotetaan koulussa innolla, sillä siitä saa helposti ajankohtaisen aiheen projektiin.

eTwinning-toiminta tukee opetussuunnitelman tavoitteiden toteutusta, mikä on nähtävissä myös Kärpäsen peruskoulussa. Koulun viidesluokkalaiset esimerkiksi toteuttavat vuosittain eTwinning-projektin, jossa on yleensä mukana useampi luokka ja useita opettajia. Projektin aihe johdetaan usein kaupungin yhteisestä MOK:ista eli monialaisesta oppimiskokonaisuudesta.

– eTwinningissä opetussuunnitelman laaja-alaiset tavoitteet toteutuvat vaivatta, Metso iloitsee.

Kaksi oppilasta asettavat värikkäitä muistilappuja seinälle.
Kärpäsen koulun oppilaita työn touhussa eTwinning-projektin "100 Good Deeds" parissa.

Projektit innostavina kansainvälisinä oppimisympäristöinä

Myös Lapin koulutuskeskus REDU on ollut eTwinning-koulu nimikkeen myöntämisen alusta saakka. REDU:n matkailualan opettaja Mari Jokela kertoo, että heille oli itsestään selvää hakea nimikettä myös uudelleen.

– Ideanahan ei ole tyytyä jo olemassa olevaan, vaan kehittää toimintaa edelleen, Jokela avaa.

eTwinning-koulu-nimike on ollut REDU:ssa monella tapaa hyödyllinen. Nimike on lisännyt REDU:n tunnettuutta ja luotettavuutta kansainvälisten kumppanien keskuudessa. Jokelan mukaan nimikkeen johdosta yhteydenottoja tulee viikoittain myös uusilta kouluilta.

– eTwinning-koulu-nimike ja Erasmus+ -akkreditointi ovat saaneet meidät halutuksi kumppaniksi kansainvälisessä toiminnassa, joka on yksi toimintamme kulmakivistä.

REDU:n kansainvälisiä vieraita ulkoilemassa talvella.
Kansainväliset kohtaamiset ovat ilahduttaneet REDU:ssa.

REDU:ssa aiotaan laajentaa eTwinning-toimintaa edelleen. Oppilaitoksessa esimerkiksi järjestettiin henkilökunnalle matalan kynnyksen eTwinning-koulutus kansainvälisen kumppanin kanssa. Siinä pääsi turvallisesti kokeilemaan eTwinningin TwinSpace-projektityöskentelyalustaa ennen ryhtymistä tosi toimiin.

– Kun saamme eri alojen opettajia mukaan eTwinning-toimintaan, hyötyvät siitä myös opiskelijat, Jokela kuvailee.

eTwinning-projektit kansainvälisinä oppimisympäristöinä ovat osa sekä kotikansainvälistymistä että kansainvälisiä liikkuvuushankkeita. Jokelan mukaan REDU on innostanut myös heidän kansainvälisiä kumppaneitansa eTwinningin mahdollisuuksista, ja toimii eräänlaisena roolimallina kotikansainvälisyydessä. eTwinning on merkityksellinen ja suunnitelmallinen osa REDU:n toimintaa.

Kansainvälisyys ei ole irrallinen osan jotain, vaan se lähtee aina tutkinnon perusteista"

– Esimerkiksi Welcome to our hotel! How can I help you? -projektin peruslähtökohtana olivat matkailualan asiakaspalvelu ja majoituspalvelut. Projektissa esittelimme paikkakuntamme nähtävyyksiä, tutustuimme alueen monipuoliseen majoitustarjontaan ja teimme matkailuun liittyviä sarjakuvia, Jokela kuvailee.

REDU:n eTwinning-projektissa tehty nelikuvainen sarjakuva.
REDU:n eTwinning-projektissa tehty sarjakuva.

Aktiivista kansainvälistä toimintaa oppilaita osallistaen

Orivedellä kansainvälisyydellä ja eTwinning-toiminnalla on pitkät perinteet, jotka näkyvät merkittävästi eTwinning-koulu-nimikkeen saaneen Oriveden yhteiskoulun arjessa. Koululla on Erasmus+ -akkreditointi, ja koulun oppilaita pääsee verkossa toteutettavien eTwinning-projektien myötä myös liikkuvuusjaksoille. Lisäksi koulu vastaanottaa miltei kuukausittain kansainvälisiä vieraita. Koululla onkin kansainväliseen toimintaan hyviä kumppanikouluja niin Italiasta, Saksasta, Portugalista kuin Kroatiasta.

– eTwinning-koulu-nimikkeen myötä toivomme, että saisimme yhä enemmän luotua yhteistyötä eurooppalaisten koulujen kanssa, Oriveden yhteiskoulun opettaja Santeri Lattunen kuvailee.

Oriveden yhteiskoululla aiotaan jatkaa aktiivisesti yhteistyötä kumppanikoulujen kanssa, kehittää uusia eTwinning-projekteja ja mahdollistaa liikkuvuuksia oppilaille myös jatkossa.

– Tänä lukuvuonna saimme aloitettua yhteistyötä virolais- sekä saksalaiskoulun kanssa. Tämän lisäksi jatkamme paria muuta kansainvälistä projektia, Lattunen kertoo.

Yhteiskoulussa on paljon oppilaita osallistavaa toimintaa, jossa eTwinningiä hyödynnetään. Yhteiskoulun hyvinvointiagenttitoiminnassa oppilaat pääsevät muun muassa vaikuttamaan viihtyvyyteen koulussa ja osallistumaan kansainvälisiin projekteihin. Tämän lisäksi eTwinning-toiminta näkyy monipuolisesti eri oppiaineissa.

– Meillä on esimerkiksi tänä keväänä ollut ilmiöpohjainen eTwinning-projekti liittyen kestävään kehitykseen. Projektia tehtiin englannin, maantiedon ja äidinkielen tunneilla, Lattunen kuvailee.

Täsmävinkit eTwinning-kouluilta eTwinning-toimintaan

Mika Rissanen: ”Uskalla innostua! eTwinning tarjoaa onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksia. Kummistakin tulee aikojen saatossa lämpimiä muistoja.”

Ritva Metso: ”Aloita pikku projektilla, jota voit halutessasi laajentaa. Mene mukaan jonkun kokeneemman eTwinnarin projektiin "harjoittelijaksi". Ota oppilaat mukaan projektia ideoimaan jo mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.”

Mari Jokela: ”Hyödynnä eTwinning-toimintaa monipuolisesti - verkostoidu, kehitä taitojasi osallistumalla koulutuksiin ja jaa kansainvälisyyttä koulullasi!”

Santeri Lattunen: Kannattaa rohkeasti lähteä toimintaan mukaan. eTwinning-toimintaa aloittelevan opettajan kannattaa aloittaa pienemmästä projektista. eTwinningistä löytyy ideoita ihan pieniin kahden viikonkin projekteihin mihin tahansa aiheeseen ja oppiaineeseen liittyen.

eTwinning on eurooppalainen kansainvälistymisen verkkotyökalu ja verkosto varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen opettajille ja henkilökunnalle. Myös opettajankouluttajat ja opettajaksi opiskelevat voivat hyödyntää eTwinningiä. eTwinning saa rahoitusta EU:n Erasmus+ -ohjelmasta.

eTwinning-koulu-nimikkeen perustana on eTwinning-koulun missio (eTwinning School Mission). eTwinning-koulu-nimikkeen saaneet oppilaitokset ovat sitoutunet jaettuun johtajuuteen, yhteistyöhön ja tiimityöskentelyyn. Nimikkeen saaneissa oppilaitoksissa oppijat nähdään muutoksen tekijöinä, ja oppilaitokset toimivat inspiroivana esimerkkinä muille oppilaitoksille. eTwinning-koulut ovat osallistavia, innovatiivisia ja oppivia organisaatioita.

 

eTwinning-tukipalvelu ja koordinointi Suomessa:

Ohjelma-asiantuntija Riikka Aminoff
riikka.aminoff [at] oph.fi
Puh. 029 533 1387

Ohjelma-asiantuntija Olga Lappi
olga.lappi [at] oph.fi
Puh. 029 533 1593

eTwinning-koulut Suomessa:

2023–2024

  • Kouvolan yhteislyseo (Kouvola)
  • Kärpäsen peruskoulu (Lahti)
  • Lapin koulutuskeskus REDU (Rovaniemi)
  • Oriveden yhteiskoulu (Orivesi)

2021–2022
•    Kauhajoen lukio (Kauhajoki)
•    Kummun koulu E-9 (Outokumpu)
•    Lastentalo Mukulax (Turku)
•    Nokia-Viholan koulu (Nokia)
•    Oulun normaalikoulu (Oulu) 1–6
•    Riihenmäen koulu (Mäntsälä)
•    Säynätsalon yhtenäiskoulu (Säynätsalo)
•    Väliojan koulu (Haapajärvi)

2020–2021
•    Havukosken koulu (Vantaa)
•    Kyrkbackens skola i Nagu (Parainen)
•    Kärpäsen peruskoulu (Lahti)
•    Lapin koulutuskeskus REDU (Kittilä)
•    Ylitornion yhteiskoulun lukio (Ylitornio)